Magyar Mérnökakadémia Alapítvány-Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA)

ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉG

Az MMA munkájának fontos eleme alapítványának működtetése. A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA) – jogállása „önálló jogi személy”. A kuratórium évente 4 alkalommal ülésezik, stratégiáját az alapítók a következőkben határozták meg:

„a közérdekűség deklarálása és megtartása mellett az alapítványi vagyon hasznának és kamatainak felhasználásával az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek támogatása a mindenkori prioritások figyelembe vételével.”

Az alapítvány tevékenysége a stratégiának megfelelően három fő területre összpontosul:

 hozzájárul a Magyar Mérnökakadémia működési, nemzetközi kapcsolattartási költségeihez,

 ápolja a magyar műszaki szellemi alkotások, műszaki emlékek megőrzését, a kiemelkedő alkotások elismerését, megismertetésük széles körű elősegítését,

 elősegíti a kiemelkedően tehetséges fiatal műszakiak és iparművészek bekapcsolódását a nemzetközi szakmai tudományos életbe. Ennek keretében támogatja hallgatók részképzését, tanulmányutakat, doktoranduszok konferenciákon való részvételét, ösztöndíj kiegészítéssel külföldi kutatásokban való részvétel lehetőségét.

Az alapítvány működésének anyagi alapjait a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, első elnöke, jelenleg örökös tiszteletbeli elnöke, Rubik Ernő teremtette meg. Az MMAA-RNA-hoz csatlakozott Králik István, az édesapja emlékére –a gépészmérnök hallgatók külföldi tapasztalatcseréjének elősegítésére– alapított Králik Ösztöndíj Alapítvánnyal.

 


 

Magyar Mérnökakadémia Alapítvány (MMAA)

A Magyar Mérnökakadémia megalakulása első pillanatától kezdve fontos feladatának tekintette a kreatív kezdeményezések, a fiatal tehetséges műszaki szakemberek támogatását. Ezért Az MMA a reális ötletek, újítások, találmányok megvalósításához, továbbá a fiatal műszaki szakemberek szakmai tudásának fejlesztése, a nemzetközi műszaki tudományos életbe való bekapcsolódásának elősegítése érdekében 1990. május 9.-én Magyar Mérnökakadémia Alapítvány (MMAA) néven alapítványt hozott létre, amelyet a Fővárosi Bíróság 1990. június 26.-án bejegyzett és nyilvántartásba vett

Az alapítványhoz a kezdő tőke jelentős részét Dr. Rubik Ernő biztosította, melyhez később magánszemélyek és mások is csatlakoztak.

Az MMAA az eredeti formában 1997. májusáig működött, ez alatt az idő alatt a támogatott területek az alábbiak voltak:

  • Találmányok, újítások (pl. új típusú szélvédő törlő, lebegőmagos áramlásmérő, napkamera)
  • Konferencia, - részvétel (pl. gázturbina konferencia, nemzetközi hegesztési konferencia, Biomedical Conference, Frühlingsakademie)
  • Hallgatói tanulmányutak (pl. külföldi részképzés, diplomamunka készítés külföldön, csoportos hallgatói tanulmányutak)
  • Doktorandusz képzés (ösztöndíj kiegészítő támogatások)
  • Műszaki értékek megvédése (pl. Csonka J. Emlékmúzeum, “Lepke” vitorlázó repülőgép újraépítése, “Évfordulóink a műszaki és természettudományokban’91” MTESZ kiadvány)
  • Kulturális és humanitárius terület (pl. Komárnoi Jókai Színház “Padlás” előadáshoz díszlet, Barcsay Gyermek Képzőművészeti Kör, Géniusz Alapítvány támogatása)
  • Környezetvédelem (pl. szilárd állapotú nukleáris hulladék elhelyezéssel kapcsolatos geológiai kutatás, Kína-expedíció támogatása)
  • Alapító tagság a TECHNIKA Alapítványban, a Szabó Zoltán Gábor Alapítvány a magyar heterogén katalízisért elnevezésű alapítványban.
  • A magyar tudományos élet reprezentánsainak támogatása külföldi tudományos konferenciákon való részvételhez, utazási költségekhez adott hozzájárulás formájában.

A felsorolt célokra kifizetett összes támogatás 11 545 600,- Ft volt.

A pályázatok elbírálásánál a Kuratórium kiemelt figyelmet fordított a fiatal műszakiak (hallgatók, doktoranduszok) látókörének kiszélesítését célzó, a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódásukat elősegítő támogatásokra, amit jól mutat az is, hogy az ilyen célú kifizetések aránya a teljes támogatásnak 37,5%-a.