CAETS tagok lettünk

CAETS HIVATALOS HONLAPJA

Az MMA már kezdettől fogva nagy nemzetközi aktivitást mutatott.

Ez részben a különböző Magyarországon rendezett nemzetközi részvételű szakmai eseményekben testesült meg, mint pl. a magyar-olasz Kerámia Konferencia, az angol-magyar Mechatronikai konferencia, a TECHNOS-szal közösen rendezett amerikai-magyar “Konferencia a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokról…”, a német-magyar “Frühlingsakademie”, a FEANI Közgyűlés stb. . Másrészt azokat a két és többoldalú szakmai kapcsolatokat jelentette, amelyek a más nemzeti mérnökakadémiák tisztségviselőivel és tagjaival tartott kapcsolatokban realizálódtak.

Az 1995-ig eltelt időszakban társ-mérnökakadémiák, többek között a Kínai, Svéd, Ausztrál, Belga, Angol, Finn, Norvég Mérnökakadémia vezetői és más szakmai szervezetek számos prominens képviselője kereste fel Budapesten az MMA-t, amely részt vállalt magyarországi programjaik előkészítésében és megszervezésében. Külön öröm, hogy az itt járt szakemberek közül többen magyarországi tapasztalataikat felhasználva kezdeményezték országukban mérnökakadémia létrehozását.

Együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor az indiai NAFEN szervezettel és együttműködési szerződés született a dél-koreai KOSEF szervezettel (8. ábra), valamint a dél-afrikai FRD-vel és a Finn Mérnökakadémiákkal.

Az Európai Mérnökszervezetek Szövetségével (FEANI) kialakított igen jó kapcsolatot és egyben a magyar mérnöktársadalom nemzetközi elismertségét is demonstrálta, hogy 1994-ben a FEANI VB a Bizottsági ülését, majd ezt követően 1995-ben a FEANI a Közgyűlését és szakmai konferenciáját Budapesten tartotta, melynek szervezésében az MMA aktívan működött közre.

Ilyen háttér mellett 1995. februárjában a Mérnökakadémiák Világszövetségének (CAETS) magas rangú vezetői delegációja járt Budapesten, hogy közelebbről is megismerkedjen az MMA tagságával és tevékenységével. A delegáció tagjai: Sir W. Barlow (Nagybritannia) és S. Anastasion (Egyesült Államok) voltak, H. Forsberg professzor (Svédország) korábban látogatott több alkalommal Magyarországra

Munkájukhoz részletes információs anyagot készítettünk és megszerveztük az MMA tagokkal való találkozást. A látogatás végén a vezetőség ünnepi vacsorát adott a delegáció tiszteletére .

A CAETS elnöksége részére készített pozitív beszámolójuk hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Mérnökakadémiát a CAETS a svédországi Közgyűlésén, 1995. július 18.-án egyhangúlag felvette a CAETS tagjai közé.