Összefoglaló az MMA 2004. évi tevékenységéről

 

Visszatekintve az elmúlt év történéseire, megállapítható, hogy ez az év bővelkedett az MMA életét is befolyásoló fontos eseményekben, amelyeknél sok segítséget kaptunk tagjaink önzetlen, tettrekész feladatvállalása révén.

Reméljük, hogy az újévben is számíthatunk aktív, segítő közreműködésükre további eredményes működésünkhöz, az MMA Alapszabályában megfogalmazott céljaink elérése érdekében. Ehhez kívánunk jó egészséget, megköszönve egyben mindazok önzetlen munkáját, akik gondolataikkal, véleményükkel, egy-egy téma kapcsán személyes szerepvállalásukkal vagy bármilyen más módon elősegítették munkánk sikerre vitelét; és nem utolsó sorban az SzJA 1 % átadásával anyagilag is támogatták az MMA-t.

Az MMA tagsága 2004-ben 6 fő rendes és 3 fő tiszteletbeli taggal gyarapodott, így a teljes tagság 161 fő rendes és 40 fő tiszteletbeli tag. Újonnan felvett tagjaink: Rudas Imre villamosmérnök, matematikus; Szita Károly agrármérnök; Farkas György építőmérnök; Kollár László építőmérnök; Balogh Balázs építészmérnök; Aszódi Attila reaktormérnök.

Az MMA tiszteletbeli tagja lett Miomir Vukobratovich a Szerb Mérnökakadémia elnöke, a robottechnika világszerte elismert szaktekintélye; Benkó Sándor okl. villamosmérnök, mérnök-tanár és Kun László (USA) gépészmérnök, energetikus.

Sajnos, 2004-ben is búcsút kellett venni egy tagtársunktól, Csanda Ferenctől, az MMA egyik alapító és rendkívül aktív tagjától; nyugodjék békében.

Az MMA tagjai közül sokan aktív közéleti szereplők, különböző hazai és külföldi tudományos egyesületek vezető tisztségviselői, felelősségteljes műszaki és/vagy gazdasági funkciókat töltenek be. Munkájukat a hivatalos szervek, a társadalom 2004-ben is különböző kitüntetésekkel, szakmai testületekbe való beválasztásukkal ismerték el.

A teljesség igénye nélkül néhány példa:

 • Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt Katonai Tagozat kitüntetésben részesültek: Biacs Péter, Gordos Géza

 • Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt Polgári Tagozat kitüntetés kapott Gyulai József

 • Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal Polgári Tagozat kitüntetettjei: Kroó Norbert, Láng István

 • Széchenyi Díjat kaptak: Keviczky László, Kürti Sándor

 • Honoris Causa Jedlik Ányos Díj kitüntetettje: Kroó Norbert

 • MTESZ Díjat kapott: Apáthy István, Winkler András

 • Széchy Károly Díjjal tüntették ki Greschik Gyulát

 • MTA Aranykoszorú kitüntetést kapott: Bánhidi László

 • Szentgyörgyi Albert Díjat vehetett át Fogassy Elemér

 • a LIEBIG Díj kitüntetettje Bedő Zoltán

 • Zielinszky Szilárd Díjat kapott Scharle Péter

 • a CAETS elismerő oklevelét Barátossy Jenő vehette át.

Mindnyájuknak ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Az MMA aktivitása mind hazai, mind nemzetközi rendezvények szervezésében; vélemények, állásfoglalások kialakításában; más szervezetekkel való együttműködésben realizálódott.

Megalakulásunk óta igen jó kapcsolatunk van a MTESZ-szel, a GTTSZ-szel, az egyes tudományos egyesületekkel, a FEANI MNB-vel; együttműködési megállapodásunk van az MTA-val, a Magyar Szabadalmi Hivatallal (MSZH); állandó képviseletünk van a Nemzeti Akkreditációs Testületben (NAT); a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesületben (MHtE). Tagjaink közül többen aktív tagjai, tisztségviselői a Magyar Mérnöki Kamarának is.

Aktív, élő személyes kapcsolatunk van a Mérnökakadémiák Világszövetségével (CAETS), a Euro-CASE-vel, különböző nemzeti mérnökakadémiákkal. Ez utóbbiak közül kiemelhető a Hong-Kong Academy of Engineering Science-vel (HKAS) Králik István tagunk több éves előkészítő munkája eredményeként októberben kötött megállapodás, melyhez hasonló tartalmú megállapodásról folynak tárgyalások a Kínai Mérnökakadémiával (CAE = Chineese Academy of Engineering) is.

Fontossági sorrend nélkül, csupán csak tájékoztatásul és tartalomjegyzékszerűen felsorolunk néhány fontosabb eseményt az év történései közül:

 • MMA Díj 2004. megosztva. Díjazottak: Csizmadia Béla és Nándori Ernő a “Mechanika Mérnököknek” egyetemi tankönyv sorozat megalkotásáért.

 • MMA-MTA Klubnap. Egész napos rendezvény az MTA kupolatermében “Magyar energetikai stratégiák” témakörben. A téma sokoldalú komplex megközelítését szolgálták a témakör szakavatott ismerői. A tanácskozás konszenzuson alapuló AJÁNLÁS-ait az illetékes döntéshozóknak megküldtük.

 • az OM által a BME “energetikai szakának megszüntetését célzó rendelet” visszavonása érdekében kifejtett, sikeresen végződött lobby-tevékenység.

 • részvétel és előadás (Bedő Zoltán) az Osztrák Tudományos Akadémia által szervezett workshopon.

 • részvétel a GTTSZ által kezdeményezett Nemzeti Civil Alapprogram előkészítésével kapcsolatos bizottsági munkában.

 • “Információs pont” létrehozása a Euro-CASE IST PRIZE ismertetésére.

 • részvétel a Euro-CASE IST PRIZE bíráló bizottságában.

 • közreműködés a bajor-magyar Frühlingsakademie és szakértői értekezlet megszervezésében.

 • együttműködés a GTTSZ-szel a Magyar Civil Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetség megalapításában.

 • tagjaink számos hazai és nemzetközi fórumon szerepeltek sikeresen szakmai-tudományos előadásaikkal

 • tanulmányok az MSzH és a BMF részére.

 • MMA Támogatói Kör megszervezésének elindítása.

 • pályázat (Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.) a “Közúti közlekedés területén működő kis- és középvállalkozások EU versenyképességének szakmai növelése.” A pályázat széles körű strukturált továbbképzés a modern közúti járművek és közúti közlekedési rendszerek területén.

 • az MMA megalakulása 15. évfordulójának tiszteletére 2005. februárban rendezendő emlékülés előkészítése, a szervező bizottság felállítása, munkájának megkezdése.

 • az MMAA-RNA alapítványi munka folytatása, az új pályázati kiírások elkészítése.

 • az MMA honlapjának megújítása, folyamatos karbantartása.

Az MMA független, non-profit, társadalmi szakértői szervezet. Működésének gazdasági alapját a saját kezdő vagyona mellett a tagdíjakból, rendezvényekből, pályázatokból és különböző helyekről kapott támogatások képezik. Az év folyamán sikeres pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú társasághoz.

A működést segíti a Mérnökakadémia részére felajánlott SzJA 1 %. Ez az összeg erre az évre 577.016 Ft, amely összeget a felsőéves egyetemi hallgatók és doktoranduszok idegen nyelvű konferenciákon való részvételéhez, ösztöndíj-kiegészítéséhez és a működési költségeihez használta fel az MMA és az MMAA-Rubik Nemzetközi Alapítvány.

 

Jövő évi terveink között fontos helyet foglal el az MMA megalakulásának 15. évfordulójára szervezett ünnepi ülésszak, amelyet 2005. február 4-én 10.00-14.00 óra között tartunk a Magyar Szabadalmi Hivatal megtisztelő meghívását elfogadva az MSzH-ban. Fontos feladatunk az ezévi energiastratégiával kapcsolatos “együttgondolkodás” folytatása; ennek szellemében tervezünk a Paksi Atomerőmű Rt-vel a nukleáris energia szerepe témakörű workshopot. Meghívást kaptunk a Dunamenti Hőerőműbe kihelyezett, kibővített elnökségi ülés megtartására. Másik fókuszba állítandó téma a közlekedés politika, ezen belül a vasútfejlesztés.

Folytatjuk a bajor-magyar együttműködés keretében a német nyelvű szakértői értekezlet sorozatot, amelynek idei helyszíne Balatonfüred. A szakértői értekezlet témaköre: Spezialisten versus Generalisten.

Várjuk továbbra is tagjaink javaslatait a 2005. évi szakmai programok, klubdélutánok témáit illetően.

Mindezek mellett folytatjuk az év végére tervezett V. Közgyűlésünk előkészítését és megszervezését.

Végezetül ismételten köszönet mindazon tagjainknak, akik az MMA-t tüntették ki megtisztelő figyelmességükkel. Kérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy a jövő év elején esedékes adóbevallásnál, az 1 % felajánlásakor gondoljanak az MMA-ra, hiszen az így befolyt összeg rendkívül szerény éves működési költségünkben (amely mintegy 14 millió Ft) jelentős szerepet játszhat.

Mivel az átutalás anonim, és így az adományozók nevét nem ismerjük, ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, egyben kérni is – amennyiben munkánkat továbbra is bizalmadra méltónak tartod – az SzJA 1 %-nak a Magyar Mérnökakadémia részére történő átutalását (adószám: 19624600-2-41). Támogatásoddal – amelyet rendkívül nagyra értékelnénk – jelentősen elősegítenéd további zavartalan működésünket, valamint a fiatal tehetségek fejlődését segítő programunk folytatását.

Bízunk abban, hogy az MMA a jövőben is betölti majd küldetését és a tagság hatékony közreműködésével sikeresen teljesíti célkitűzéseit.

Ebben a reményben ismételten megköszönve eddigi munkádat és számítva a további együttműködésedre az új esztendőben is, kívánunk sok sikert és minden jót: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Békés Új Esztendőt!

 

Szívélyes üdvözlettel,

Dr. Takács János

Dr. Karsai István

Dr. Ginsztler János

főtitkár

ügyvezető igazgató

elnök

 

 

backlap elejére homehomenyitólap backvissza forwardelőre
Explorer 5+, Netscape 6+, vagy Mozilla 1.2.1+ böngésző javasolt. E-mailMMA E-mail   GLobeGlobeMaster