Archívum - 2008-ig

 

Meghívó

Tisztelettel értesítjük, hogy a Magyar Mérnökakadémia

"Innováció és fenntartható felszíni közlekedés 2008"
-címmel, konferenciát rendez 2008. szeptember 3-5 között a BMF-en, amelyre meghívjuk Önt és Munkatársait.

Helyszín:
Budapesti Műszaki Főiskola, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
F.09-es előadóterem.

Felkért védnökök: Michelberger Pál MTA, Bokor József MTA-SZTAKI, Gordos Géza MTESZ elnöke, Rudas Imre Rektor BMF, Kövesné Gilicze Éva BME, Ruppert László Ügyvezető igazgató KTI, Fi István BME, Tánczos Lászlóné MTA és Detrekői Ákos BME.

A konferencián a részvétel térítésmentes, meghívást kapnak a fejlesztést hasznosítani kívánó cégek, önkormányzatok és egyének.

Célunk és szeretnénk elérni, hogy:

- A felhasználók találkozzanak azokkal a partnerekkel, akik a kutatásokat és fejlesztéseket végzik.
- A hazai fejlesztéseket végző cégek, kutatóhelyek és hazai felhasználók között információs és személyes kapcsolatok jöjjenek létre, nem elhanyagolva ezen a területen az állami intézmények szerepét sem.
- A területen nagy jelentősége van a hazai innovatív szakembergárda mozgósításának az önkormányzatokkal és érintett cégekkel közös fejlesztési projektek kidolgozására, szakmailag pontosan megalapozott közös pályázatok benyújtására!
- Az ilyen fejlesztések széleskörű hatást gyakorolnak az új módszerek, anyagok és technológiák elterjedésében.

 

Az "Innováció és fenntartható felszíni közlekedés 2008" a 2007-ben megkezdett igen sikeres konferencia sorozat folytatása:

http://www.kitt.bmf.hu/mmaws/index.html

A 100 résztvevő feletti konferencia rendezésével nagy hangsúlyt fektetünk a hazai szakmai körök széleskörű bevonására. A fenntartható felszíni közlekedés konferencia a közúti közlekedés, a közúti jármű - és gyártástechnológiai és a logisztikai témákra összpontosít az alábbi területeken:

- Innováció a fenntartható városi mobilitás biztosítása. (Utasok számára fejlesztett mobilitási koncepciók; Intelligens személy-mobilitási rendszerek; a jövő európai buszhálózata.)
- Innováció a biztonság és biztonságosság fejlesztésére.
- Innováció a felszíni közlekedés zölddé tételére és környezetvédelmi fejlesztésekre. (Energiatakarékos járművek; Vibrációcsökkentés; Hosszú távú áruszállítás stb.)
- Innováció a versenyképesség erősítésére.


A szakmai konferencia az MMA azon alapítási céljából következi, hogy szolgálja a Magyar Köztársaságot minden olyan szakterületen, amely a technika és a technológiák fejlődésével - a nemzeti jólét ezen alapvető eszközeivel - összefügg; e körben információszerző tevékenységet végezzen, véleményt nyilvánítson, tanácsokat adjon a Kormánynak, Kormányzati és önkormányzati szervezeteknek és másoknak. Programunk kiemelt szakmai jelentősége, hogy a területen a hazai szempontokkal összhangban figyelembe vettük az EU fő fejlesztési irányait is, amelyek az "FP7 Cooperation Work Programme" "Transport"-szekciójának, témakiírásaiban is szerepelnek.

Ezekből származó előnyök:
a) Olyan kreatív mérnöki innovációs tevékenységeket támogat és hoz előtérbe, amelyek jelentősen gazdagítják a közlekedési fejlesztési programokat és ez által alapvető eredményekkel járul hozzá a beruházásokhoz.
b) Új, társadalmi jelentőségű technikai és technológiai eredmények bevezetését szolgálja, illetve a korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények elterjesztésében szolgál fontos eredményekkel.
A szekciókat a beérkezett témaköröknek megfelelően rugalmasan alakítjuk ki az alábbi területeken:

1) A közúti közlekedés fejlesztése, szervezés, irányítás, szoftveres-modellezések eredményei, új mérési eljárások, koncepciók, irányzatok és anomáliák.
2) Informatikai fejlesztések a közúti közlekedésen.
3) Új technikák, technológiák, anyagok és fejlesztések a közúti közlekedésen.

Kérjük, hogy a konferenciával kapcsolatban tájékoztassa munkatársait.

Szeretett várjuk Önt és Önöket!

Budapest, 2007-december.

Szívélyes üdvözlettel:

Ginsztler János
Akadémikus
Az MMA elnöke
A konferencia elnöke
mma@mail.bme.hu

Péter Tamás
A műszaki tudomány kandidátusa
MMA tagja
A konferencia titkára
peter@kozlek.bme.hu

 


 

 

Új tiszteletbeli tag:

Az MMA 2007. november 14-i ülésén az Elnökség egyhangúlag megszavazta Pavlics Ferenc felvételét tiszteleti tagságra. Pavlics Ferenc az USA-ban, Santa Barbarában élő gépészmérnök. Jelenleg a 2020-ra tervezett Hold-bázis kapcsán végez járműtervezői feladatokat a NASA részére. Nyugdíjba vonulása előtt a General Motors munkatársa volt. 2004-ben a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár kiadta a 100 leghíresebb magyar tudós és mérnök életrajzát, amelybe Pavlics Ferenc is bekerült.

 

 


 

 

Magyar előadások a Horvát Mérnökakadémia nemzetközi rendezvényén

A Horvát Mérnökakadémia (HATZ) "3 évvel Bologna után" témakörű zágrábi rendezvényén (2007.11.08-10.) meghívott vendégként Ginsztler prof. úr és Salgó András prof. úr előadással vettek részt. Ginsztler prof. úr "A mérnöktovábbképzés globalizációja és a bolognai folyamat" címmel tartott előadást. Salgó András előadásának címe: "Biomérnökképzés a BME-en" volt. Még nem lehet tudni, hogy az ipar hogyan fogadja a BSc végzettségűeket -erről még nincs tapasztalat, ez volt a konferencián résztvevők általános véleménye.

 


 

 

Magyar tisztségviselő a CAETS Igazgatótanácsában

2007. október 26-án Tokióban, a Mérnökakadémiák Világszövetségének (CAETS) 12 tagú Igazgatótanácsába választották (távollétében) Dr. Ginsztler János professzort, az MMA elnökét a 2008-2009-es időszakra. Az Igazgatótanács elnöke a holland Gerard von Oortmersson, 2009-től elnöke a kanadai John Leggat. Titkár és kincstárnok az amerikai William C. Salmon.
További tagok: Jun-ichi Nishizawa, Japán, Lena Treschow Torell, Svédország, Oscar A. Vardé, Argentina, Eduardo R. Alvarez Mazza, Uruguay,Pan Yunhee, Kína, Pere Brunet, Spanyolország, Bruno Jarry, Franciaország, Petr Zuna, Cseh Köztársaság.

 


 

Kavli-díj

Az asztrofizika, a neurológia és a nanotechnológia területén elért kiemelkedő
tudományos kutatási eredmények elismertetésére 2007.december 15.-ig lehet jelölni.
Az egymillió dolláros pénzjutalommal járó dicsőségért az ősrobbanás kutatásától az
agy feltérképezéséig bármilyen tudományos munkával lehet versenyezni. További
információk: www.kavliprize.no

 


 

Korszerű Gyártástechnológiák cimű konferencia

Az Indiai Mérnökakadémia (INAE) 2008. február 6.- 8. között nagy nemzetközi
konferenciát szervez "a Korszerű Gyártástechnológiák" címmel.

A konferencia főbb témakörei:
Alakítási, kötési és hőkezelési technológiák,
Megmunkálások és szerszámaik,
Korszerű gyártórendszerek,
Üzemelrendezés, belső logisztika,
Termékfejlesztés, párhuzamos tervezés,
Modellezés, szimuláció,
Automatizálás, robitizálás, senzortechnológiák,
Korszerű anyagok,
Mesterséges intelligencia, tudásbázisú rendszerek,
Virtuális vállalat,
Oktatás, továbbképzés, humán infrastruktúra fejlesztése

Részletesebb információ itt.

Várják az érdeklődő fiatal kutatók, oktatók jelentkezését!

 


 

MMA7000 éves a kerámiaművészet és a kerámiaművesség Hódmezővásárhelyen

Dr. Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere, országgyűlési képviselő köszöntése után megnyitó beszédet mond Dr. Gyulai József akadémikus, a Magyar Mérnökakadémia rendes tagja azon a kiállításon, amely bemutatja Hódmezővásárhely 7000 éves kerámiaművészetének és történetét a neolitikumtól napjainkig. Az esemény egyben egy 3 napos szakmai és művészeti rendezvénysorozat megnyitója is.

A megnyitó színhelye és időpontja: VAM DESIGN KÖZPONT, 1061 Budapest, Király u. 26. (tel.: 267-9540), 2007. szeptember 7., 18:00 óra. A kiállítás megtekinthető 2007. szeptember 7-től október 7-ig, minden nap 10:00-18.00 óra között.

Kapcsolódó szakmai konferenciák és rendezvények: Kerámia az építészetben (2007. szeptember 13. 10:00 óra). A kiállítás kurátorai: Pannonhalmi Zsuzsa és Hegedűsné Dékány Magdolna.  Tíz éves a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium (2007. szeptember 27., 10:00 óra).  A Paraszt Párizs* -- Hódmezővásárhely meghívja Budapestet (2007. október 4., 10:00 óra). Hegedűs Endre Liszt-díjas, pro Urbe-díjas zongoraművész koncertje.

A kiállítás rendezői: a VAM DESIGN Központ (1061 Budapest, Király u. 26., tel.: 267-9540), Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (tel.: 62/530-100), a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Keramikusok Társasága, a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány (István Erzsébet, Kun Éva, Laczkó Ibolya és Lovag Zsuzsa dr. kurátorok), Banga Sámuel, (a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium egykori tanára) Hagyatéka, Bajusz István és más magángyűjtők.

A kiállítás támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt., Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft., Keramitech Kft., Keram-Pack Zrt., Szilikátipari és Művészeti Kerámiagyártó Kft., Villeroy & Boch Magyarország Zrt.

A Magyar Mérnökakadémia azért is nagyra értékeli a HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KINCSEI címmel összefoglalt, rangos művészeti rendezvény-sorozatot, mert éppen a kerámiák művészet- és technológia-történetének hét évezrednyi szoros összefonódása bizonyítja a művészet és a technika egymásra utaltságát, a még majd eljövendő korokban is. Megerősíti  ugyanakkor azt is, hogy a Magyar Mérnökakadémia  --  a hódmezővásárhelyi Városháza dísztermében megrendezett  --  nyilvános tudományos ülésszakának  "Vásárhelyi tézisei" öröknek tekinthető értékelést és célkitűzéseket fogalmazott  meg (hol tartunk a humán- és a reál-kultúrák határterületein, van-e hasadás vagy szinergizmus és melyek a legfontosabb közös teendők, különös tekintettel  a  S. P. Snow-i  paradigmára). A vezető előadók között volt Hódmezővásárhely akkori polgármestere és országgyűlési képviselője, A Magyar Mérnökakadémia tagja, a sokszoros feltaláló, Dr. Rapcsák András  és  -- több  elismert szakember között  --  Gyulai professzor úr is.

Ami pedig a párhuzamosságokat illeti, az MMA alapítói már közel két évtizede értékrendbe sorolták a 21. század legfőbb kihívásait és a kerámiákat az anyagtudományok egyik kiemelkedő fontosságú részterületévé nyilvánították.  És mind a szervezetünk,  mind számos  tagunk azóta is részt vesz a legkülönbözőbb fejlesztésekben,  az ipartól a gyógyászatig. Többek között oklevelet adó, posztgraduális kurzusokat szerveztünk, egyik kiemelt tudományos fórumunk, az olasz-magyar Kerámia Konferencia rendezői voltunk.

Talán ide (is) illik az a javaslat, hogy Vásárhely második főutcáját, amelyet -- Lázár polgármester úr előterjesztése révén -- néhány hete Rapcsák András útnak hívnak, egy olyan emléktáblával kellene megjelölni, amelyben egyesül a hétezer év művészeti értéke egy huszonegyedik századi kerámia-csúcstechnika anyagtudományi értékeivel.

 

                                                                                                 Hadas János
                                                                                              MMA FB. elnök

"... a mi mai kultúr-iparkodásunk is majdan a Nyugaton már észlelhető reakcióval fog járni. De, istenem, még olyan messze vagyunk a csalódásoktól, hogy gazember az, akinek nálunk nincs hite. Tehát előre, a forradalom nevében, melynek székhelye az a Párizs, honnan testvéri szeretettel küld üdvözletet a másik  Párizsnak -- Hódmezővásárhelynek."

Forrás:   A Jövendő, 1910. március 15.

 

* Megjegyzés: a  név szerzője Ady Endre (A két Párizs c. írása, 1911.)

 


 

MMA Milleniumi Technológiai Díj

2007.október 1.-ig lehet a Milleniumi Technológiai Díjra javasolni (jelölni) az
emberi életminőség javítását és a fenntartható fejlődés biztosítását szolgáló
innovációs eredményeket. Részletes információ: www.millenuimprize.fi


 

MMAInnováció és fenntartható felszíni közlekedés

A Magyar Mérnökakadémia Innováció és fenntartható felszíni közlekedés címmel szakmai konferenciát rendez 2007. szeptember 4–6. között Budapesten. A szakmai konferencia célkitűzése – összhangban a Magyar Mérnökakadémia alapításakor megfogalmazott céljainkkal – az, hogy szolgálja a Magyar Köztársaságot minden olyan szakterületen (mint például a fenntartható felszíni közlekedés is), amely a technika és a technológiák fejlődésével, a nemzeti és társadalmi jólét ezen alapvető eszközeivel összefügg. Az MMA e körben információszerző tevékenységet végez, véleményt nyilvánít, illetve szakmai támogatást nyújt a döntéshozó szervezeteknek. Úgy véljük, hogy a közlekedés egyre sürgetőbb problémáinak megoldása érdekében rendkívüli jelentősége van a hazai innovatív szakembergárda mozgósításának! Azt szeretnénk elérni, hogy a hazai fejlesztéseket végző cégek, kutatóhelyek, és a hazai felhasználók között információs kapcsolatok jöjjenek létre, nem elhanyagolva természetesen a hivatalos (minisztériumi, önkormányzati, felügyeleti stb.) szervek szerepét sem. Összehozzuk azokat a partnereket, akik a fejlesztéseket végzik, és azokat, akik a potenciális felhasználók (a nagy cégeket, de a kis fejlesztő helyeket is, újakat és régieket, egyetemeket, kutatóhelyeket, tudásközpontokat stb. egyaránt).
Rendezvényünkről további információt talál a http://www.kitt.bmf.hu/mmaws oldalon.

 


 

MMAÚj Mérnökakadémia tagok

A 2007.június 6.-án három új tag felvételéről született döntés:

Bukovics István biztonságtechnikai és tűzoltómérnök, kandidátus. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai tanácsadója, nyugalmazott vezérőrnagy. Szakterülete a tűzvédelem, katasztrófavédelem, minőségügy, környezetvédelem. Kreativitását cikkek, előadások, 33 könyv, 77 publikáció, oktatás jellemzik. Számos szakmai szervezet tagja. Nyelvismerete: orosz, angol

Márki-Zay Lajos matematika-fizika tanár, okl. csillagász (ELTE). A Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Gyula) igazgatója. Szakterülete: csillagászat, napfigyelés, oktatás, számítástechnika. Kreativitását a biometerológiai módszer kidolgozása, oktatás, iskolaszervezés jellemzik. Nyelvismerete: angol, német

Finta József építészmérnök, az MTA tagja, a Finta és Társai Építész Stúdió vezetője. Szakterülete az építészet, oktatás, útirajzok/rajzos könyvek készítése. Kétszeres Ybl Díjas, Kossuth Díjas, Állami Díjas építész, 36 évig a Lakóterv munkatársa volt. Munkásságát számos hazai épület tervezése jellemzi; számos nemzetközi szervezet tagja. Nyelvismerete: angol

 


 

MMAPRO URBE kitüntető cím

Miskolc város ünnepén megtisztelő elismerésben részesült Dr.Tóth László tagtársunk, aki "PRO URBE" kitüntető címet kapott. Ezúton gratulálunk a kitüntetettnek.


 

MMAÚj Mérnökakadémia tagok

 

Az MMA elnöksége négyt új tag felvételéről döntött:

Jamrik Péter villamos üzemmérnök, közgazdász. A Novofer Zrt igazgatója, a "Gábor Dénes Díj" megalapítója. Szakterülete: rádió-távközlési tervezés és szerelés, az innováció, energetikai fejlesztés, iparjogvédelem. Nyelvismerete: angol

Józsa János építőmérnök, a BME Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője, tudományos dékánhelyettes. Szakterülete: sekély felszíni vizek hidrodinamikája, határfelületi folyamatok, szél keltette tavi víz- és üledékmozgások mérése, modellezése, hullámterek viselkedése, hidrológia. Tudományos munkásságát több mint 80 publikáció, hazai és nemzetközi szervezetekben való tagság jellemzik. Külföldi egyetemeken vendégprofesszorként is tart előadásokat. Nyelvismerete: angol, francia

Nádai László informatikus mérnök, PhD. Az MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratórium tudományos főmunkatársa. Szakterülete: dinamikus rendszerek dinamikája, statisztikai rendszer identifikáció, sztochasztikus és fuzzy rendszerek, kvantum-elektrodinamika. Kreativitását számos kutatás, fejlesztés, 48 publikáció, szakkönyvek szerkesztése, egyetemi oktatás jellemzik. Nyelvismerete: angol, német

Pónyai György közlekedésmérnök, a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója. Szakterülete: emelőgépek biztonsága, szabványosítás, akkreditálás, minőségbiztosítás. Kreativitását cikkek, előadások, oktatás jellemzik. Számos szakmai szervezetben tisztségviselő. Nyelvismerete: angol

 


 

MMAKöszönet Hadas Jánosnak példamutató adományáért

 

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium fizika munkaközösség vezetőjétől, Berecz Jánostól az alábbi köszönő sorok érkeztek:

"Iskolánk, mindig is fontosnak érezte, hogy tanítványaival megismertesse a természettudományok és a technika vívmányait. Különösen fontos ez az utóbbi egy-másfél évtizedben, amikor a diákok soha nem látott mértékben fordulnak el az egzakt tudományoktól, és a társadalomban - nem kis részben a médiának köszönhetően - elburjánzik az áltudományos világszemlélet. Egyetlen kiutat látunk: a kísérleteken alapuló, azokat elemző természettudományos-, ezen belül különösen fizikaoktatást.
Ebben a küzdelemben nyújtott óriási segítséget iskolánk 1953-ban végzett öregdiája, a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, Ellenőrző Bizottságának elnöke, Hadas János. Műszergyűjteményének és könyvtárának megannyi értékes darabját hagyta alma materére az utóbbi hónapokban, melyek közül számos máris szervesen beépült fizikaoktatásunkba. Adománya több száz tételből áll. Elég itt megemlítenünk például azt a kézi spektrométert, mellyel - a hozzá tatozó táblázatot felhasználva - diákjaink felfedezték, hogy a "neoncsőben a higany világít", vagy a nagy érzékenységű volt- és ampermérőket, melyekkel a precíziós mérések szépségeiből és nehézségeiből kaphatnak ízelítőt, miközben a műszerek működésének fizikai alapjait is megértik. Technikatörténeti érdekességű, de ma is használható fényképészeti eszközeivel, filmfelvevőivel elbűvölte az eziránt fogékonyakat, míg többek között XIX. századi könyveivel a filoszoknak is örömet szerzett.
Köszönjük, János bácsi! Igyekszünk jó gazdái lenni a ránk bízott értékeknek."

 


 

MMAMagyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés

 

A Magyar Köztársaság elnöke két tagtársunknak is a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta:

- Dr. Gáti Józsefnek, a Budapesti Műszaki Főiskola kancellárjának, főiskolai docensnek több mint három évtizedes oktatói, oktatásszervezői, szakmai-közéleti tevékenysége, a felsőoktatási igazgatásban végzett munkája elismeréseként Hiller István oktatási és kulturális miniszter adta át a kitüntetést.

- Dr. Kemény Tamásnak, az Iparfejlesztési Közalapítvány általános ügyvezető igazgatójának a magyarországi innováció elomozdítása érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként nyújtotta át a díjat Kóka János gazdasági miniszter.

 

A kitüntetetteknek további eredményes munkát kívánva gratulálunk.

 


 

MMALáng István tagtársunk kitüntetése

 

A meteorológia világnapja alkalmából tartott ünnepségen Schenzl Guidó-díjban részesült Láng István akadémikus, az MMA tagja. Március 23-án a Meteorológiai Világnap alkalmából az Országos Meteorológiai Szolgálat székházában Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Schenzl Guido-díjat adományozott Dr. Láng István akadémikusnak, nyugalmazott kutatóprofesszornak, az éghajlatváltozás természet- és társadalomtudományi összefüggéseinek vizsgálatában, a tudományterületek közötti összhang megteremtésében végzett eredményes munkája elismeréseként. Ezúton gratulálunk mi is Professzor úr kitüntetéséhez.

 


 

MMA2007. március 15.-én három tagtársunk is kitüntetést vehetett át a Parlamentben

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére -nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából Kossuth- és Széchenyi-díjakat, továbbá a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetéseit nyújtotta át az Országházban.

Kossuth-díjat kapott az MMA örökös tiszteletbeli elnöke:

RUBIK ERNŐ építészmérnök, tárgytervező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Rubik Studio Kft. ügyvezető igazgatója több mint négy évtizedes, világszerte nagyra becsült tárgyművészeti és feltalálói tevékenységéért, iskolateremtő jelentőségű oktatói munkássága elismeréseként vehette át a Kossuth-díjat.

Széchenyi díjat kapott Bokor József alapító tagtársunk:

BOKOR JÓZSEF villamosmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet tudományos igazgató-helyettese a bonyolult, sokváltozós, nem arányos viselkedésű nagyrendszerek irányításában elért eredményeiért, nemzetközi elismertségű és a gyakorlatban kiválóan hasznosítható kutatásaiért vehette át a Széchenyi díjat.

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott az MMA elnöke:

GINSZTLER JÁNOS a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudományi Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, a Mérnöktovábbképző Intézet igazgatója iskolateremtő tudományos és oktatói munkásságáért, valamint a Magyar Mérnökakadémia létrehozása és működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét.

A kitüntetetteknek további eredményes munkát kívánva gratulálunk.

 


 

MMAPungor Ernő kitüntetése

Az Újvidéki Tudományos és Művészeti Akadémia (VANU) tiszteleti tagjává választotta Pungor Ernő professzort. A magas kitüntetés Pungor Ernőnek a kémia területén végzett tudományos és kutató tevékenységét ismerte el. Ebből az alkalomból a VANU elnöke sok sikert kívánt Pungor Ernőnek további munkájához. Ezúton gratulálunk mi is Professzor úr kitüntetéséhez.

 


 

MMAMMA tagok a Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságban

A Miniszterelnök 2007.január 30.-i hatállyal 4 tagtársunkat is a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjává választotta. Gratulálunk Dr.Lenkei Péternek, Dr.Keviczky Lászlónak, Dr.Penninger Antalnak és Dr.Szeidl Lászlónak.

 MMAIgazgatói megbízás

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 2006.decemberében titkos szavazással meghosszabbította Tamás Pál tagtársunknak az MTA Szociológiai Kutatóintézetébe szóló igazgatói megbízását.

 


 

MMAMTA Jelölő Bizottsági tagságra történő jelölés

 

2007. február 15.-én az MTA Műszaki Osztálya Bokor József akadémikust, tagtársunkat egyhangúlag újra jelölte az MTA Jelölő Bizottsági tagságra . 

 


 

MMAÚj tiszteletbeli tag

 

Az MMA 2007. február 6.-ai ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta Csallány Sándor felvételét tiszteleti tagságra. Csallány Sándor az USA-ban élő építőmérnök, a CENECO Enviromental and Engineering Co. Igazgatója. Szakterülete: hidrológia, vízkutatás, vízfelhasználás, környezetvédelem. Kreativitását sikeres kutatások, szakmai szervezési tevékenység hidrológiai területeken, oktatás, tudományos társaságokban való tagságok, valamint  rangos nemzetközi elismerések jellemzik. Évtizedek óta segíti magyar diákok és kutatók USA – beli tapasztalatszerzéseit. Nyelvismerete: angol

 


 

MMAMMA tagok is megemlékeztek Neumann Jánosról

 

2007. február 8.-án a Budapesti Műszaki Főiskola -együttműködve a Magyar Mérnökakadémiával- Emlékülést szervezett Neumann János halálának 50. évfordulóján.
Az Emlékülést Dr. Rudas Imre tagtársunk, a BMF rektora, Hiller István, oktatási és kulturális miniszter és Philip T. Reeker, az USA Nagykövetség helyettes misszióvezetője nyitotta meg. A megnyitó után Dr. Rudas Imre és Dr. Szeidl László tagtársunk, a BMF Neumann János Informatikai Kar dékánja leplezte le Neumann János bronzszobrát, amelyet Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Philip T Reeker az USA Nagykövetség helyettes misszióvezetője, Dr. Péceli Gábor tagtársunk, az NJSZT elnöke, Dr. Ginsztler János akadémikus, az MMA elnöke, Dr. Kádár Péter, a Villamosmérnökök Magyarországi Egyesülete titkára, Dr. Szeidl László és Dr. Rudas Imre koszorúzott meg. Köszöntő avató beszédet Dr. Meskó Attila tagtársunk, akadémikus, az MTA főtitkára és Dr. Péceli Gábor professzor mondott. Az Emlékülésen dr. Bokor József tagtársunk "Neumann János és a műszaki tudományok" címmel tartott előadást.
Az Emlékülés színvonalas megszervezése Dr. Rudas Imre rektor úr és Dr. Gáti József tagtársunk, a BMF kancellárja valamint munkatársaik munkáját dicsérik.

 


 

MMAElköltözött az MMA Titkárság

 

2007. január 31.-én az MMA Titkárság átköltözött a BME V2 épületébe. Telefon és telefax vonalaink száma változatlan, azaz telefon 353 3996 ill. telefax: 353 2241. Az egyetemi belső vonalon a 2951-es melléken is elérhető az MMA Titkárság.

A titkárság új telephelye: 1111. Budapest Goldmann György tér 3. V2épület földszint 021
Posta címünk  1507.Budapest, Pf.149.
Email elérhetőségünk: mma@mail.bme.hu

 


 

MMAEgyüttműködési megállapodás

 

2007. január 18.-án Dr.Ginsztler János az MMA elnöke és Dr.Tóth János a GTTSZ főtitkára együttműködési megállapodást írtak alá. A megállapodás aláírásával a felek kötelezettséget vállaltak a Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés  Kollégiuma által kiírt "18 civil  szakmai érdekképviseleti szervezet tartós együttműködésének továbbfejlesztése" című program megvalósításában való közreműködésre.

 


 

MMA2006. évi Gábor Dénes Díj

 

2006. december 21.-én ünnepélyes keretek között a Parlamentben kerültek átadásra a 2006. évi Gábor Dénes díjak. Kiemelkedő innovatív tevékenységeik elismeréseként 2006-ban három MMA tag is Gábor Dénes Díjban részesült:

 •       Bogsch Erik vegyészmérnök, okleveles mérnök-közgazdász, a Richter Gedeon vezérigazgatója

 •       Dr. Rudas Imre gépgyártástechnológus üzemmérnök, matematikus, az MTA doktora, a Budapesti       Műszaki Főiskola rektora
 •       Dr. Sallai Gyula  villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, a BME stratégiai  rektorhelyettese

A kitüntetetteknek további eredményes munkát kívánva gratulálunk.

 

 


 

MMAFelhívás


A Magyar Mérnökakadémia
"Innováció és fenntartható felszíni közlekedési címmel"-
szakmai konferenciát és szakkiállítást rendez 2007. aug. 27-29 között Budapesten.

 

A jelentkezési lapok kiküldése folyamatban van, jelentkezési szándék már most bejelenthető a mail.mma@mtesz.hu - címen.

A felhívás egyik oldalon megszólít minden olyan hazai innovatív vállalkozást és kutatóhelyet, amely a közúti közlekedés területén élvonalbeli tevékenységet végez (egyaránt ide értve a nagy hagyományokkal rendelkező egyetemi, akadémiai és ipari intézményeket és az időközben újonnan létesülteket is: Tudásközpontok, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány)
Másik oldalon, a közlekedési beruházásokat megvalósító vállalkozásokat pl. NIF Zrt. és az önkormányzatokat szólítja meg, ezáltal konkrét és széles érintkezési felületet kíván biztosítani a fejlesztők és felhasználók kapcsolatainak fejlődéséhez, az innováció terjedésének gyorsítása érdekében.    
A rendezvény kiemelt szakmai jelentősége, hogy a hazai szempontokkal összhangban figyelembe veszi az EU azon fő fejlesztési irányait is, amelyek egyben az "FP7 Cooperation Work Programme" "Transport" - szekciójának 2007-re várható témái is. Mivel az EU és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 között a közlekedési operatív program megvalósításával prioritásként kezeli a felszíni közlekedés fejlesztését, ettől azt várjuk, hogy:   

a) Olyan kreatív mérnöki innovációs tevékenységeket támogat és hoz előtérbe, amelyek jelentősen gazdagítják a közlekedési fejlesztési programokat és ez által alapvető eredményekkel járul hozzá a beruházásokhoz.
b) Új, társadalmi jelentőségű technikai és technológiai eredmények bevezetését szolgálja, illetve a korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények elterjesztésében szolgál fontos eredményekkel.


Az "Innováció és fenntartható felszíni közlekedés" a „fenntartható felszíni közlekedés” a közúti, jármű- és gyártástechnológiai, logisztikai témákra összpontosít, és az alábbi témákat javasolja:

1. Innováció a felszíni közlekedés zölddé tételére és környezetvédelmi fejlesztésekre (Energiatakarékos járművek; Bio-üzemanyagok; Energia-hatékony járműtechnológia; Gázüzemű járművek; Vibrációcsökkentés; Hosszú távú áruszállítás.)

2. Innováció a fenntartható városi mobilitás biztosítása. (Utasok számára fejlesztett mobilitási koncepciók; Intelligens személy-mobilitási rendszerek; A jövő európai buszhálózata.)

3. Innováció a biztonság és biztonságosság fejlesztésére. (Járműbiztonság; Emberi viselkedés vizsgálata; Válságmenedzselés és mentési tevékenységek; Városi vasút integrált biztonsága.)

4. Innováció a versenyképesség erősítésére. (Versenyképes termékfejlesztés; Költség hatékony termelés; Új termék modellek;)

Az alkalmazási területeket a nagy gazdasági és társadalmi jelentőségük alapján választottuk ki. Info-kommunikációs technológiák alkalmazásainak elterjedése a jármű-jármű valamint a jármű-infrastruktúra között (multi-szenzoros platform, CALM szabványok-elterjedése stb,,). Kooparatív járműirányítási rendszerek alkalmazása (Ertico,Sparc és Chauffeur2 stb,)
Az UNIÓ autópálya hálózatain a közlekedési információk cseréjét biztosító rendszer, a továbbításra alkalmas DATEX formátum, a forgalomirányító központok adatgyűjtő funkciójának illeszkedése, a főútvonalak forgalmi mérőszámainak jellemezése.
A forgalom befolyása a legkedvezőbb kapacitáskihasználás, a biztonság, a környezetvédelem és a gazdaságosság elérése céljából, teljesítőképességek optimális kihasználása. Automatikus forgalomszámláló rendszerek, ütközésmentes pályatervezés és pályakövetés megvalósulása és mesterséges intelligencia alkalmazásai.

 


 

MMAÚj tiszteletbeli tagok

Az MMA elnökség két új tiszteletbeli tag felvételéről döntött:

 -Otto Meitinger építészmérnök, a Bajor Kormány főépítésze. Szakterülete régi épületek rekonstrukciója, újjáépítése, építészeti örökség megőrzése. A Müncheni Műszaki Egyetem korábbi rektora,  tanszékvezető egyetemi tanár. Kreativitását számos publikáció, könyvek, cikkek, előadások, épületek tervezése, új tantárgyak bevezetése jellemzik. Az elmúlt 18 évben mintegy 360 műegyetemi hallgatónk részvételét támogatta a bajor-magyar részvételű „Tavaszi Akadémiák” rendezvénysorozatban. Nyelvismerete: német, angol

- Saári Csallány Ágnes vegyészmérnök. Szakterülete az élelmiszertudomány és a táplálkozástan. A Minesotai Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Kreativitását vegyészeti kutatások, új felfedezések jellemzik. Aktívan tevékenykedik tudományos társaságokban. Számos magyar kutató részvételét segítette nemzetközi együttműködésekben. Nyelvismerete: angol

 


 

MMAGeorge Washington díj


2006. novemberében George Washington díjat vehetett át New Yorkban Karsai Béla tagtársunk, a székesfehérvári központú Karsai Műanyagtechnika Holding ZRt elnök-vezérigazgatója. George Washington díjjal az Amerikai Magyar Alapítvány minden évben azokat tünteti ki, akik kiemelkedőt alkottak a tudomány, a művészet, az üzleti élet, a népek és nemzetek közötti megértés előmozdításának területén, illetve akik a magyar névnek és kultúrának elismerést szereztek az Egyesült Államokban. Karsai Béla laudációjában azt emelték ki, hogy egyike a legsikeresebb magyar üzletembereknek, a székesfehérvári székhellyel rendelkező nemzetközi méretű vállalata egy kis családi vállalkozásból nőtt ki. A korábban kitüntettek között van Teller Ede, Neumann János, Szent-Györgyi Albert és Bartók Béla is. A közös vonás, hogy mindnyájan sokat tettek az amerikai-magyar gazdasági és kulturális élet fenntartásáért, erősítéséért. Karsai Bélának további sikereket kívánva ezúton is gratulálunk a fenti kitüntetéshez.

 


 

MMAFejlődés? Fenntarthatóság? - Dr.Náray-Szabó Gábor előadása

 

A Garibaldi Klub "Szép beszélgetések" sorozatának keretében november 28.-án Dr. Náray-Szabó Gábor vegyészprofesszor, akadémikus az MMA tagja nagysikerű előadást tartott "Fejlődés? Fenntarthatóság?" címmel. Mint elmondta a fejlődés sokak szerint egyenlő a gazdasági növekedéssel, tágabb értelemben azonban a világ összetettségének növekedését jelenti. Egyre több jel mutat arra, hogy a jelenlegi, az anyagi fogyasztás korlátlan növekedésére alapozott világrend nem tartható fenn. A kiutat az ökoszociális piacgazdaság jelentheti, amelyben a piacot korlátozza egyrészt a szolidaritás a gyengékkel, másrészt véges befogadóképességű környezetünk megóvása a következő generációk számára. Az ökoszociális utópia megvalósításának záloga az innováció, amelynek feladata anyag- és energiatakarékos, környezetbarát technológiák kidolgozása a nemzetgazdaságok számára.
Az igen érdekes előadás kérdésekkel és hozzászólásokkal zárult.

 


 

MMAAkadémiai-Szabadalmi Nívódíj

 

Dr. Roósz András MMA tag, akadémikus a Miskolci Egyetem professzora az anyagtudományok, a metallurgia, az űranyagtudományi programok területén kiemelkedő és úttörő módon hasznosított eredményeiért, iskolateremtő tevékenységéért,  világszínvonalú, számos szabadalomban is testet öltött kutatói munkássága elismeréseként a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület megalakulásának centenáriuma tiszteletére 2006. november 21-én rendezett ünnepség keretében Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat kapott. Ezúton kívánunk neki további sikereket és gratulálunk.

 


 

MMAÚjonnan felvett MMA tagok

 

Az MMA 2006.október 17-ei ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét rendes tagságra:

  • Gerse Károly gépészmérnök, kandidátus. Szakterülete a hőerőgépek, kazánok, élettartambecslés, termelés és rendszertervezés, villamosenergia-piac nyitásának előkészítése. A Magyar Villamos Művek törzskari vezérigazgató-helyettese. Kreativitását több publikáció, egyetemi jegyzetek, tankönyvek, kereskedelmi tevékenység irányítása jellemzik. Nyelvismerete: német, angol, orosz
  • Stróbl Alajos gépészmérnök, energetikai szakmérnök, egyetemi doktor. Szakterülete az erőművek tervezésével kapcsolatos tevékenységek, stratégiai tervezés, erőműi szoftver fejlesztés. Az ERŐTERV főmérnöke, 1992. óta nyugdíjas. Kreativitását távlati fejlesztés, erőmű létesítési tervek, előadások jellemzik. Aktívan tevékenykedik szakmai szervezetekben és külföldi tervezői munkákban. Nyelvismerete: német, angol, orosz
  • Roósz András kohómérnök, az MTA levelező tagja. Szakterülete a nehézipar, anyagtudomány, elsősorban az űrkutatásban. A Miskolci Egyetem Fémtani Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Kreativitását számtalan publikáció, tudományos dolgozat és több szabadalom jellemzik. Számos hazai és nemzetközi szervezet tagja. Nyelvismerete: angol

    


   

  MMA18.Bajor-Magyar Szakértői értekezlet

  2006.október 20-23 között Münchenben került sor a Hanns Seidel Alapítvány meghívására és vendégeként az MMAA-Rubik Nemzetközi Alapítvány támogatásával a 18.Bajor -Magyar Szakértői Értekezletre. A szakértői értekezletet idén az "Ein erfolgreiches Europa im weltweiten Wettbewerb" témában rendezték a vendéglátók, a Hanns Seidel Alapítvány közelmúltban átadott kongresszusi termében. A mintegy 40 fő részvételével megtartott szakértői értekezleten az MMA-t (valamennyien előadással) az alábbiak képviselték: Barátossy Jenő, Czoboly Ernő, Ginsztler János, Sárköziné Zágoni Zsuzsa és Trampus Péter. A magyar delegációnak négy BME-n dolgozó Phd hallgató is tagja volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Müncheni Magyar Konzulátus képviseletében Dr.Janzsó Krisztián konzul úr és Locher Antal gazdasági konzul úr. A Hanns Seidel Alapítvány képviseletében Prof.Otto Meitinger úr, a Müncheni Műszaki Egyetem korábbi rektora , a HS Alapítvány vezetőségi tagja méltatta az együttműködési megállapodás óta eltelt 18 évben magvalósult bajor-magyar együttműködések eredményeit.

   


   

  MMALátogatás a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.-nél


  2006.október 17-én, az MMA - MAVIR ZRt.-ben megtartott - Elnökségi ülését követően Simig Péter, az MMA alapító tagja, a MAVIR ZRt. piacműködtetési igazgatóhelyettese ismertette a cég működését, a magyar villamosenergia-rendszer jellegzetességeit. Kitért az UCTE-hez (Európai Egyesített Villamosenergiarendszer) történő csatlakozásunk előnyeire,majd egy rendkívül modern működtetésű vezénylő-terembeli látogatás kapcsán bemutatta az országos villamosenergia teherelosztási rendszert. A látogatáson résztvevő mintegy 25 fő MMA tag köszönetét fejezte ki Simig Péternek az érdekfeszítő előadásért és a villamos teherelosztóbeli látogatás megszervezéséért.

   


   

  MMAÉrdemes pályázni az Európai ICT díjra

  Magyar cégeknek, intézeteknek és szervezeteknek is érdemes pályázni az Európai ICT díjra,amelyet az információ és kommunikáció technológia területén kiemelkedő innovatív gyártmány vagy szolgáltatás díjazására hozták létre, hiszen már eddig is több magyar termék nyerte el ezt a rangos európai díjat. Az elmúlt években az alábbi magyar cégek az alábbi termékeikért részesültek ebben az európai elismerésben:


  Elektronika: PCM Multiplex Analyzer
  Recognita Corp.: Recognita Form 2.0
  Technical University of Budapest TSP Lab: PCM Multiplex Analyzer
  Cygron Research & Development Ltd: DataScope version 1.5
  Graphisoft R&D Rt.: ArchiCAD for TeamWork
  Recognita Corp.: Recognita Reader 3.0
  Recognita Corp. :Recognita Plus 4.0
  MorphoLogic Ltd: MoBiMouse

  A pályázatokat 2006. december 4.-ig lehet benyújtani az Euro-CASE párizsi központjába. A jelentkezési lap az alábbi címről tölthető le: www.ist-prize.org/apply
  További információk: www.ict-prize.org

   


   

  MMAPRO ALMA MATER Alapítvány

  A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány keretében "PRO ALMA MATER" részalapítvány létesítésének ünnepélyes aláírására került sor 2006.október 12.-én a Magyar Sazbadalmi Hivatal elnöki tanácstermében. A részalapítvány célja egyetemi tanszékek és kutatóhelyek oktatással és fejlesztéssel kapcsolatos beruházásainak támogatása, különös tekintettel előadótermek és laboratóriumok korszerűsítésére. A "Pro Alma Mater" részalapítvány első adományozója Králik István okleveles gépészmérnök. Az ünnepélyes aláírást sajtótájékoztató követte. Az Alapítványról további részletek itt olvashatóak.

   


   

  MMAABEL Díj

   

  A Norvég Mérnökakadémia elnöke, Ole Didrik Laerum úr tájékoztatást adott arról, hogy 2007-ben -2003 óta ötödször- meghirdetik az ABEL díjra vonatkozó pályázatot. A díj összege mintegy 750 ezer Euro.
  A nemzetközi díjra olyan szakemberek pályázhatnak, akik a matematikai tudományok területén kiválóságukról tettek tanúbizonyságot. A tudományos tevékenységet az alábbi területeken értékelik: a computer tudományok, a matematika fizikai, valószínűségi aspektusai, a numerikus analízis, a statisztikai kérdések valamint a matematika tudományokon belüli alkalmazásai. További információk: abelprisen@dnva.no és http://www.abelprisen.no

   


   

  MMA2006. évi MIHAILICH-DÍJ

   

  2006. október 4.-én Dr. Horváth Attila, a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány Elnöke
  MIHAILICH-DÍJ elnevezésű kitüntetéseket adott át. Ebben az évben a Mihailich Díjat a Dr. Molnár Károly rektor úr által vezetett Díjbizottság egyhangúlag Dr. Emhő Lászlónak és Sárköziné Zágoni Zsuzsannának ítélte oda.
  Dr. Emhő László okleveles gépészmérnök, a Magyar Mérnökakadémia tagja, a mérnöktovábbképzésben való aktív részvételéért, kiváló előadásaiért és aktuális képzési programok magas szintű kidolgozásáért részesült az elismerésben.
  Sárköziné Zágoni Zsuzsanna,  a Magyar Mérnökakadémia külügyi titkára a doktorandusz hallgatók nemzetközi továbbképzésében való közreműködésén, a mérnöktovábbképzéssel foglalkozó európai és világszövetségek munkájában való aktív részvételén túl a Budapesten, 2006. márciusában megrendezett. 7. Mérnökképzési Világkonferencia sikere érdekében végzett tevékenységéért részesült a kitüntetésben.
  Mindkét díjazottnak ezúton gratulálunk és további sikereket kívánunk.

   


   

  MMAMeghirdették az Európai ICT díjat

   

  Az Európai IST (European Information Society Technologies Prize) díj neve megváltozott Európai ICT (European Information and Communication Technologies Prize ) díjra.

  Három fődíj (egyenként 200 000 Euro értékben)  és húsz díj (egyenként 5000 Euro értékben) kerül kiosztásra az 50-70  ICT díjra jelölt közül kiválasztott nyertes pályázók között. 

  A pályázatokat 2006. december 4.-ig lehet benyújtani az Euro-CASE párizsi központjába. A jelentkezési lap az alábbi címről tölthető le:  www.ist-prize.org/apply

  Az Európai ICT díjat az információ és kommunikáció technológia területén kiemelkedő innovatív gyártmány vagy szolgáltatás díjazására hozták létre. A díj azon vállalatok vagy szervezetek számára nyitott, amelyek olyan innovatív termékkel rendelkeznek, amelynek sokat ígérő piaci potenciálja van. A Díjat az Euro-CASE menedzseli az Európai Bizottság támogatásával és szponzorálásával. A pályázati lehetőség 33 ország számára nyitott. Az európai IST díj jelöltjeit, díjazottjait és fődíjazottjait övező európai elismerés hozzájárul az adott vállalatok pénzügyi, piaci és partneri forrásainak bővüléséhez, javítja a vállalatok láthatóságát és hitelességét és a cég jövőbeni üzleti kilátásait.

  További információk: www.ict-prize.org

   


   

  MMADíszdoktorrá avatás

  Szeptember 22.-én Paál Zoltán igazgató urat a Poitiers Egyetem (Franciaország) díszdoktorává avatták. Ezúton kívánunk neki további sikereket és szeretettel gratulálunk.

   


   

  MMADr.Jobbágy Ákos IFMBE vezetőségi tag lett

  Dr.Jobbágy Ákos MMA tagot, a BME Oktatási Igazgatóját az "International Federation for Medical and Biological Engineering" (IFMBE) Közgyűlésén a 120 ezer taggal rendelkező szervezet vezetőségi tagjává választották. Megválasztásához ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk.

   


   

  MMAMini Szimpózium

   

  2006.szeptember 5.-én a Budapesti Műszaki Főiskolán az MMA társszervezésében nagy sikerű tudományos mini szimpózium zajlott le. Dr.Rudas Imre professzor, a BMF rektorának megnyitóját követően Dr.Bejczy Antal az MMA tiszteletbeli tagja és a BMF díszpolgára "Új technológiák az űrkutatásban" címmel tartott nagy érdeklődést kiváltó előadást. Ezt követően Dr.Michelberger Pál professzor, akadémikus, az MMA alapító tagja és a BMF díszpolgára "Oktatás, Tudomány, ipar" címmel tartott hasonlóan nagy érdeklődést kiváltó előadást. A két kiváló előadás megerősítette azt a nemzetközileg ismert tézist, amely szerint az alapkutatások eredményeire épülő korszerű mérnökképzés egyik elengedhetetlen feltétele a sikeres alkalmazott kutatásoknak és ipari fejlesztéseknek. Ezek pedig  előfeltételei egy prosperáló nemzetgazdaságnak. Az eseményről készült néhány képek itt tekinthetők meg.

   


   

  MMAFEANI találkozó Balatonfüreden

   

  A FEANI Magyar Nemzeti Bizottság szervezésében került sorra Balatonfüreden a közép-európai FEANI tagországok nemzeti bizottságai képviselőinek konferenciájára, 2006. augusztus 24 - 27 között. A 28 fő részvételével megtartott tanácskozáson az alábbi országok képviselői vettek részt: Ausztria, Cseh Köztársaság, Lengyelország, Németország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország. A tanácskozáson részt vett Dr.Willi Fuchs úr is, az Európai Mérnökszövetség jelenlegi elnöke. A résztvevők egyeztették álláspontjaikat a 2006. szeptemberében Prágában megrendezésre kerülő FEANI Közgyűlés napirendjét illetően. Megvitatták az ún. "ENGCARD" bevezetéséhez szükséges lépéseket és egyetértettek abban, hogy az ENGCARD jövőbeni bevezetését harmonizálni kell az EUR ING rendszerrel. A svájci delegáció vezetője tájékoztatást adott arról, hogy a jövőben a Svájcban kiadott mérnöki diplomákra- az ún. Bolognai egyezményre hivatkozva- nem szerepel majd az "engineering" szó, hanem a tervek szerint csak B.A. ill. M.A. " in natural sciences"  kerül feltüntetésre. Ezt a tervet valamennyi jelenlévő alapvetően elhibázottnak tartotta. A képek itt tekinthetők meg.

   


   

  MMAHorvát Magyar Együttműködés

   

  Zágrábban -ünnepélyes keretek között- 2006. június 28.-án került sor az 1993-ban megalakult Horvát Mérnökakadémia és az 1990-ben alapított magyar Mérnökakadémia közötti együttműködés területeit kijelölő szándéknyilatkozat aláírására. A megállapodást horvát illetve magyar részről Dr.Zlatko Kniewald és Dr. Ginsztler János elnökök írták alá. Az ünnepélyes aláíráson a Magyar Köztársaság Nagykövetségét Lestár Tibor külgazdasági attasé képviselte. A megállapodás értelmében a két Mérnökakadémia

  • rendszeresen tájékoztatja egymást az általuk szervezett nemzetközi konferenciákról és szemináriumokról,
  • kölcsönösen megküldik egymásnak kiadványaikat,
  • segíti az akadémiai intézetek és az iparvállalatok közötti közvetlen információ cserét,
  • kölcsönös érdeklődésre számottartó témákban közös szemináriumokat szervez,
  • elnökeinek javaslata alapján , mindkét fél előnyeit szolgáló, kölcsönös érdeklődésre számottartó témákban, egyetemi, kutató intézeti és ipari delegációk látogatását készíti elő valamint
  • kész közösen résztvenni nemzetközi projektekben

  A szándéknyilatkozat aláírása kapcsolódott a szakmai karrierjét 1881-ben Budapesten kezdő, világhírű, horvát nemzetiségű Nikola Tesla születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi részvételű "Nikola Tesla élete és munkássága" című rendezvénysorozathoz.

   


   

  MMAA Mérnökakadémiák Világszövetségének stratégiai terve

  A Mérnökakadémiák Világszövetsége (CAETS) főtitkára megküldte a CAETS 2006-2010 közötti időszakra elfogadott stratégiai tervét, amelynek prioritásai a következők:


  - új anyagok és technológiák
  - vízkészletek, vízellátás
  - közlekedés, szállítás
  - fenntartható energiagazdálkodás
  - környezetvédelem és fenntartható növekedés


  A legfontosabb rövidtávú célkitűzések között egy hosszú távra érvényes technológiai - előrejelzési program kidolgozása szerepel. Az angol nyelvű stratégiai terv itt olvasható.

   


   

  MMABarátossy Jenő a 2006.évi Tekhné Érem kitüntetettje

   

  A kitüntetés az MMA Elnökség 2006.május 23-án tartott ünnepi ülésén került átadásra. Dr. Ginsztler János, az MMA elnöke ünnepi beszédében méltatta a 80. éves születésnapját is ezen a napon ünneplő Barátossy Jenő munkásságát, akinek egész szakmai életpályáját a műszaki felsőoktatásbeli, az ipari és civil szervezetekbeli tevékenysége töltötte ki. A kitüntetett a  BME oktatójaként, a Vegyterv főkonstruktőreként és számos civil szervezet alapítójaként végzett kiemelkedő tevékenységet. 1993-ban alapítója és első főtitkára volt a Karoli Gáspár Református Egyetemnek, s ugyancsak alapítója a Nemzetközi Gyógyító Szövetségnek. Akár a Gépipari Tudományos Egyesület Etikai bizottsága elnökeként, akár a Magyar Mérnökakadémia Etikai Bizottsága elnökeként kitűnően hasznosította a FEANI Etikai Kódex mérnökökkel szembeni elvárásait. Az MMA tagsága nevében sok boldogságot, jó egészséget és további sikereket kívánunk az ünnepeltnek. Képek

   


   

  MMADr. Michelberger Pál kitüntetése

   

  2006. május 8-án a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésén az MTA aranyérmével, a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységet elismerő legrangosabb díjjal tüntették ki Dr. Michelberger Pál akadémikust, a Magyar Mérnökakadémia alapító tagját. Az MMA tagsága nevében ezúton is gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk a kitüntetettnek.

   


   

  MMAÉrtékes könyvadománnyal gyarapodott a BME

   

  Leslie Kun (Kun László), a Magyar Mérnökakadémia tiszteleti tagja 30 darab, többnyire új, igen értékes angol nyelvű szakkönyvvel ajándékozta meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet. A könyvek jelentős része anyagtudományi, tribológiai, rezgésdiagnosztikai és hőátadással kapcsolatos témakörökkel foglalkozik. A szakkönyvek listája itt tekinthető meg. Kép

  Ezúton is köszönjük Kun László értékes adományát, amely a fent említett műszaki területeken oktató és tanuló kollegák számára különösen hasznos segítség tevékenységeik során.

   


   

  MMAMérnökök a globális világban

   

  Megjelent Dr.Szentgyörgyi Zsuzsa (MMA szóvivő) írása a 7. Mérnökképzési Világkongresszusról a Mérnökújság 2006. áprilisi számában. A cikk itt olvasható.

   


   

  MMAAz "űrrobotika atyja" bemutatkozó látogatáson az MMA-nál

   

  Dr.Bejczy Antal, az MMA tiszteleti tagja 2006.március 30.-án a Kossuth téri irodában találkozott Dr.Czoboly Ernő alelnökkel, Dr.Kenderessy Miklós alelnökkel, Dr.Takács János főtitkárral, Dr.Richter Nándor elnökségi taggal, Dr.Karsai István ügyvezető igazgatóval, Sárköziné Zágoni Zsuzsa külügyi titkárral és Madarász Mártával. Az űrkutatás és kontrol/ irányítástechnológia témák világhírű szakértőjével való beszélgetés igen érdekes és közvetlen, oldott légkörű volt. Bejczy professor úr "Nyomozás robotokkal a Mars bolygón" (eVilág, 2005.június), "Autók a Marson" (autótechnika 2005/11) című cikkei valamint "Robotics in Space Exploration and Utilization" és "Contact Sensing and Control in Microgravity" című írásai az MMA titkárságán hozzáférhetőek. Képek a látogatásról.

   


   

  MMA Megjelent Dr. Szabadíts Ödön: Acélok, öntöttvasak című könyve

   

  Az "Acélok, öntöttvasak" kiadvány összefoglalja az acélok és öntöttvasak legújabb MSZ EN szerinti adatainak olyan kivonatát, amelyek nélkülözhetetlenek a tervezők, a gyártók, az egyetemi hallgatók, műszaki főiskolák és szakközépiskolák számára.

   


   

  MMAHadas János kitüntetése

   

  A Mérnök Világszövetség elnöke, Kamel Ayadi elismerő oklevéllel jutalmazta Hadas János okleveles villamosmérnököt a mérnökképzés területén végzett innovatív, eredményes tevékenységéért. Hadas János az elismerést ünnepélyes keretek között a Parlament Felsőházi termében vette át a 7. Mérnökképzési Világkongresszus megnyitó ünnepségéhez kapcsolódó nyitó plenáris ülésen. Az oklevél átadás ünnepélyes pillanatai (Képek itt láthatók.)

   


   

  MMAMérnökképzési Világkongresszus Budapesten

   

  Ezúton is köszönet mindazon MMA tagoknak akik támogatásukkal, közreműködésükkel és részvételükkel hozzájárultak a 7. Mérnökképzési Világkongresszus Budapesten történő sikeres megrendezéséhez.

  A magyar mérnöktársadalom teljesítményének jelentős nemzetközi elismerését jelenti, hogy a Mérnökszervezetek Világszövetségének (WFEO) háromévenként megrendezésre kerülő mérnökképzéssel foglalkozó Világkongresszusa megrendezésére Nepál, Kuba, Egyiptom, Ausztrália, Lengyelország és az Egyesült Államok után a Magyar Köztársaság kapott felkérést. A Magyar Mérnökakadémia, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem , valamint a MTESZ által szervezett 7. Mérnökképzési Világkongresszus 2006. március 4-8. között - a hazai és nemzetközi visszajelzések szerint-. sikeresen zajlott le Budapesten.

  A "Mérnökök mobilitása" fő témakörű Világkongresszus Nemzetközi Tudományos és Programbizottsága -Dr. Molnár Károly professzor, a BME rektora elnökletével - a beérkezett előadások közül közel nyolcvan előadást fogadott el. A résztvevők több mint negyven országból érkeztek, többségük a világkongresszus egy-egy fő területének legismertebb nemzetközi szaktekintélyei közé tartozik.

  A Megnyitó plenáris ülésre a Parlament Felsőházi termében került sor 2006. március 4-én 14-19 óra között Dr. Ginsztler János professzor a Magyar Mérnökakadémia elnöke elnökletével. Elsőként Mandur László , az Országgyűlés alelnöke köszöntötte a világkongresszus résztvevőit, s úgy vélekedett, hogy a globalizálódó világ gazdasági versenyében azok az országok állnak az élen, ahol a nemzetgazdaság különböző területein magas a jól képzett szakemberek száma.

  Ezt követően üdvözlő beszédek hangoztak el a WFEO tuniszi elnöke Kamel Ayadi, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kovács Kálmán informatikai miniszter, Hatvani György helyettes államtitkár, Molnár Károly a BME rektora, Náray-Szabó Gábor a MTESZ alelnöke, valamint Karl Imre, az MVM Rt. stratégiai igazgatója részéről.

  Kamel Ayadi, a WFEO elnöke a mérnökképzés egyik legégetőbb kérdésének nevezte a mérnökök mobilitását. Hangsúlyozta: míg a globalizálódó világban a tőke és a termékek szabad áramlása már eljutott egy bizonyos szintre, addig ez a mérnökökről és a mérnöki szolgáltatásokról nem mondható el.

  A magyar kormány elismeri a mérnökképzést, mint az ország versenyképességéhez hozzájáruló információs társadalom és tudományos oktatás kialakításának alapját - mondta Magyar Bálint oktatási miniszter. A mérnökök mobilitása soha nem volt olyan időszerű kérdés, mint manapság, amikor hidat kell találni a globális és nemzeti érdekek közötti szakadék felett - mondta az oktatási tárca vezetője a konferencia fő témájára utalva. Hozzátette: a magyar mérnökképzés elismerésének tartja, hogy Budapest adhat otthont a Mérnökszervezetek Világszövetsége (WFEO) által hetedik alkalommal szervezett tanácskozásnak. Ismertetése szerint Magyarországon 1996-ban még csupán 100 ezer hallgató vett részt a felsőoktatásban, tavaly ez a szám már meghaladta a 400 ezret.

  Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter az információs társadalom és az infokommunikációs szektor alapját képező mérnökképzés fontosságát hangsúlyozta. Közlése szerint 2004-ben a magyar GDP 6,7 százalékát adta az információtechnológiai (IT) ágazat. Ezzel az aránnyal Magyarország a világon a negyedik helyen áll.

  Az üdvözlő beszédeket és az elismerő oklevelek átadását követték a megnyitó plenáris ülés kiemelt előadásai:

  Boda Miklós elnök (NKTH): "Versenyképesség mérnökök és modern infrastruktúra nélkül?" -, Philip Wauters (a FEANI főtitkára) a mérnökképzések nemzetközi összehasonlíthatóságáról -, Alfredo Soeiro (a SEFI portugál elnöke 2003-2005 között) a "Bolognai folyamatról" és a mérnöki szakma globalizációjáról tartott előadást.

  Az amerikai Russel C. Jones professzor a kapacitásépítésnek a mérnökök mobilitására gyakorolt hatásáról tartott előadást, ezt követte a dél-afrikai Alec Hay előadása a mérnöki szakmák nemzetközi elismertetéséről.

  A következő előadást az ausztrál Barry Grear (a WFEO 2007-2009 közötti időszakra megválasztott elnöke) tartotta a "Világ mérnöke" cím elnyeréséhez szükségesnek ítélt követelmények létrehozásáról, majd az olasz Giuliano Augusti professzor ( La Sapienza Egyetem , Róma) következett a mérnöki programok európai akkreditációjáról. Őt követte R. Natarajan (India) előadása arról, hogy a mérnökképzésen belül oktatott innovációval összefüggő témakörök hogyan segítik elő a nemzetközi versenyképességet, majd a résztvevők tiszteletére a Parlament Vadász-termében adott fogadás előtt következett Tony Marjoram (UNESCO) előadása "A mérnökök mobilitása - lehetőségek és kihívások" címmel.

  A konferencia - amelyre 41 országból 260 fő regisztráltatta magát - március 5-én délután -, 6-án és 7-én délelőtt és délután folytatódott számos értékes, figyelemreméltó előadással a Gellért Szálló termeiben.

   

  A világkongresszus résztvevői közös deklarációt fogalmaztak meg, amelyben megállapították, hogy a mérnöki társadalomnak meghatározó szerepe kell hogy legyen a mérnökképzés olyan központi témáinak megvitatásánál, mint a képzés minősége, a mérnöki minősítések akkreditációja, a regionális egyezmények, az ekvivalencia kérdések, a tantervfejlesztés (beleértve a rendszerszemléleten alapuló interdiszciplináris tárgyak beillesztését is) valamint az innovációval összefüggő kérdések.

  Döntő, hogy új évszázadunk - aktuális kutatási eredményekre épülő - mérnökképzésének tükröznie kell olyan fontos kérdéseket, mint a globalizáció hatásai, a fenntarthatóság, a természetes és az épített környezet védelme, a szegénység csökkentésére szolgáló módszerek, a kapacitásépítés, továbbá foglalkoznia kell a technológiák fejlesztésére irányuló kezdeményezésekkel s ezek révén hozzá kell járulnia az emberiség szociális jóléte megteremtésének feltételeihez.

  A mérnökképzésnek a jövő mérnökeit úgy kell felkészítenie, hogy tudásuk - megfelelő felelősségérzettel és kompetenciával párosulva - megfeleljen a jövő elvárásainak is és alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó körülményekhez és követelményekhez. A fentiek szerinti mérnökképzés meghatározó jelentőségű abból a szempontból is, hogy elősegítse a mérnökök széleskörű mobilitását.

  A résztvevők egyetértettek azzal, hogy a mérnöki szakma híd szerepet tölt be a tudomány és a technológia között, s a mérnökképzés olyan kell hogy legyen, hogy a kutatásban és az iparban dolgozó mérnökök megérthessék egymást.

  A mérnöktovábbképzés során olyan témákat is oktatni kell, amelyek az említett híd szerepet reprezentálják és a globális érdekek figyelembe vétele mellett segítenek a nemzeti értékek és érdekek megőrzésében is.

   

  Az elhangzott előadások, valamint az eseményekről készült fényképek a kongresszus honlapján megtekinthetők: congress.mti.bme.hu .

   


   

  MMAÖsszefoglalóan a Magyar Mérnökakadémia 2006. március 9.-ei elnökségi ülésén elhangzottakról:

   

  Az MMA 2006.március 9.-ei ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét rendes tagságra:

  • Baranyi Péter villamosmérnök, mérnök-tanár PhD. Szakterülete intelligens rendszerek, robot vezérlés, fuzzy rendszerek, oktatás. Az MTA SZTAKI-ban csoportvezetőként dolgozik. Kreativitását 189 publikáció, egyetemi jegyzetek, tudomány-közéleti tevékenység, díjak, kitüntetések jellemzik. Nyelvismerete: angol, német
  • Sallai Gyula villamosmérnök, mérnök-tanár, műszaki tudományok doktora. Szakterülete híradástechnika, távközlés, hírközlés, frekvencia gazdálkodás. A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken tanszékvezető, a BME stratégiai rektorhelyettese. Kreativitását több, mint 100 publikáció, nemzetközi szakfolyó iratok szerkesztőségi tagság, oktatás jellemzik. Nyelvismerete: angol, orosz

   

  Petró József professzor ismertette a hazai K+F területtel kapcsolatos általános helyzetet, és többek között kitért a megfelelő kutatási célok kijelölésének fontosságára. Véleménye szerint - amivel az elnökség tagjai egyetértettek - rendkívül fontos egy-egy ország kutatási céljainak kijelölésénél az adott ország ún. komparatív előnyeire történő "támaszkodás". A Petró József által összeállított anyag, Scharle Péter írásos hozzászólásával együtt az MMA Titkárságán került leadásra. A témával kapcsolatos további észrevételeket is köszönettel nyugtázna az MMA elnöksége.

   

  Boda Miklós, NKTH elnök úr felkérésére az MMA részéről Takács János főtitkár úr összeállította a "Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia és akcióterv" témakörű NKTH anyaggal kapcsolatos észrevételeket. Az észrevételeket tartalmazó anyag, amely az NKTH részére elküldésre került, az MMA Titkárságán megtekinthető.

   

  Ginsztler János elnök úr ismertette a "Korszerű Mérnökért Alapítvány" célkitűzéseit, s tájékoztatást adott az alapítvány tankönyv, szakkönyv, jegyzet projektjéről. Miután a Magyar Mérnökakadémia is szerepelt az alapításkor a kezdeményezést támogatók között, kérte az elnökség tagjait, hogy széleskörű szakmai ismeretségüket is felhasználva népszerűsítsék az alapítványt, ugyanis rendkívüli fontosságú, hogy a műszaki képzésben, a továbbképzésben résztvevő hallgatók, kutatók, fejlesztők és a gyakorló mérnökök számára korszerű tankönyvek, szakkönyvek és jegyzetek álljanak rendelkezésre. További információk a www.korszerumernok.hu internet címen találhatók.

     MMAFelhívás az SzJA 1 % felajánlására:

  A Magyar Mérnökakadémia működésének pénzügyi fedezete különböző forrásokból táplálkozik.

  Ezek egyike az évente felajánlható SzJA 1 %.

  A Mérnökakadémia szívesen venné és nagyra értékelné az Ön felajánlását, amely jelentősen elősegíthetné további zavartalan működésünket, valamint a fiatal tehetségek fejlődését segítő programunk folytatását.

  Kérjük, hogy amennyiben célkitűzéseinkkel egyetért, személyi jövedelemadójának a Magyar Mérnökakadémia részére történő felajánlásával támogassa munkánkat, amelyért előre is köszönetet mondunk.

  Adószámunk: 19624600-2-43

   


   

  MMA2005. december 22.

  Gábor Dénes Díjban részesült Dr. Tóth László, gépészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet igazgatója, az MMA tagja. További Gábor Dénes Díjasok.

   


   

  MMA2005. november 25.

  A 15 éves fennállását ünneplő Magyar Mérnökakadémia 2005. november 25-én megtartotta V. Tisztújító Közgyűlését a Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi úti új épületében.


  MMA2005. november 16.
  1. A KÖZGYŰLÉS előkészítése folytatódik.

  Az esemény helyszíne a BMF új épülete (1034 Budapest, Bécsi út 96/B).

  Időpontja: november 25. 10.00-18.00

  A délutáni szekcióban 2 vitaindító előadás hangzik el.

  Hatvani György: A magyar energiapolitika aktuális kérdései

  Trampus Péter: A Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő hosszabbítása

  1. A Svéd Mérnökakadémia K + F szakértőkből álló delegációja érkezik Budapestre, akiket a Mérnökakadémia november 30-án fogad kétoldalú konzultációra.
  2. Megbeszélést folytattunk a CAETS ügyvezető igazgatójával, Bill Salmon úrral. Salmon úr nyitottnak mutatkozott arra, hogy 2008. júniusában az MMA szervezzen egy aktuális problémákkal foglalkozó nemzetközi konferenciát. A téma szabadon választott, azonban 2006. júniusig kell a témákat meghatározni. Várjuk tisztelt tagjaink javaslatait.
  3. Ismét elhunyt két tagtársunk:

  Fonyó Zsolt, a Vegyipari műveletek, a vegyipari rendszertechnika nemzetközi hírű szaktekintélyét, az MTA rendes tagját életének 62. évében érte a halál.

  Kocsis Károly, okl. villamosmérnök. A Gödöllői Szent István Agrártudományi Egyetem professzora, pro Rektor. A mezőgazdasági mérnökképzés nemzetközileg is elismert szervezője; számos tudományos társaság tisztségviselője.


  MMATagfelvétel:

  Az MMA 2005. október 26-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét.

  Rendes tagságra:

  • Emhő László gépészmérnök, egyetemi doktor. Szakterülete az energetikai épületszabályozási rendszerek tervezése, állapotfelmérés, energetikai auditálás. Tanácsadó, a Magyar Mérnöki Kamara vezető szakértője, a BME Mérnöktovábbképző Intézet energetikai képzés vezetője. Nyelvismerete: angol, német, orosz
  • Kiss Endre fizikus PhD. Szakterülete amorf fémek tulajdonságainak kutatása, elektrosztatikai mérőeszközök, ózongenerátorok fejlesztése, porleválasztás. A Dunaújvárosi Főiskola Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék vezetője. A környezetvédelem elismert szakértője, kreativitás jellemzi az oktatás, oktatás szervezés területén. Kiterjedt japán kapcsolatokkal rendelkezik. Nyelvismerete: angol, japán
  • Meskó Attila geofizikus, akadémikus. Az MTA főtitkára, egyetemi tanár. Szakterülete a környezetfizika, geofizika. Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Kreativitás jellemzi az oktatás, tudományszervezés területén. Nyelvismerete: angol
  • Stépán Gábor gépészmérnök, tanszékvezető, egyetemi tanár. Kutatási területek: analitikus mechanika, differenciálegyenletek, gépészeti alkalmazások. Az MTA-BME Járművek és Gépek Dinamikája Kutatócsoport vezetője. Nyelvismerete: angol, orosz, német
  • Schuchtár Endre közlekedésmérnök, kandidátus. Szakterülete: Anyagismeret, hidrogén okozta elridegedés, melegalakító szerszámacélok kifáradása, műszaki szabályozás, harmonizáció az EU-ban. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezető helyettese, jelenleg Brüsszelben dolgozik. Kreativitását az oktatás, kutatás, nemzetközi műszaki szabályozás területén kamatoztatja. Nyelvismerete: angol, francia
  • Vajda István villamosmérnök, MTA doktora. Szakterülete a villamos gépek elmélete, szupravezető alkalmazása az erősáramú technikában. Villamos fúrógépek számítógépes tervezése, nemkonvenciális energiaátalakítás. A BME Villamos Energetika Tsz. Vezetője. Kreativitását széleskörű nemzetközi tevékenység, szakmai szervezetekben való részvétel jellemzi. 171 publikáció, 42 konferencia előadás, 30 kutatási jelentés kísérik pályafutását. Nyelvismerete: angol, orosz
  • Weichinger András gépészmérnök, szabadalmi ügyvivő. Szakterülete: szabadalmi ügyvitel hazai és nemzetközi területen, nemzetközi szakegyesületek tagja és előadója. A Danubia Szabadalmi Iroda szabadalmi ügyintézője, korábban igazgatóhelyettese. Jelenleg is aktív közéleti tevékenység jellemzi. Nyelvismerete: angol, német, olasz

  Tiszteleti tagságra:

  • Bejczy Antal villamosmérnök, fizikus PhD. Szakterülete a robotok alkalmazása az űrkutatásban, robotvezérlés és irányítás. A Washingtoni Egyetem Matematika és Rendszertudományok tanszékének vezetője. Aktív konferenciaszereplő, több nemzetközi szervezet tagja. Nyelvismerete: angol
  • Luigi Debarberis nukleármérnök PhD. Szakterülete: nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos kutatások, anyagvizsgálatok, ridegedés, erőművek élettartam hosszabbítása. Az EU Energetikai Kutató Intézetének osztályvezetője. Nyelvismerete: olasz, angol, holland

  MMA2005. aug. 31-i tagfelvételek:

  MMABalázs L. Györgyöt építőmérnök, kandidátus a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete az építőanyagok szilárdsági, alakváltozási és tartóssági jellemzői. Betonszerkezetek új betétekkel, minőségbiztosítás, anyagok újra hasznosítása, oktatás. A BME Építőmérnöki Karán (Építőanyagok és Mérnökgeológia Tsz.) tanszékvezető, egyetemi tanár. Több mint 188 publikáció, széles körű kapcsolatrendszer nemzeti és nemzetközi szakmai szervezetekben, szerkesztőségekben. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMABársony Jánost okl. építőmérnök, statikus szakmérnök PhD a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete vasbeton tartószerkezetek tervezése, gyártása, vizsgálata; nagyberuházások tervezése. A Pécsi Tudományegyetem dékánja. Kreativitását 12 felsőoktatási jegyzet, előadás, egyetem fejlesztés fémjelzi. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMACzinege Imrét gépészmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, kandidátus a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete a nem villamos mennyiségek mérése, automatizálása, mechanikai technológia minden ága. A Széchenyi Egyetem rektora. Pályafutását 74 szakmai publikáció, 6 egyetemi jegyzet, 7 szabadalom jellemzi. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAMárton Tibort gépészmérnök, képlékeny alakító és hegesztő szakmérnök, kandidátus a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete a gyártásfejlesztés - forgácsnélküli alakítás. A Bánki Donát Műszaki Főiskola nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanára. Kreativitását oktatás, fejlesztés, közéleti tevékenység (GTE), 3 szabadalom és tankönyvek, jegyzetek jellemzik. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMARác Miklóst gépészmérnök, MBA a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete: erőműberuházások előkészítése, lebonyolítása, számítástechnikai tervezés, minőségbiztosítás. Az ERBE Energetikai Kft-nél létesítményi osztályvezető. Nemzetközi széleskörű érdeklődés és képzés, valamint szervezés, létesítmény tervezés jellemzi kreativitását. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMASzepesházi Róbertet okl. építőmérnök, geotechnikai szakmérnök PhD a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete a geotechnikai tervezés, talajerősítés, cölöpalapok, talajmechanikai vizsgálatok. Szakértő, magántervező. A Metrobernél és Utibernél szakértő, a Széchenyi Egyetemen oktató. Pályafutását egyetemi tankönyvek, jegyzetek (9), cikkek, előadások kísérik. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMADr. Szokol György a Jelölő Bizottság elnöke a novemberi közgyűlésen esedékes tisztújítás előkészítéséről számolt be:
  A Jelölő Bizottság álláspontja a tagság mintegy 30 %-ának megkérdezése alapján az, hogy a jelenlegi tisztségviselők folytassák tevékenységüket, így minimális változtatással ők kerülnek fel a jelölőlistára. A Jelölő Bizottság egyetért az MMA elmúlt években megkezdett ésszerű fiatalítási törekvéseivel és a jövőre nézve ennek a tagfelvételi politikának a folytatását javasolja, mivel ez a törekvés a jövőben a vezetés megfiatalítását is megalapozza. [Kivonat a MMA Jelölő Bizottság 2005.08.31-i ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAAz Elnökség tagjai gratuláltak Scharle Péternek, aki tudományos-szakmai munkássága elismeréseként a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAHadas János nagy érdeklődéssel kísért rövid előadást tartott a "Digitális bizonyítás a XXI. században " témában, amelynek részletesebb kifejtése nagyobb hallgatóságot is érdekelhet. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMADr. Ginsztler János Tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy

  • az Angol Mérnökakadémia elnöke megköszönte Ernyey prof. 3 kötetes kiadványát. A "Britain and Hungary" az Angol Mérnökakadémia könyvtárában lesz hozzáférhető; erről az akadémia a következő hírlevelében ad tájékoztatást.

  • A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium eljuttatott a Mérnökakadémiának 2 kiadványt, amelyek az MMA könyvtárában hozzáférhetőek: "Nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon"; "A globális környezeti alap: a nemzetközi szervezet, a támogatási területek és a magyarországi programok";

  • A Belga Mérnökakadémia "SRBII Annuaire des Membres 2002" c. kiadványa az MMA könyvtárában megtekinthető.

  • Az Amerikai Mérnökakadémia elnöke Bill Wulf elküldte az "Innováció évszázada" c. könyvet, amelyben a "20 legnagyobb mérnöki tett, amely átformálta életünket" olvasható (Twenty Engineering Achievements That Transformed Our Lives).

  • A FEANI News 03/2005. számában cikk olvasható az MMA 15 éves évfordulójáról, valamint a 7. Mérnökképzési Világkongresszusról. Az újság 30.000 példányban jelenik meg és szinte valamennyi európai országba eljut.

  [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAAz APEH értesítése szerint az SzJA 1 %-ból 460 eFt összeg várható. Köszönet érte minden MMA tagnak, aki ezzel is hozzájárult a MMA működési költségeihez. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAAz Elnökség úgy döntött, hogy kivételes alkalmakkor MMA emblémájú arany pecsétgyűrűt adományoz azoknak az MMA tagoknak, akik tevékenységükkel kiemelkedően sokat tettek a Magyar Mérnökakadémia céljainak megvalósítása érdekében. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAAz elnökségi ülésen Sárköziné Zágoni Zsuzsa tájékoztatást adott a VII. Mérnökképzési Világkongresszus (Budapest, 2006. március 4-8) előkészületeinek eddigi állásáról és arról, hogy a Világkongresszus 2. Körlevele - amely tartalmazza az elfogadott előadások absztraktját - a közeli napokban készül el. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAAz MMA 5. Közgyűlésének (Budapest, 2005. november 25.) előkészületei folytatódnak. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAA Panteonunk sajnos Dr. Kovács István tagtársunkkal bővült, az Elnökség egy perces néma felállással adózott a kiváló szakember emlékének. [Kivonat a MMA 2005.08.31-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   


   MMADr. Pakucs Jánost villamosmérnök, közgazdasági doktor a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete az olajipar, gazdasági vezetés, szervezés, innováció. Munkásságát fémjelzi 70 publikáció, az Innovációs Szövetség létrehozása, valamint 1987 óta meghívott előadó a BME-n. Jelenleg az Olajterv ügyvezető igazgatója. [Kivonat a MMA 2005.06.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAMegjelent az MMA 2004/2005. Évkönyve.Ginsztler János Elnök Úr ezúton is köszönetet mond Karsai Istvánnak, Sárköziné Zágoni Zsuzsának és Madarász Mártának munkájukért. [Kivonat a MMA 2005.06.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAVII. Mérnökképzési Világkongresszus (2006. március) helyszíne a Gellért Szálló lesz, a nyitó plenáris ülésre a Parlamentben kerül sor. 40 országból kb. 130 érdeklődőre lehet számítani. Az előadók között szerepel majd többet között Kóka János, Boda Miklós, Magyar Bálint, Kovács Kálmán. [Kivonat a MMA 2005.06.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

  MMADr. Czvikovszky Tibor vegyészmérnököt, a BME Polimertechnika és Textiltech. Tanszék egyetemi tanárát a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete elsősorban a polimer kompozitok, az aklirtok polimerizációja, a műanyagok sugártechnikai nemesítése. Kandidátusi disszertációja (nukleáris téma) alapján felkerült az Atomenergia Ügynökség (IAEA) szakértői listájára. Nyelvismerete: francia, spanyol, angol, német, olasz, orosz. Gyakorlati kutatás 1960-92, 40 szabadalom, vendég professzor külföldön. [Kivonat a MMA 2005.02.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMADr. Czigány Tibor gépészmérnököt, a BME Polimertechnikai Tanszék tanszékvezetőjét a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete: új anyagok, polimer kompozitok más anyagok helyettesítésére. Részt vesz nemzetközi kutatási, oktatási és projekt munkákban, nevéhez 115 cikk kapcsolható. Nyelvismerete: német, angol, orosz. [Kivonat a MMA 2005.02.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAGáti József gépészmérnököt, hegesztő szakmérnököt a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. A Budapesti Műszaki Főiskolán docens, főtitkár. Szakterülete: oktatás, hegesztés, anyagvizsgálat. Számos cikke, jegyzete, könyve jelent meg. Nyelvismerete: angol, német. [Kivonat a MMA 2005.02.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAGémes György András gépészmérnököt, reaktormérnököt, a Siemens Erőműtechnikai Kft. laborvezetőjét, ill. állapotellenőrzési igazgatóját a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia rendes tagjává választotta. Szakterülete: roncsolásmentes anyagvizsgálat, állapotfelmérés erőműveknél, modellezés. Nyelvismerete: német, angol. [Kivonat a MMA 2005.02.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAProf. B. Nagy János Belgiumban élő vegyészmérnököt, a Párizsi Notre-Dame Egyetem (FUNDP) laboratóriumának a vezetőjét. a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége egyhangúan az Akadémia tiszteleti tagjává választotta. Szakterülete: mágneses rezonancia, szén nanocsövek, mikroemulziók nanorész előállítása. Kutatási együttműködés kapcsán együtt dolgozik a BME vegyész tanszékeivel és kidolgozás alatt áll hallgató-oktató csere a Vallon és az Erasmus program keretében. Pályafutása során több, mint 400 cikke jelent meg. Nyelvismerete: francia, angol. Az MTA külső tagja. [Kivonat a MMA 2005.02.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAA Magyar Mérnökakadémia a nyár folyamán tervezi 2004/2005-ös évkönyvének kiadását. [Kivonat a MMA 2005.02.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMAA Magyar Mérnökakadémia soron következő Közgyűlését november 25-én rendezi Budapesten. [Kivonat a MMA 2005.02.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMA15 éves a Magyar Mérnökakadémia . Az 1990. Január 29-én alakult Akadémia ennek megünneplésére zártkörű ünnepi ülést tartott 2005. február 4-én a Magyar Szabadalmi Hivatalban.

  Az ülés programja:

  Megnyitó: Szentgyörgyi Zsuzsa, az ülés levezető elnöke
  Keviczky László: Mérnök és Akadémia
  Ginsztler János: A 15 év néhány emlékezetes pillanata  (Az előadás képei itt láthatóak)
  Bendzsel Miklós: Mérnök és Társadalom
  Ratkó István: Ratkó Józsefre emlékezünk
  Boda Miklós: Új nemzeti innovációs rendszer
  Somlyódy László: A víz az úr?
  Havass Miklós: Az Európa Tervről
  Barátossy Jenő: Gondolatok egy mérnöki etikai kódexről
  Dévényi László-Králik István: Tehetségtámogatás
  Az MSzH által adott fogadás.
  Ünnepi pohárköszöntőt mondott Bendzsel Miklós dr. a MSzH elnöke, a MMA tagja

  Az ülésen készült fotók megtekinthetők itt

   

  MMAEgyüttműködési megállapodás a Magyar Mérnökakadémia és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal között

   

  MMA A Magyar Mérnökakadémia 2004. évi tevékenységének összefoglalója

  MMADr. Dévényi László a MMA-RNA Kuratórium elnöke, mint meghívott vendég tájékoztatta az Elnökség tagjait arról, hogy a 2005-ös pályázati kiírásokat aktualizáltuk, pontosítottuk. Ennek megfelelően továbbra is érvényben van a hallgatói, posztgraduális, valamint a Králik István úr által alapított Králik Ösztöndíj Pályázat. Ezekhez csatlakozik a 2004-ben kiírt Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Ösztöndíj pályázat is, amely folytatólagosan érvényes 2005-re a fennmaradt 4 témakörben. A pályázati kiírásokat az MMA titkárság eljuttatja az illetékes dékáni hivataloknak és felkerülnek az MMA honlapjára is. [Kivonat a MMA 2004.12.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

   MMAAz MMA Elnöksége köszönetét fejezte ki mindazoknak, aki adójuk 1 %-át az MMA, ill. az MMA-Rubik Nemzetközi Alapítványa részére utalták át.
  A felajánlott 577.016 Ft felhasználásáról a Népszabadság október 16-i számában megjelent hirdetésben adott tájékoztatást az MMA. [Kivonat a MMA 2004.12.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMASárköziné Z. Zsuzsa tájékoztatást adott a hong-kongi és a kínai mérnökakadémiákkal való kapcsolatos alakulásáról. Mint elmondta Králik István már 2001-ben (Hong-Kong-i üzleti útja alkalmával) megkezdte a kapcsolatépítést a HKAES-el. (HKAES = Hong-Kong Academy of Engineering Science). 2004. májusában Somlyódy László tartott nagysikerű előadásokat a HKAES meghívására. A hosszas előkészítést követően 2004. október 30-án került aláírásra a két szervezet közötti “Memorandum of Understanding”.

  MEMORANDUM

  A Kínai Mérnökakadémiával (CAE = Chinese Academy of Engineering ) is előkészülőben van hasonló tartalmú “Memorandum of Understanding” aláírása. [Kivonat a MMA 2004.12.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

  MMAAz Osztrák Tudományos Akadémia szervezésében “A biotechnológia és a társadalom” témájú workshopra került sor, amelyen Bedő Zoltán képviselte az MMA-t. [Kivonat a MMA 2004.12.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.] 

  MMAA CAETS 2 évenként megrendezendő konvokációja 2005. júliusában esedékes. Téma: Az óceánok és a világ jövője (belső tavak szekció).  [Kivonat a MMA 2004.12.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

  MMAA Garibaldi Klub szervezésében “Szép beszélgetések” mottóval fémjelzett előadássorozat keretében november 9-én "Az anyagok és az emberi szervezet kimerülésének összehasonlítása" címmel tartott  előadást Ginsztler János professzor. [Kivonat a MMA 2004.12.15-i elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.]

   

  MMA2004. június 2-án a Magyar Tudományos Akadémián "Magyarország Energetikai Stratégiái" témakörben egész napos rendezvény volt az MMA-MTA rendezésében.

   

  MMA2003. november 21-én az ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. adott otthont a Mérnökadémia Klubdélutánjának. A Klubdélután házigazdája Dr. Boda Miklós az Ericsson Mo. Kft. igazgatója volt.

  • Dr. Ginsztler János elnök úr megnyitotta a Klubdélutánt, majd ünnepélyes keretek között átadta Dr. Pungor Ernő professzor úrnak életműdíj elismerésként a TEKHNÉ-ÉRMET 80. születésnapja alkalmából.
  • A program szerint Dr. Boda Miklós tartalmas tájékoztatást adott az Ericsson Magyarország kutatási tevékenységéről.

  MMAKépek a Klubdélutánról:  -1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -7-  -8-  -9- 
  .

  • Dr. Dibuz Sarolta az MMA újonnan felvett tagja bemutatta kutatási területét, kapcsolatát a K +F szférával.

  MMAAz előadás PowerPoint formátumban letölthető

  MMAKépek:  -1-  -2-  -3-

  .

  • Az előadások meghallgatása után a vendégek megtekinthették az Ericsson Hungary kísérleti, kutatási bázisát.
  • A látogatást követően a Klubdélután kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
  • A Mérnökakadémia ezúton is kifejezi köszönetét Dr. Boda Miklósnak és munkatársainak a kitűnő szervezésért és a Klubdélután lebonyolításáért.