Pro Alma Mater Alapítvány

 

Azon műszaki szakemberek figyelmébe ajánljuk az alábbiakat, akik elég sikeresnek érzik Magukat ahhoz, hogy anyagi támogatást nyújtsanak volt Egyetemüknek.

Az Alapítvány neve: Pro Alma Mater utal arra, hogy ennek célja valamit adni régi iskolánknak. Esetünkben ez az egyetemi tanulmányok során különösen kedvesnek, hasznosnak talált Tanszékeket jelenti, melyek fejlesztéséhez, fejlődéséhez kíván hozzájárulni Alapítványunk.

Köztudott dolog, hogy egy-egy felsőfokú végzett szakember kiképzésére jelenleg Magyarországon 5 ezer USD-nek megfelelő összeg jut. Ez a szám Európa szerencsésebb nyugati felében 10-12 ezer Dollár, míg az Egyesült Államokban  20 ezer Dollár összeg körül jár.

Látható tehát, hogy valamit tennünk kell, hogy ez a lemaradás valamelyest csökkenjen, az oktatás anyagi eszközökkel biztosítható  színvonala nőjön. Ez elérhető az állami szerepvállalás növelésével és más eszközökkel is, mint pl. a hallgatói tandíjjal, - amely azonban csak kis részét adja a képzési költségeknek.

Emlékeztetnénk azonban arra, hogy a jelenleg legmagasabb anyagi színvonalú képzést biztosító Egyesült Államokban nem ezekkel az eszközökkel érik el  az előbb említett kimagasló számot:
Ott már évtizedek óta gyakorlat, hogy a végzett diákok kikerülve az Életbe, miután eljutnak szakmai karrierjükben egy olyan pontra, amikor anyagilag  sikeresek lesznek, visszatérnek egyetemükhöz és felajánlanak jelentős összegeket azok támogatására, fejlesztésére.
Ezek a fejlesztések nyilvánvalóan elősegítik az oktatás színvonalának jelentős emelését, az ott tanuló hallgatók kreativitásának, sikerességének  növelését. 

Ezt a szellemet szeretnénk most a Magyar Mérnökakadémia keretében megalapított Pro Alma Mater Alapítvánnyal Magyarországon is meghonosítani.

Ennek működése során  Hazánk sikeres műszaki szakembereinek lehetősége nyílik tájékozódni volt Egyetemük egyes Tanszékeinek fejlesztési terveiről és dönthetnek arról, hogy ezek közül melyek támogatásában kívánnak anyagilag részt vállalni. A támogatás összegének meghatározása egyéni, alsó határa 1 millió Forint (a beruházások hatékonyságának érdekében).

A megvalósult beruházás, fejlesztés után az új eszközre, berendezésre, épületre egy kis tábla kerül a következő felirattal:

         Megvalósult a Pro Alma Mater Alapítvány keretében
         XY felajánlásából, 20..  évben

Reméljük, hogy sok sikeres magyar műszaki szakember jut arra az elhatározásra, hogy régi iskoláját ily módon támogatja, hiszen jóleső érzést is fog jelenteni neki, ha elsétálva volt Egyeteme falai között egy ilyen, a nevét viselő táblával találkozhat.

 

A Pro Alma Mater Alapítvány 2006. október 12-én kezdte meg működését  és várja a fentiekkel egyetértő támogató szellemű kollégák jelentkezését a Magyar Mérnökakadémia elérhetőségi címein:

MMA Titkárság:
1111Budapest, Goldmann György tér 3. V2 ép. 21.szoba
Telefon: (36-1) 353-3996
Fax:       (36-1) 353-2241
E-Mail:   mma@mail.bme.hu

 

backlap elejére homehomenyitólap backvissza forwardelőre
Explorer 5+, Netscape 6+, vagy Mozilla 1.2.1+ böngésző javasolt. E-mailMMA E-mail   GLobeGlobeMaster