Aktuális hírek, rendezvények, események


 


Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Mérnökakadémia Michelberger Mesterdíj átadó ünnepségére, melyre az alábbi helyen és időpontban kerül sor:

SZTAKI Konferenciaterme
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
2023. december 15. (péntek) 16 óra

Az ünnepség szerény fogadással zárul.

Részvételi szándékát az mma@mernokakademia.hu emailcímre várjuk. Amennyiben ideje engedi, megjelenésére számítunk.

Meghívó letöltése (PDF)


Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Mérnökakadémia Michelberger Mesterdíj átadó ünnepségére, melyre az alábbi helyen és időpontban kerül sor:

SZTAKI Konferenciaterme
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
2023. december 15. (péntek) 16 óra

Az ünnepség szerény fogadással zárul. A részletes programot jelen e-mail mellékleteként megküldött meghívó tartalmazza.

Részvételi szándékát az mma@mernokakademia.hu emailcímre várjuk. Amennyiben ideje engedi, megjelenésére számítunk.


Az MMA idén ősszel negyedik alkalommal hirdeti meg „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázatát

Pályázni olyan írásbeli pályaművel lehet, ami megfelel a következő feltételeknek:

 • Tudományos és gyakorlat által alátámasztott (műszaki, természettudományi, mérnöki jellegű) jelentős eredmény elérésén és bemutatásán alapul.
 • Benyújtója 40 évet be nem töltött olyan alkotó (pl. végzett PhD-s hallgató vagy fiatal), aki az eredményeket meghatározó „Mester és tanítványa” kapcsolatban, szakmai együttműködésben Magyarországon érte el.
 • A pályázatban az elvégzett kutatómunkát és az eredményeket úgy kell tömören bemutatni, hogy abban a „Mester” szerepe és méltatása is megfogalmazódjon.
 • A pályázat tartalmazzon egyéves konkrét kutatási tervet, amelyet írásbeli nyilatkozattal igazoltan befogad egy hazai kutatóhely.
 • A pályázó vállalja, hogy beszámol az egyéves kutatómunka eredményeiről és annak közleményeiben feltünteti az MMA „MICHELBERGER MESTERDÍJ” támogatását.

A DÍJ két részből áll:

 • A Mester részére Michelberger portrét ábrázoló plakett és oklevél,
 • a pályázó fiatal részére oklevél és egy éves (12 hónap) támogatás további tudományos kutatások folytatására (300 eFt/hó összegben).

A DÍJ-at az alapítók és a támogatók képviselőiből álló zsűri ítéli oda.

A DÍJ átadása: MMA közgyűlésen, vagy MMA nyilvános rendezvényen, ahol a díjazott rövid előadásban bemutatja a nevezett, illetve a támogatásból elért eredményeit.

Jelen kiírás eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2023. november vége.

A pályázat beadási határideje:

2023.11.20. (hétfő), 15 óra

A pályázat beadásának módja:

Benyújtás zárt borítékban. A borítékon kerüljün feltüntetésre: „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat; a pályázó neve, a pályamű címe, a pályázó elérhetősége: cím, e-mail cím, telefonszám.

A pályázatot 1 példány nyomtatott változatban és elektronikusan, „pdf” formátumban egy adathordozóra mentve kell a Magyar Mérnökakadémia címére eljuttatni:

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. (BME D. ép. 108. szoba)
Postacím: 1507 Budapest, Pf. 149.
Tel: +36(20)951 06 67
mma@mernokakademia.hu

A pályázat tartalmazza a következő adatokat:

A pályázó neve, tudományos fokozata, a megszerzés helye, ideje, az egyéves új pályázatot befogadó kutatóhely adatai és befogadó nyilatkozata.

A korábbi kutatásokban: Mesterének neve, jelenlegi munkahelye, elérhetősége: címe, telefonszáma, e-mail címe.

Letöltés: A „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat kiírása

 


 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2023. februárjában, életének 87. évében elhunyt Fehér Erzsébet vegyészmérnök, a Pannonplast egykori elnök-vezérigazgatója, és a Magyar Mérnökakadémia tagja.

Nyugodjék békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.

Munkásságáról bővebben a Polimerek műanyagipari szaklapban olvashatnak.

 


 

A Magyar Mérnökakadémia Vezetősége áldott, békés karácsonyi ünnepeket,
sikerekben gazdag, boldog Újévet, és jó egészséget kíván minden kedves Tagtársunknak!


A Magyar Mérnökakadémia 2022. október 26-án ünnepélyes keretek között adta át harmadik alkalommal a Michelberger Mesterdíjat a SZTAKI konferenciatermében

Az MMA 2020-ban alapította az iskolateremtő kutatóprofesszorok és tehetséges tanítványaik együttes teljesítményét elismerő páros díjat, a 40 év alatti fiatal szakemberek és az őket mentoráló mesterek számára. A pályázónak a Mesterével fennálló szakmai együttműködést, és a Mester szerepét részletesen bemutatva kellett egy éves kutatási tervet benyújtania, melyre fordítható 300.000,- Ft/hó éves ösztöndíjat nyer. A nyertes pályázó és Mestere a magyar gépészmérnökség klasszikusáról, a Műegyetem volt rektoráról, a névadó Michelberger Pál akadémikusról mintázott plakettet, és elismerő oklevelet kapott.

A harmadik alkalommal kiírt pályázat győztese Dr. Bonyár Attila egyetemi docens (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Technológiai Tanszék),aki eredményeit és kutatási tervét a Mestere, Dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár, az MTA doktora támogatásával, illetve szellemében alkotta meg.

A pályázatának címe: Plazmonikus elvű bioérzékelő fejlesztése és optimalizálása

A nyertes 20 perces előadásában összefoglalta eddigi szakmai pályafutását, Mesterével való kapcsolatát, és a díj felhasználásával elérni kívánt kutatási céljait.

A díjat az MMA Innokatalizátor programját támogató NKFIH elnökhelyettese, Sebők Katalin, és Dr. Bokor József akadémikus, a SZTAKI tudományos igazgatója, mint a Bíráló Bizottság elnöke adták át. A díjazottakat Dr. Takács János, az MMA Főtitkára méltatta.

Dr. Bonyár Attila előadása (PDF)
Dr. Bonyár Attila – Dr. Harsányi Gábor munkásságának méltatása (PDF)

Galéria


Dr. Csikós Béla emlékülés

A BME Nagyfeszültségű Laboratóriuma 2022. október 4-én Dr. Csikós Béla Emlékülést rendez, amellyel születésének 100. évfordulója alkalmából munkásságára és életpályájára emlékeznek a BME-n szervezett szakmai rendezvény keretében.

A részvételi szándékot az nfl@vet.bme.hu e-mail címre küldött levélben jelezhetik!

Letöltés: Meghívó a Dr. Csikós Béla emlékülésre

 


 

A Magyar Mérnökakadémia éves Közgyűlése

A Magyar Mérnökakadémia 2022. május 18-án 14 órai kezdettel tartotta éves Közgyűlését a BME Dísztermében.

A Közgyűlésen elhangzott előadások anyagai:

Az ülés jegyzőkönyve: 2022. május 18-i közgyűlési jegyzőkönyv

 


 

A 2021. évi „MICHELBERGER MESTERDÍJ” átadása

A Magyar Mérnökakadémia 2022. április 22-én ünnepélyes keretek között adta át a 2021. évi Michelberger Mesterdíját a SZTAKI konferenciatermében: műegyetemi páros az élen

A Magyar Mérnökakadémia az iskolateremtő kutatóprofesszorok és tehetséges tanítványaik együttes teljesítményét méltatandó 2020-ban jelentős páros díjat alapított. A 40 év alatti pályázónak a gyakorlattal alátámasztott műszaki vagy természettudományos saját eredményét a Mesterével szakmai együttműködésben megvalósítva, annak szerepét is bemutatva, továbbá a jövőre vonatkozó éves kutatási tervet benyújtva lehetséges elnyernie az utóbbira fordítható 300 eFt/hó éves ösztöndíjat. A Mester a magyar gépészmérnökség klasszikusáról, a Műegyetem volt rektoráról, a névadó Michelberger Pál akadémikusról mintázott plakettet kap.

A második alkalommal kiírt, 2021. évi pályázat győztese Dr. Tettamanti Tamás egyetemi docens, aki eredményeit és kutatási tervét a közúti közlekedés szimulációs modellezése és a jelzőlámpás irányítás területein a Mestere, Dr. Varga István egyetemi tanár, az MTA doktora, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja támogatásával, illetve szellemében alkotta meg.

Az automatizált közlekedés és az autonóm járművek ZalaZONE Járműipari Tesztpályán való, extrém esetekre is kiterjedő próbaüzemi vizsgálatának hatékonysága Tettamanti Tamás módszertana és szoftverkészlete segítségével jelentősen növelhető lesz.

Az eredményeket és a díjazott személyeket Dr. Bokor József akadémikus, a SZTAKI tudományos igazgatója, mint a Bíráló Bizottság elnöke és az MMA Innokatalizátor programját támogató NKFIH elnökhelyettese, Dr. Szabó István méltatták.

Az MMA díjátadó rendezvényét a 2020. évi győztes, Benedek Csaba éves beszámoló előadása zárta, a téradatok átfogó elemzésére szolgáló új mesterséges intelligencia alapú eljárások fejlesztéséről.

 

A nyertes pályázat bírálata

Benedek Csaba beszámolója

 


 

Lengyel Stefan tagtársunkról kiválósági ösztöndíjat nevezett el a MOME, amihez gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Sajtómegjelenés ide kattintva olvasható, az AutóSzektorban.

 


 

A Magyar Mérnökakadémia tagjai közül 2021-ben Gábor Dénes Díjban részesültek:

Kiss Rita Mária építőmérnök, a BME Gépészmérnöki Kar, Mechatronikai, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára

Váncza József villamosmérnök, BME Gépészmérnöki Kar, Gyártástudomány és -technológia Tanszék egyetemi docense, valamint az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetője

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és további sikereket kívánunk!

Bővebben itt olvashatunk róla: BME – Találjuk fel a jövőt: a Gábor Dénes díj idei BME-s kitüntetettjei

 


 

Szomorú szívvel adjuk hírül, hogy 2021. október 20-án 82. éves korában elhunyt Dr. Emhő László gépészmérnök, címzetes egyetemi docens, a Magyar Mérnökakadémia tagja. Halála nagy veszteség a tudománynak. Emlékét megőrizzük.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. szeptember 10-én életének 84. évében elhunyt Török Ferenc Kossuth-, és Ybl-díjas építész, a nemzet művésze, a Magyar Mérnökakadémia tagja. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

 


 

A „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat kiírása

Pályázni olyan írásbeli pályaművel lehet, ami megfelel a következő feltételeknek:

 • Tudományos és gyakorlat által alátámasztott (műszaki, természettudományi, mérnöki jellegű) jelentős eredmény elérésén és bemutatásán alapul.
 • Benyújtója 40 évesnél nem idősebb olyan alkotó (pl. végzett PhD-s hallgató vagy fiatal), aki az eredményeket meghatározó „Mester és tanítványa” kapcsolatban, szakmai együttműködésben Magyarországon érte el.
 • A pályázatban az elvégzett kutató munkát és az eredményeket úgy kell tömören bemutatni, hogy abban a „Mester” szerepe és méltatása is megfogalmazódjon.
 • A pályázat tartalmazzon egyéves konkrét kutatási tervet, amelyet írásbeli nyilatkozattal igazoltan befogad egy hazai kutatóhely.
 • A pályázó vállalja, hogy beszámol az egyéves kutatómunka eredményeiről és annak közleményeiben feltünteti az MMA „MICHELBERGER MESTERDÍJ” támogatását.

A DÍJ két részből áll:

 • A Mester részére Michelberger portrét ábrázoló plakett és oklevél.
 • A pályázó fiatal részére oklevél és egy éves (12 hónap) támogatás további tudományos kutatások folytatására (300 eFt/hó összegben).

A DÍJ-at az alapítók és a támogatók képviselőiből álló zsűri ítéli oda.

A DÍJ átadására az MMA közgyűlésen, vagy az MMA nyilvános rendezvényen kerül sor, ahol a díjazott rövid előadásban bemutatja a nevezett, illetve a támogatásból elért eredményeit.

Jelen második kiírás eredményhirdetésének tervezett alkalma és időpontja:
a Magyar Mérnökakadémia ülése, 2021. január vége.

A pályázat beadási határideje: 2021.12.15-én 15 óráig való beérkezéssel, zárt borítékban.

A borítékon kerüljön feltüntetésre: „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat, a pályázó neve, elérhetősége: címe; e-mail, telefon és a pályamű címe.

A pályázatot 1 pld. nyomtatott változatban és elektronikusan „pdf” formátumban egy adathordozóra mentve, zárt borítékban kell a „Magyar Mérnökakadémia” címére eljuttatni:

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. (BME D. ép. 108. szoba)
Postacím: 1507 Budapest, Pf. 149.
Telefon: +36-20-9510667
Email: mma@mernokakademia.hu

A pályázat tartalmazza a következő adatokat:

 • A pályázó neve, tudományos fokozata, a megszerzés helye, ideje.
 • Az egyéves új pályázatot befogadó kutatóhely adatai és befogadó nyilatkozata.

A korábbi kutatásokban:

 • Mesterének neve, elérhetősége: címe, telefon, e-mail; jelenlegi munkahelye.

Budapest, 2021.10.27.

 

Dr. Bendzsel Miklós
MMA elnök

Dr. Takács János
MMA főtitkár

 


 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2021. június 13-án, életének 89. évében elhunyt Dr. Kemény Tamás professzor emeritus, Gábor Dénes-díjas feltaláló, mérnök, a Magyar Mérnökakadémia tagja.

Halála nagy veszteség a tudománynak. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük!

Életéről és tudományos munkájáról itt olvashatnak bővebben.

 


 

Dr. Balázsi Csaba tagtársunkat az Amerikai Kerámia Társaság tagjává választotta. Gratulálunk, és sikeres munkát kívánunk! Bővebben itt olvashatunk róla.

 


 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. május 19-én életének 95. évében elhunyt Vámos Tibor akadémikus, Széchényi díjas villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Mérnökakadémia tagja. Halála nagy veszteség a tudománynak. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük. Munkásságáról bővebben itt olvashatnak:

https://www.sztaki.hu/tarsadalom/hirek/elhunyt-vamos-tibor-sztaki-alapitoja

 


 

Az NKFIH által támogatott INNOKATALIZÁTOR 2021 projekt keretében készült újabb tanulmányok:
Ligetvári Ferenc: Globális és helyi fenntarthatóság környezetmenedzsment
Aszódi Attila: CAETS energetikai tanulmány, melléklete a CAETS 2020 évi jelentés.

 


 

Kérjük támogassa adója 1 %-ával a Magyar Mérnökakadémiát
Adószám: 19624600-2-43

KÖSZÖNJÜK!

 


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. február 12-én életének 88. évében elhunyt Gyulai József fizikus, professor emeritus a Magyar Mérnökakadémia tagja. Halála nagy veszteség a tudománynak, emlékét megőrizzük. Életéről és tudományos munkájáról itt olvashatnak bővebben.

 


 

 

A Magyar Mérnökakadémia munkatársai nevében áldott, békés karácsonyt,
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Tagunknak és
nem utolsó sorban jó egészséget!


 

XIV. IFFK 2020 konferencia összefoglaló

Idén október 28. és 30. között került sor a XIV. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés Konferenciára, mely a pandémiás helyzet miatt rendhagyó módon online került megrendezésre. Az eseményre 121 fő regisztrált, és a három nap alatt 7 szekcióban 31 előadást hallgathattak meg a résztvevők.

A részletes összefoglalót a rendezvényről itt olvashatják

 


 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2020. szeptember 9-én, életének 95. évében elhunyt Dr. Barátossy Jenő fejlesztő mérnök, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Főiskolai Kar címzetes főiskolai tanára, az Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, és hosszú ideig elnökségi tagja. A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) vezetőségében is többévtizedes szakmai vezetői munkát végzett a konstrukciós szakosztály, és az Etikai Bizottság vezetőjeként. Nevéhez kötődik a FEANI etikai kódex bevezetése a GTE-ben és az MMA-ban is.
1989-ben GTE technika Fejlesztéséért Díjat, 2010-ben GTE Pattantyús Ábrahám Géza Díjat, 2014-ben GTE Egyesületi Aranyérmet kapott.
Több évtizedes alkotó, oktató-nevelő és társadalomépítő munkája, példaértékű életútja elismeréseként 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

 


 

A Magyar Mérnökakadémia 16. E-Közgyűlésének anyagai:

- A Közgyűlés napirendje és szavazólapja

- A megválasztandó tisztségviselők személyi szavazólapja

- Az MMA Alapszabály módosításai egységes szerkezetben

- Az Alapszabály részletes módosítási javaslatainak szavazólapja 

Az NKFIH és az MMA között született 2019. évi együttműködési és támogatási megállapodás keretében született szakmai tanulmányok bemutatása:

1.      Az MMA ajánlásai a tudásgazdaságra épülő Magyarország Innovációs és TT – stratégiájához 2021 – 2030 (Bendzsel Miklós, Kroó Norbert, Bíró Tamás,  Csapody Miklós, Friedler Ferenc, Steier József, Jobbágy Ákos, Prodán Miklós)

2.       Infokommunikációs és ipari digitalizációs rendszerek fejlesztése és bevezetése (Váncza József, Csapody Miklós, Domián Krisztina, Nick Gábor, Várgedő Tamás)

3.       Biotechnológiai alapú gyógyszer- és élelmiszeripari innováció menedzsment (Salgó András, Ballagi-Pordány András, Kupcsulik Bálint, Marosi György, Domonkos Dávid, Kemény Zsolt, Sebők András, Gergely Szilveszter, Tóth Béla)

4.   Közlekedésmenedzsment (Péter Tamás, Lakatos István, Rohács József, Rohács Dániel, Tettamanti Tamás, Varga István, Bóna Krisztián)

5.   Energia- és klímatechnológia-menedzsment (Kiss István, Cselkó Richárd, Németh Bálint, Csete Mária, Szűcs Róbert), Melléklet.

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GÁBOR DÉNES-díj felterjesztési felhívás

NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért- szakmai-erkölcsi támogatói között tudva az innovációért felelős szervezetek vezetőit - idén ismét meghirdeti a Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívását.
A Díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő, a határainkon belül vagy kívül élő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja.

A határainkon túl élő alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a határainkon túli (Kárpát-medence és magyarság a világban) szakmai, valamint civil szervezetek.

2020-ban emlékezünk meg Gábor Dénes születésének 120., majd 2021-ben a Nobel-díjnak részére történő odaítélésének 50. évfordulójáról.

A fenti két neves évforduló megünnepléséhez megemlékezési emlékprogram-sorozatot indított az Alapítvány, melynek részleteit a

http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-emlekevek-2020-21/

weboldalon és az Alapítvány Facebook oldalán

https://www.facebook.com/G%C3%A1bor-D%C3%A9nes-d%C3%ADj-184820578308932/ 

követhetik az érdeklődők.

Ezenkívül megjelentettek egy virtuális esszékötetet "LÁTOMÁSOK KORONAVÍRUS IDEJÉN - Elég érett-e a társadalmunk?" címen, melyben Gábor Dénes-díjasok gondolati olvashatók a jelenkori pandémiás helyzet tükrében. 

A felterjesztés határideje 2020. október 10.

A felterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók (tájékoztató, felhívás, adatlap) a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről letölthetők.

 


 

 

A Magyar Mérnökakadémia tagjainak a 15. E-Közgyűlés anyagaihoz fűzött hozzászólásai, javaslatai:

Prodán Miklós János:

Tisztelt MMA-Elnökség, tisztelt Tagtársak!

Az elmúlt napok eseményeinek egyik örvendetes híre volt számomra Freund Tamás megválasztása az MTA elnökévé. Neki minden bizonnyal sikerülni fog azon aktorok és faktorok (MTA, ELKH, ITM, NFKIH és így tovább) között helyre állítani a bizalmat, ahol ez egyidőben kívánnivalókat hagyott maga után. A mi MMA-nk – a Mérnökakadémia - szerencsésebb helyzetben volt és van. Mi élvezzük az NFKIH, ITM, a magyar mérnöktársadalom – és merem általánosítva mondani: a társadalom – bizalmát, megértését. Javaslatom ennek az elismertségnek a további erősítése, fenntartása. Ha tagállományunk – beleértve magamat, a hozzászólót is – egyre inkább öregszik, de… Tagtoborzással fiatalítani kell és tudományos / műszaki tanácsadással iránytűként mindig az északi irányt mutassuk, ami – Freund Tamást idézve – nem azt jelenti, hogy „nekünk mindig északra kell menni.“

 

Csapody Miklós:

 "Az elnöki beszámolóhoz kapcsolódóan szeretném megismételni korábbi javaslatomat, az MMA tevékenységének értékelésével kapcsolatban. – Az MMA megfogalmazott célkitűzéseinek és az elhangzott véleményeknek megfelelően az MMA egyik elsőrendű feladata a tagjai által képviselt kiemelkedő értékű tudásbázis optimális hasznosítása, mindenekelőtt kormányzati szervek felé megfogalmazott javaslatok, vélemények, állásfoglalások formájában. – Javaslatom: az ennek a tevékenységnek a keretében elvégzett munkák értékelésénél a javaslatok stb. szakmai minősége mellett az MMA kiemelten fontosan kezelje és dokumentálja azt a körülményt, hogy mely esetekben, milyen gyakorisággal keletkeztek olyan anyagok, amelyek elfogadása, érvényesülése – kormányzati vonatkozásban – megtörtént. Tehát az anyag szakami értéke mellett legyen kiemelkedően fontos, hogy milyen mértékben sikerült az MMA javaslatait, elgondolásait ténylegesen elfogadtatni, azok célkitűzéseit megvalósíttatni. "

Dr. Schuchtár Endre:

Tisztelt MMA!

A 2019-es dokumentumokhoz nem teszek észrevételt, de a beszámolónál hiányolnám a MMA f. év márciusában indított 3 kérdéses felmérésének értékelését. Ennek hiányát érzem a kormányzati intézményekkel való együttműködés anyagában is, amelyhez az alábbi részletes észrevételeket teszem:

A stratégiai és programjavaslatok bemutatását erre a felmérésre vagy egy nagy rendszerre (pl. ENSZ  fenntartható fejlődés  17 eleme) hivatkozva kellene  megtenni. Az utóbbit választva ez annál is könnyebben megtehető, mert a MÉRNÖKAKADÉMIA PARTNERSÉGI AJÁNLATI TERÜLETEI jól illeszkednek a következő (eredeti sorszámmal szereplő) ENSZ FF elemekhez, amelyek megvalósítása egyébként az EU célja is (és a Bizottság mindegyik biztosának munkaköri feladatában szerepelnek!):

4) Minőségi oktatás. (Átfogó és igazságos minőségi oktatás megteremtése és egész életen át folytatott tanulmányokra való lehetőségek létrehozása mindenki számára.)
6) Tiszta víz és közegészség.
7) Újrahasznosíthatóság és megfizethető energia.
8) Jó munkalehetőségek és versenyképes gazdaságok.
9) Innováció és jó infrastruktúra.
13) Fellépés az éghajlatváltozás ellen.
17) Partnerség a fenntartható fejlődésért.

Szöveges kiegészítést (dőlt betűs) viszont csak a 4.) ponthoz, Mezőgazdaság, egészségipar tennék, amelynek Egészség-, Élelmiszer- és Vegyipar címet adnám.

molekuláris biológiai kutatások és informatikai fejlesztések úgy a (környezet)ipari-élettudományi, mint az élelmiszeripari innovációkban új fejezeteket nyitnak. A gyógyszeripari biotechnológiai alapú bioszimiláris fejlesztések és gyártás, az új humán és állati oltóanyag előállítási eljárások, az új növényfajtáktól a teljes vertikumot átívelő élelmiszerinnovációkig nyíló innovációs spektrum, a szántóföldi és ültetvényi szenzoros felügyelet mind-mind olyan alkalmazások, amelyek egyben további fejlesztések csírái. A biztonsági követelmények hasonló ütemben szigorodnak; így pl. egyes vegyi anyagok (egyszer használatos műanyagok) EU-s jogszabályi korlátozásával, amelyet egészség- ill. környezetvédelmi célból fogadnak el.

Javasolom továbbá a „Mindezen területeken a Mérnökakadémia nyitott és késztetve van úgy igény szerinti véleményező és javaslattevő konzultatív, jól dokumentált közreműködésre, mint eseti projektek kidolgozásában való részvételre” szövegrészhez kapcsolni a NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIAI TRENDEK fejezetben lévő, de ide illeszkedő alábbi részt:

Az MMA tagsága és tudásbázisa erőteljes ütemben gyarapodik e multi- és interdiszciplináris területeken, értékes kapacitást kínálva a szakmai programalkotóknak. Úgy a kormányzati, mint a szakterületi társadalmi együttműködésben a kritikusan soktényezős területek példáiként különösen igénylik a testületi egyeztetéseken alapuló innovatív katalizálást: a Mérnökakadémia közreműködését.

 A következő fejezet végén javasolnám az alábbi, dőlt betűs kiegészítést:

A NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIAI TRENDEK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HATÁSELEMZÉSE – SZÉLES KOMPETENCIA MEZŐ A Magyar Mérnökakadémia egyik kivételes kompetenciája a világszervezet (CAETS), az európai szövetség (Euro-CASE), valamint a nemzeti mérnökakadémiák információs hálózatának tagjaként birtokolt érdemi és naprakész tájékozottság, amit úgy a friss trendek gyors ismerete, mint az adatcserék, illetve a tagszervezetek magas befolyása tesz megalapozottá. Minden ilyen forrást azonban a tények és vélemények dedikált hazai megosztása tehet becsessé, ahogy az ebben a körben való aktív részvételt pedig a magyar érdekek elkötelezett képviseletének kell áthatnia. Az Mérnökakadémia-tagsági repertóriuma által alátámasztott széles kompetencia mező önként kínálja a független, magasan kvalifikált olyan supervisor-ok, ellenőrök, felkért alkalmi szakértők rövid futamidős, de kiemelt minőségi közreműködését, akik a Mérnökakadémia javára, de személyes kvalifikáltságuk bázisán fejthetnék ki tevékenységüket. Kivált az állami finanszírozású, kormányzati projektek tervezésénél, egészségügyi ill. környezetvédelmi költséghatékonysági megítélésénél, továbbá szakaszolt működésénél, nem átvéve a kamarai vagy igazságügyi jogosítványú funkciókat, lehetséges ezt a konzultatív szakértést igénybe venni.

Szerintem minden gyümölcsöző és hosszútávú együttműködés alapja az őszinteség. Ezért a Kormány intézményeivel történő együttműködést kezdeményező anyagunkba helyzetünkről és szemléletünkről is szólnék röviden. A MMA tagjainak életkor statisztikájának csatolása mellett szükséges rögzíteni, hogy cselekedeteinket a magyar társadalom és a környezet iránt érzett erkölcsi elkötelezettség motiválja, amelyben a mérnöki gondolkodásmód meghatározó szerepet játszik. Valljuk, hogy a mérnöki felelősség etikai kérdés is, amely érinti az alkotói szabadságot, de kiterjed a lelkiismeretes feladatmegoldásra, sőt még a humán aspektusokra (pl. munkatársakkal való viszonyra). Kérjük a Kormányt, hogy segítse kimagasló munkát végzett mérnökeink alkotó tevékenységének állami elismerését, amelyhez MMA személyi javaslatokkal kíván hozzájárulni.

A fentiek szíves megfontolását, üdvözlettel:  Dr. Schuchtár Endre

 

 


 

Közgyűlés

MMA 15. E-Közgyűlésének szavazólapja innen tölthető le.
MMA 15. E-Közgyűlési elnöki beszámoló a 2019. évről innen tölthető le.

 


 

Munkaanyag

A Miniszterelnök felkérésére Tarlós István miniszterelnöki tanácsadó részére megküldött munkaanyag tervezet, amely bemutatja a Mérnökakadémiát és javaslatot tesz a kormányzati intézményekkel való együttműködésre. Itt tölthető le.

 


 

Projekt közlemény

Az Innokatalizátor 2020-2021 projekt közlemény itt tekinthető meg.


 

Harmincéves lett a Magyar Mérnökakadémia

A Magyar Nukleáris Társaság honlapján megjelent cikk itt olvasható. 

Mérnökség dicsérete

Itt olvashatják Szentgyörgyi Zsuzsa cikkét ami Világgazdaság c. lapban a "Mérnökség dicsérete" címmel jelent meg.

 


 

A MAGYAR MÉRNÖKAKADÉMIA JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSE:

- AZ ORSZÁG TECHNOLÓGIAI KALAUZA ÉS MŰSZAKI LELKIISMERETE -

A Magyar Mérnökakadémia jubileumi közgyűlése 2020. február 6-án ünnepelte megalapításának 30. évfordulóját. A testület létrehozását a rendszerváltás első napjaitól szorgalmazták a nagy múltú európai és amerikai társszervezetek. A testület negyvenkét mérnökkiválóság elköteleződésével, Rubik Ernő és Ginsztler János professzorok irányításával alakult meg 1990 januárjában. A közgyűlés ünnepi emlékező beszédét Szentgyörgyi Zsuzsa elnökségi tag tartotta, innen letölthető.

Közel 250 rendes és félszáz tiszteleti tagja a magyar mérnöktársadalom több mint tízezer évnyi szakmai tapasztalatával, független véleményével értékes kormányzati partnerré teszi a döntés-előkészítésben, stratégiaalkotásban, valamint a műszaki és természettudományos képzés fejlesztésében. Tagjainak nemzetközi reputációja erősiti a magyar műszaki diplomácia eredményességét. A fiatal műszaki tehetségek támogatása a Mérnökakadémia állandó vállalása volt az elmúlt három évtizedben. Hasonló kiemelt szerepet játszhat az ipari innovációk hasznosításának sokoldalú elősegítésében.

A testület tagjaként is meghívott Palkovics László miniszter köszöntőjét akadályoztatása miatt Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke tolmácsolta. Hazánk 2021-2030 közötti K+F+I stratégiájának tervét bemutatva a tudástermelés, az ismeretek áramoltatása és az új eredmények hasznosítása terén szükséges előrelépés kulcselemeiről adott áttekintést. A közgyűlésen megválasztott Bendzsel Miklós elnök és Szöllősi-Nagy András alelnök a Mérnökakadémia technológiapolitikai és jövőtervezési szerepét, a hivatásuk megbecsültségének fontosságát emelte ki.

A jubileumhoz illeszkedve első alkalommal került átadásra a neves korábbi elnökük, Michelberger Pál emlékére az MMA által alapított Michelberger Mesterdíj, amely az eredményes mérnöki mester-tanítvány kapcsolatot hivatott pályázati kiválasztás útján elismerni. A díjakat Benedek Csaba, a SZTAKI csoportvezető kutatómérnöke dinamikus környezet gépi érzékelésére és értékelésére szolgáló eljárások kidolgozásáéért, valamint mentora, Szirányi Tamás, a BME egyetemi tanára vette át Birkner Zoltántól és Takács Jánostól, az MMA főtitkárától.

Képek itt találhatók

A Novum TV adás az alábbi linken tekinthető meg, melyben 12:50-nél kezdődik az MMA
közgyűlésről szóló tudósítás.

Video


 

A "Michelberger Mesterdíj" pályázat kiírása megtörtént, a pályázatok beadási határideje 2020.01.15. 15 óra.
Bővebb információ.

 


 

XIII. IFFK 2019 összefoglaló

2019. augusztus 26 – 28. között rendeztük meg a XIII. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés Konferenciát az Óbudai Egyetemen. http://kitt.uni-obuda.hu/mmaws/

A szervezés segítéséért külön köszönet mondunk Kovács Levente Rektor Úrnak, szakmai
vonatkozásokban pedig Pokorádi László Professzor Úrnak, valamint a Széchenyi István
Egyetem Járműipari Kutatóközpontjánál Szauter Ferenc Úrnak, konferenciánk titkárának.
A konferencia Tarlós István Főpolgármester úr Nyitóelőadásával kezdődött. A három
napon 6 szekcióban összesen 36 értékes előadás hangzott el. A regisztráltak száma 106 fő
volt.
A Plenáris ülésen fontos előadás és Innokatalizátor 2021 Projekt javaslat hangzott el: „A vízi
közlekedési forgalom központi felügyelete és irányítása. Biztonságos hajózás a D-M-R folyókon” –
témában, amelynek aktualitását a közelmúltban történt sajnálatos dunai baleset határozta meg.
Megállapítható, hogy sok tehetséges fiatal vett részt a konferencián és külön örvendetes, hogy az
előadásoknak a 60 %-át fiatal tehetséges kutatók tartották. Az előadott anyagok színvonala kitűnő volt
Megállapítható, hogy az új járműipari fejlesztések és beruházások határozottan elindították az
innovatív és színvonalas kutatásokat.
Fentiekre nagy hatással van a Zalaegerszegi Tesztpálya Projekt és a járműiparral szoros
kapcsolatban álló Logisztikai Központok fejlesztése is. Bemutatásra került, a Magyarország első
LNG és LCNG töltőállomásának megvalósítása is (Pannon Fuel Kft.), valamint a HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. és az egyetemi kutatóhelyek közötti nemzetközi
együttműködések. Kiemelt fontossága van a Járműirányításnak, az autonóm és az elektromos
járművek fejlesztések. Környezettudatos Smart City Technológiák kerültek bemutatásra a
fenntartható közlekedés és a logisztikai fejlesztések stratégiai kérdései területén.
A XIII. IFFK konferencián is jól kidomborodott a konferenciasorozat azon fontos
sajátossága, hogy egységes rendszerben kezeli a közlekedést, a járműveket, a vezetőt, -
legyen az humán vagy robotpilóta - és a környezetet. Ez pl. egy teljesen új elvű városi
közlekedési hálózati irányító rendszert hoz létre. Mindezek igen jól harmonizáltak Tarlós
István Főpolgármester úr nyitóelőadásával és a modern városaink fejlődését szolgálják a
területeken.
Az elmúlt 13 évet áttekintve, az eddigi konferenciáinkon az összes regisztrált résztvevők
száma 1604 fő volt és összesen 539 értékes előadás hangzott el.

 


 

XIII. IFFK 2019

Augusztus 26.-án Péter Tamás rövid felvezetését követően Tarlós István Főpolgármester úr, Kovács Levente Rektor úr, Mándoki Péter Dékán úr és Takács János Főtitkár úr megnyitotta a XIII. INNOVÁCIÓ ÉS FENNTARTHATÓ FELSZÍNI KÖZLEKEDÉS Konferenciát.A program letölthető pdf formátumban.

 

 

 

 


 

ELHUNYT GINSZTLER JÁNOS AKADÉMIKUS

Életének 77. évében július 7-én elhunyt Ginsztler János gépészmérnök, egyetemi tanár,
akadémikus, a Magyar Mérnökakadémia elnöke.

A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékének volt vezetőjének, egykori nemzetközi
rektorhelyettesének, a Mérnöktovábbképző Intézet igazgatójának kiemelkedő kutatói-
oktatói és szakmai-közéleti munkásságát 2010-ben Széchenyi -díjjal ismerték el.

Szakmai területének – anyagvizsgálat, a magas hőmérsékleten üzemelő szerkezeti anyagok
élettartamnövelése és on-line jellegű diagnosztikai módszerek fejlesztése – nemzetközi
elismerésekkel övezett, iskolateremtő tudósa, a műszaki diplomácia világszerte nagyra
becsült személyisége volt.

A felsőfokú oktatás, műszaki fejlesztés és szabványosítás felelős irányító szerepköreiben
csakúgy sikeres tevékenység fűződik a nevéhez, mint ahogy a Magyar Tudományos
Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának testületeiben is maradandót alkotott.

A Magyar Mérnökakadémia (MMA) egyik alapítója 1990-ben, kezdettől választott vezetője,
1996-tól elnöke. Az Európai Mérnökakadémiák Szervezetének és a hasonló
Világszövetségnek testületi tagjaként és választott tisztségviselőjeként széleskörű
megbecsülést keltve öregbítette a magyar műszaki értelmiség nemzetközi hírnevét.

Ginsztler Jánost a BME, az MTA és az MMA saját halottjának tekinti

 


 

Hírlevél

A Finn Mérnökakadémia újabb hírlevelét itt olvashatják.

 


 

Hírlevél

A Finn Mérnökakadémia hírlevelét itt olvashatják.

 


 

A Magyar Mérnökakadémia 13. Közgyűlése

2019. május 29-én az Óbudai Egyetemen rendezte meg éves közgyűlését a Magyar Mérnökakadémia. Immár 13. alkalommal sorra kerülő programot Dr. Takács János professzor, az MMA főtitkára nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket. A házigazda Óbudai Egyetem képviseletében Dr. Réger Mihály professzor, az Egyetem rektora, az MMA tagja üdvözölte a megjelenteket, és mutatta be az 140 éves történelmi múltú intézmény ez évi jubileumi évfordulóit, a szervezeti felépítését, stratégiáját, gyakorlatorientált képzési portfolióját, az innováció szerepét az egyetem életében.
Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének bevezető előadása az innováció politikát helyezte mondanivalójának középpontjába, előadásának címe: „Innováció, a 21. század üzemanyaga”. Áttekintette a hazai KFI nemzetközi helyzetét, statisztikai elemzését, betekintést nyújtott az Országos Innovációs Fórum tapasztalataiba, a versenyképesség javítását célzó innovációs projektekbe.
Takács János főtitkár megköszönve Birkner elnök úr előadását utalt arra, hogy Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal előkészítés alatt áll egy pályázat, mely az MMA közreműködését hivatott elősegíteni az NKFIH stratégiai céljai eléréséhez.
A közgyűlés az új felvett tagok rövid bemutatásával, az oklevelek átadásával folytatta programját. A Magyar Mérnökakadémia új tagjai névsorba rendezve

 • Dr. Charaf Hassan DSc, villamosmérnök, közgazdász, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Falk György gépészmérnök, közgazdász, a VARINEX Zrt, Igazgatóság elnöke, valamint
 • Dr. Rajnai Zoltán PhD, hadtudományok, egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja.

A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően az előző közgyűlés óta végzett munkáról szóló elnöki beszámolót, mely kitért az elmúlt időszak legfontosabb eseményeire, a taglétszám alakulására, a hazai és nemzetközi aktivitásra, az alapítványi tevékenységre.
Az beszámolót követően az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját követhették nyomon a résztvevők. A 2018. évi mérlegbeszámoló és a 2019. évi költségvetés előterjesztését követően a beszámolók vitájára és azok elfogadására került sor, melynek során megfogalmazásra kerültek a következő időszak legfontosabb feladatai, majd határozathozatallal zárult a közgyűlés hivatalos programja.

Dr. Gáti József
MMA tagja

Az eseményen készült képek.


 

KÖZGYŰLÉS
A Magyar Mérnökakadémia 2019. május 29-én 14,00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését. A 13. közgyűlés helyszíne: Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Bécsi út 96/B A közgyűlés várhatóan 16,30 óra körül ér véget. Az alábbi linken érhető el a napirend és az elnöki beszámoló.
Dr. Takács János főtitkár

 


 

Benkó Sándor emléknap
Az idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Benkó Sándor emléknap. 2019. augusztus 24.-én, szombaton 15 órakor kezdődik a megemlékezés tisztelt művészünkre. Részletek itt olvashatóak.

 


 

Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

A múlt évben elért kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítmény elismeréseként átadták a pályázaton elnyerhető 2018. évi Innovációs Nagydíj elismeréseket csütörtökön a Parlamentben. Részletesen itt olvashatnak róla.

 


 

Kérjük támogassa adója 1 %-ával a Magyar Mérnökakadémiát
Adószám: 19624600-2-43

KÖSZÖNJÜK!

rendelkező nyilatkozat letöltése

A Magyar Mérnökakadémia immár 29 éve munkálkodik az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósításán, a fejlett technika és technológiák hazai megismertetéséért és azok mielőbbi bevezetéséért. Az eredményes munkához alapvető fontosságú a jövendő műszaki értelmiség ismereteinek minél magasabb szintre emelése, bekapcsolódásuk elősegítése a nemzetközi tudományos életbe. Ennek egyik formája a felsőéves hallgatók és a fiatal műszakiak nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételének ösztönzése és segítése, amelyhez a Mérnökakadémia az Alapítványán (MMAA-RNA) keresztül pályázatokkal, támogatással járul hozzá.

Ezúton is kérjük mindazokat, akik célkitűzéseinkkel egyetértenek, hogy befizetett adójuk 1 %-át ajánlják fel erre a célra; az adóbevalláskor a NAV részére lezárt borítékban megjelölt kedvezményezettként a Magyar Mérnökakadémiát megnevezve. Adószámunk: 19624600-2-43

 


 

CAETS Energia Bizottság

2019.március 6-9 között tartja soron következő ülését a CAETS Energia Bizottsága Dél Koreában, Seoul-ban. További információ: Sárköziné Zágoni Zsuzsa, külügyi titkártól

 


 

SAPEA jelentés

2019.január 10.-én megjelent a SAPEA "A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society" kiadványa. Az új jelentés azt mondja, hogy a bizonyítékok szerint a mikroműanyagok még nem jelentenek széleskörű kockázatot. A kiadvány itt olvashato a SAPEA oldalán:

 


 

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Tuschák Róbert professzor emeritus 2018. november 22-én, életének 92. évében elhunyt. Emlékét megőrizzük! Életéről és tudományos munkájáról itt olvashatnak bővebben.

 


 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Magyar Mérnökakadémia tagja, Prof. Dr. h.c. mult. Karger-Kocsis József rövid, súlyos, de türelemmel viselt betegségben 2018. december 13-án elhunyt. Halála nagy veszteség a tudománynak, a világ polimeres szakmai közösségének. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük. Életéről és tudományos munkájáról itt olvashatnak bővebben.

 


 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Horváth Tibor professzor emeritus 2018. november 16-án, életének 91. évében elhunyt. Emlékét megőrizzük! Búcsúztatása 2018. december 14-én (pénteken) 11:15 órakor lesz a Rákospalotai temetőben (1152 Budapest, Szentmihályi út 111. I. ravatalozó).

 


 

CAETS Közgyűlés és " Sustainable Development of Agricultural and Forestry Systems" konferencia

2018.szeptemberében Montevideoban került megrendezésre a CAETS 2018.évi Közgyűlése, amelyen az MMA-t Králik István képviselte. A közgyűlés kísérő rendezvényeként zajlott le a 2 napos "Sustainable Development of Agricultural and Forestry Systems" nemzetközi részvételű konferencia. Részletek itt olvashatóak.

 


 

XII. IFFK

2018. Augusztus 29 – 30 között rendeztük meg a XII. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés Konferenciát az Óbudai Egyetemen. A három napon, 8 szekcióban összesen 47 értékes előadás hangzott el.A regisztráltak száma 116 fő volt.
Ezen a konferencián is jól kidomborodott a konferenciasorozat azon fontos sajátossága, hogy egységes rendszerben kezeli a közlekedést, a járműveket, a vezetőt, - legyen az humán vagy robotpilóta - és a környezetet. Ez egy teljesen új elvű városi közlekedési hálózati irányító rendszert hoz létre. Mindezek igen jól harmonizáltak Dabóczi Kálmán Vezérigazgató úr nyitóelőadásával is, és a hazai modern gazdaságot és városaink fejlődését szolgálják a területeken.

 


 

Konferencia

A Magyar Mérnökakadémia tagjai kedvezményes részvételi díjjal (CHF) vehetnek részt a 2018. szeptember 24.-én Zürichben megrendezésre kerülő " How AI will shape our future" című konferencián. További információ kérhető Sárköziné Zágoni Zsuzsa külügyi titkártól. (Tel: 06 30 383 4007 email: zagonizsuzsa@gmail.com)

 


 

Szomorúan tudatjuk, hogy Gillemot László életének 74. évében elhunyt. 
Emlékét szeretettel megőrizzük.

 


 

A Műegyetem legrangosabb kitüntetését, a József Nádor Emlékérmet vehette át a Mérnökakadémia tagjai közül Jobbágy Ákos és Takács János. Bővebben itt olvashat erről.

 


 

A Magyar Mérnökakadémia 2018. május 30-án tartotta meg 12. Közgyűlését az Óbudai Egyetemen. A rendezvényt Dr. Ginsztler János MMA elnök nyitotta meg, majd Dr. Réger Mihály rektor mutatta be az Óbudai Egyetemet. Ezt követően Dr. Kovács Levente rektorhelyettes úr (Óbudai Egyetem) „Személyre szabott egészségügyi kutatások és a digitális egészségügy európai kihívásai” című előadása hangzott el.
A Közgyűlésnek Dr. Szokol György röviden bemutatta a Mérnökakadémia új tagjait (Ballagi-Pordány András, Kovác Tímea, Kupcsulik Bálint, Thaler György, Volk Balázs, Horváth Tibor, Kovács Levente, Tamus Zoltán Ádám). Akik el tudtak jönni, azok a helyszínen átvehették a felvételüket igazoló oklevelet.
A Közgyűlésen az Elnökség beszámolt az éves munkájáról, a jelenlévők megkapták az új évkönyvet. Az Ellenőrző Bizottság és az Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolója után a 2017-es mérlegbeszámoló és a 2018-as költségvetés tervezete került bemutatásra.
A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Elnöki beszámolót, az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját. A 2017. évi mérlegbeszámoló egyhangúan, míg a 2018. évi költségvetés egy tartózkodással elfogadásra került.

 

 

 


 

Kérjük támogassa adója 1 %-ával a Magyar Mérnökakadémiát
Adószám: 19624600-2-43

KÖSZÖNJÜK!

rendelkező nyilatkozat letöltése

A Magyar Mérnökakadémia immár 28 éve munkálkodik az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósításán, a fejlett technika és technológiák hazai megismertetéséért és azok mielőbbi bevezetéséért. Az eredményes munkához alapvető fontosságú a jövendő műszaki értelmiség ismereteinek minél magasabb szintre emelése, bekapcsolódásuk elősegítése a nemzetközi tudományos életbe. Ennek egyik formája a felsőéves hallgatók és a fiatal műszakiak nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételének ösztönzése és segítése, amelyhez a Mérnökakadémia az Alapítványán (MMAA-RNA) keresztül pályázatokkal, támogatással járul hozzá.

Ezúton is kérjük mindazokat, akik célkitűzéseinkkel egyetértenek, hogy befizetett adójuk 1 %-át ajánlják fel erre a célra; az adóbevalláskor a NAV részére lezárt borítékban megjelölt kedvezményezettként a Magyar Mérnökakadémiát megnevezve. Adószámunk: 19624600-2-43

 


 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Rác Péter elhunyt. Emlékét szeretettel megőrizzük.Életrajzát itt olvashatják.

 


 

A Bay Zoltán Állandó Emlékkiállítás megnyitotta kapuit

A Gyula városához tartozó Gyulaváriban, Bay Zoltán világhírű magyar tudós szülőhelyén megnyílt a Bay Zoltán Állandó Emlékkiállítás.
2017.október 4-én,Bay Zoltán halálának 25 éves évfordulóján, Dr. Gyulai József, az MTA rendes tagja nyitotta meg az emlékkiállítást. Esetleges gyulai tartózkodásuk idején feltétlenül látogassanak el Gyulaváriba! Márki-Zay Lajos tagtársunk szívesen kalauzolja az érdeklődőket (tel: + 36 30 299 0306).

 


 

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Gágyor Pál, Akadémiánk alapító tagja, életének 88.évében, 2018.április 2-án elhunyt. Temetése 2018.április 13-án 12 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben.

 


 

Kitüntetések 2018. március 15-e alkalmából

A Magyar Mérnökakadémia tagjai közül Széchenyi Díjban részesültek:
Bíró László Péter, az MTA levelező tagja, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete kutatóprofesszora
Czigány Tibor gépészmérnök, az MTA levelező tagja, a BME Gépészmérnöki Karának dékánja
Péceli Gábor, az MTA rendes tagja, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át:
Stépán Gábor Széchenyi Díjas gépészmérnök, a BME Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk!

 


 

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr.Kiss Iván 2018. február 19.-én elhunyt. Emlékét megőrizzük.

 


 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 77. évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke, a Magyar
Mérnökakadémia tagja. Emlékét szeretettel megőrizzük, nyugodjék békében.
Példaértékű életpályájáról itt olvashatunk bővebben.

 


 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Farkas József, a Magyar Mérnökakadémia tagja, életének 74. évében eltávozott közülünk. 
Emlékét szeretettel megőrizzük, nyugodjék békében.
Példaértékű életpályájáról itt olvashatunk bővebben.

 


 

CAETS Közgyűlés és „Challenges of the Bioeconomy” konferencia

2017. novemberében Madridban került megrendezésre a CAETS 2017.évi közgyűlése, ahol Králik
Istvánt a CAETS Igazgatósági Tanácsába választották. A közgyűlés kisérő rendezvényeként zajlott le a
„Challenges of the Bioeconomy” nemzetközi részvételű konferencia. Részletek itt olvashatóak.

 


 

Enterprise Fellowships program

2017.október 18-ig lehet jelentkezni a "Global Talent Enterprise Fellowships" programra. Részletek.

 


 

Lak Tibor előadása
2017. szeptember 11.-én Lak Tibor NASA szakértő, tiszteletbeli tagunk budapesti látogatása során rövid, de annál érdekesebb előadását hallgattuk meg az űrkutatás rejtelmeiről. Lak Tibor szakterülete: rakétarendszerek tervezése, elemzése, integrálása az amerikai Rockwell, Boeing, NASA szervezeteknél, tanácsadó az űrkompok hajtóműveinek, hővédelmi rendszereinek kidolgozásánál. Szakterülete továbbá az űrkompok hidrogén tartályainak tervezése, gyors töltése, ürítése.

 


 

Telefónia Múzeum

A Postamúzeum meghívására június 16-án és szeptember 6-án látogatást tettünk a Telefónia Múzeumba. Kisfaludi Júlia múzeumigazgató és Valter Ferenc úr szervezésében tárlatvezetés keretében nézhettük meg a muzeális értékű tárgyakat és berendezéseket. A múzeumban látható műszaki relikviák között vannak manuális telefonközpontok eredeti darabjai, valamint a világon egyedülállóan még működőképes, 1928-ban felépített, a Várnegyedet 1985-ig ellátó 7A1 típusú Rotary telefonközpont, melynek fejlesztésében Kozma professzor alkotott maradandót. A nemzeti kincsként, örökségként tekinthető berendezések megtartásával (ez kiemelten a Rotary központ esetén lényeges, mert áttelepítése nem lehetséges a működőképesség megtartása mellett) a mérnöki alkotómunka sokszínűségét, társadalmi és gazdasági jelentőségét mutatják be és üzennek a jövő generációknak a folytonos innováció fontosságáról. A részt vett tagok visszajelzései alapján a Telefónia Múzeum megtekintése nemcsak érdekes és tanulságos, de kellemes időtöltés is volt.

 


 

Konferencia

A Magyar Mérnökakadémia ebben az évben az „INNOVÁCIÓ ÉS FENNTARTHATÓ FELSZÍNI KÖZLEKEDÉS 2017” - konferenciát 2017. augusztus 30. – szeptember 1. között rendezi meg. A meghívó itt található.

 


 

Közgyűlés

A Magyar Mérnökakadémia 2017. május 30-án tartotta meg XI. Tisztújító Közgyűlését a Hotel Gellért, Tea szalonjában.
Dr. Ginsztler János köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Váncza József megtartotta előadását az „Ipar 4.0 kiválósági központ Magyarországon a kutatás és az innováció szolgálatában” címmel.

A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Elnöki beszámolót, az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját. A 2016. évi auditált mérlegbeszámoló és a 2017. évi költségvetés, valamint 2018. évre a 17.000 Ft-os tagdíj is egyhangúan elfogadásra került.

A Közgyűlésen megválasztott tisztségviselők:

Elnök: Ginsztler János
Alelnök: Bendzsel Miklós
Salgó András
Főtitkár: Takács János
Elnökségi tagok: Adlovits Imréné
Kiss István
Králik István
Orbulov Imre
Péter Tamás
Szentgyörgyi Zsuzsa
Ellenőrző Bizottság: Bárczay András, elnök
Baranyi Zoltán
Döbröczöni Ádám
Hargitai Hajnalka
Novotny László
Fegyelmi és Etikai Bizottság: Gillemot Ferenc, elnök
Gémes György András
Jobbágy Ákos
Kimpián Aladár
Mészáros János
Jelölő Bizottság: Szokol György, elnök
Berta István
Bokor József
Borbás Lajos
Gáti József
Horváth Ákos
Penninger Antal
Pokorádi László
Szabó Péter János
Tardy Pál
Kincstárnok: Kövesi János
Szóvivő: Szentgyörgyi Zsuzsa

A szünet utáni programban Dr. Szokol György röviden bemutatta az MMA új tagjait: Botzheim János, Lantos Béla, Bars Ruth, Simon Vilmos, Török Ádám és tiszteletbeli tagként Lak Tibor.
A Magyar Mérnökakadémia XI. közgyűlése ebéddel egybekötött baráti beszélgetéssel zárult.


 


 

Konferencia

A X. Innováció és fenntartható felszíni közlekedés Konferencia 2016. aug. 29-31. között került megrendezésre. A konferenciára 133 fő regisztrált és a két bevezető előadással együtt összesen 47 értékes előadás hangzott el. A program, az előadási anyagok és a rendezvényen készült fotók a konferencia honlapján http://kitt.uni-obuda.hu/mmaws/megtalálhatóak. A X. IFFK 2016.Konferencia összefoglaló értékelése itt olvasható.

 


 

Meghívás

Szeretettel várunk minden MMA tagot a X. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés Jubileumi Konferenciánkra, amelyet ebben az évben 2016. augusztus 29-31. között rendezzük meg. 
A konferencia 14 órakor kezdődik, regisztrálni 12 órától lehet.
 

ISBN 978-963-88875-3-5 (Online)
ISBN 978-963-88875-2-8 (CD)
A Konferencia helyszíne:
Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
F. 09-es előadóterem
 
Az IFFK Konferenciákon eddig közel 400, innovatív kutatás-fejlesztési anyag került bemutatásra. A széleskörű nemzetközi együttműködés és élvonalbeli kutatási intézmények és cégek bevonásával, sikerült elérnünk, hogy a területen valóban a legigényesebb konferenciák között tartják számon a Magyar Mérnökakadémia által szervezett IFFK Konferenciát. A továbbiakban is fontos célunk a jármű – közlekedés – környezet komplex egységként kezelése és a felhalmozott ismeretek közkinccsé tétele.
 
Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel,
 
 
Péter Tamás                                               Ginsztler János
Kutatóprofesszor                                       Akadémikus
IFFK 2016 elnöke                                       Az MMA elnöke
peter.tamas@mail.bme.hu                      mma@mail.bme.hu

 


 

Közgyűlés

A Magyar Mérnökakadémia 2016. május 11-én tartotta meg 10. Közgyűlését, az Óbudai Egyetemen. Dr. Réger Mihály rektorhelyettes, a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelenteket, majd Lepsényi István államtitkár úr megtartotta előadását  „Az ipari fejlődés motorjai” címmel. 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnöki beszámolót, az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját. A 2015. évi mérlegbeszámoló és a 2016. évi költségvetés is egyhangúlag került jóváhagyásra. Új elnökségi taggá választották Dr. Szentgyörgyi Zsuzsát. Ezután került sor az előző Közgyűlés óta felvett MMA tagok bemutatására és okleveleik átadásra. A 10 újonnan felvett taggal (Balázsi Csaba, Kimpián Tibor, Németh Bálint, Szöllősi-Nagy András, Vértesy Gábor, Földesi Péter, Lakatos István, Májlinger Kornél, Pokorádi László és Réger Mihály) a Magyar Mérnökakadémia létszáma 245-re nőtt.

Az eseményen készült képek innen tölthetők le.

 


Kitüntetés 2016. március 15-e alkalmából:

2016. március 11-én Széchenyi Díjban részesült Dr. Monostori László villamosmérnök, a Magyar Mérnökakadémia tagja, akinek munkássága megalapozó a mai modern gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti, illetve alkalmazott kutatása terén. A kitüntetést Varga Mihály miniszter úr adta át március 15-e alkalmából. Dr. Szokol György a Magyar-Koreai Együttműködési Központ Alapítvány ügyvezető főtitkáraként egy korai "keleti nyitás" innovatív előfutáraként meghatározó szerepet vállalt Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti ipari, felsőoktatási és tudományos kapcsolatok elmélyítésében. Tevékenyen részt vállalt a világ élenjáró korszerű, hegesztési, műszaki ellenőri és minőségbiztosítási technológiáinak magyarországi meghonosításában.

 


 

Kérjük támogassa adója 1 %-ával a Magyar Mérnökakadémiát
Adószám: 19624600-2-43

KÖSZÖNJÜK!

rendelkező nyilatkozat letöltése

A Magyar Mérnökakadémia immár 26 éve munkálkodik az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósításán, a fejlett technika és technológiák hazai megismertetéséért és azok mielőbbi bevezetéséért. Az eredményes munkához alapvető fontosságú a jövendő műszaki értelmiség ismereteinek minél magasabb szintre emelése, bekapcsolódásuk elősegítése a nemzetközi tudományos életbe. Ennek egyik formája a felsőéves hallgatók és a fiatal műszakiak nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételének ösztönzése és segítése, amelyhez a Mérnökakadémia az Alapítványán (MMAA-RNA) keresztül pályázatokkal, támogatással járul hozzá.

Ezúton is kérjük mindazokat, akik célkitűzéseinkkel egyetértenek, hogy befizetett adójuk 1 %-át ajánlják fel erre a célra; az adóbevalláskor a NAV részére lezárt borítékban megjelölt kedvezményezettként a Magyar Mérnökakadémiát megnevezve. Adószámunk: 19624600-2-43

Mit kell tennie?
A civilszervezetek számára az adófizetők a jövedelemadó egy százalékáról az adócsomag részét képező nyilatkozaton, vagy egy külön papírlapon rendelkezhetnek.

1. Ha egyéni vállalakozó vagy ÁFA bevallásra kötelezett magánszemély, akkor 2016.február 25-ig adhatja le adóbevallását a NAV-nak, vele együtt az adó 1 százalékáról szóló rendelkező nyilatkozatot.
2. Amennyiben magánszemélyként küldi be adóbevallását, ami egyben tartalmazza az adó 1%-áról rendelkező nyilatkozatot is, 2016. május 20-ig küldheti el az adóhivatalhoz.
3. Amennyiben elektronikusan kívánja beküldeni adóbevallását, az ehhez szükséges keretprogram, valamint a 2015. évre vonatkozó szja adatlap letölthető a NAV oldaláról. Az adó 1 %-áról ebben az esetben, az adóbevallás 5. oldalán rendelkezhet, 2016. május 20-ig. Kérjük, írja be Szervezetünk adószámát: 19624600-2-43
4. Amennyiben az adóbevallás leadásakor nem rendelkezett a jövedelemadó egy százalékáról, később is lehetőség van feladni a rendelkezést; egészen 2016. május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban (amelyet a ragasztást keresztezve kérünk aláírni) vagy elektronikus formában.

 


 

2016. január 15-én 13 óra 30 perckor búcsúztatják Benkó Sándor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenészt, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagját a Farkasréti temető Makovecz-termében. A világhírű zenekarvezető éltének 76.évében, váratlanul hunyt el december 15-én.

 


 

A Német Mérnökakadémia (acatech) 2015. évi Közgyűlése Monostori László Professzort tagjává választotta. Megválasztása személyes sikerén túlmenően az egész magyar mérnöktársadalom sikere is.
Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk Monostori László akadémikusnak. 

Felhívás

Az Euro-CASE szervezésében az alábbi platformok működnek:
- klímavédelem
- energetika
- innováció
- mérnökképzés
- biogazdaság

Érdeklődés esetén az Európai Mérnökakadémiák Szövetsége (Euro-CASE) a Magyar Mérnökakadémia ajánlásával lehetőséget biztosít az egyes platformokban folyó munkában való részvételre. 
Kapcsolatfelvétel:
Sárköziné Zágoni Zsuzsa
mma@mail.bme.hu

 


 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Richter Nándor, a Magyar Mérnökakadémia Elnökségének tagja, 2015. október 8-án elhunyt. 
Emlékét szeretettel megőrizzük, nyugodjék békében. Gyászjelentés. Az elhangzott gyászbeszéd itt érhető el.


 

Az MMA 2015. szeptember 10-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

 • Balázsi Csaba kohómérnök DsC, a Bay Zoltán Nonprofit Kft-nél osztályvezető. Szakterülete: kerámia anyagok fejlesztése különleges alkalmazásokra, polimeralapú nanokompozitok bio- és ortopédiai felhasználáshoz. Kreativitását jellemzi: kutatói, oktatói tevékenység, belföldi és külföldi ösztöndíjak, doktori iskolák munkájában való részvétel, tagság számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetben, szakmai rendezvények szervezése, 7 találmány, 120 társszerzőség; Nyelvismerete: angol, német, román

 • Kimpián Tibor  villamosmérnök, felelős akusztikus mérnök a ThyssenKrupp Presta AG-nél, valamint a Robert Bosch (electric drives) kutató-fejlesztője. Szakterülete: mechanikai rendszerek zaj és rezgésvizsgálata, mozgásvisszacsatolásos hangszórórendszerek tervezése, akusztikai méréstechnika, stúdiótechnika, akusztikai mérnöki tevékenység. Kreativitását jellemzi: aktív részvétel TDK munkákban, fiatal kora ellenére kutatói, oktatói tevékenység, aktív részvétel nemzetközi konferenciákon; Nyelvismerete: angol, német, orosz


 • Németh Bálint villamosmérnök PhD, a BME Villamos Energetikai Tanszék Nagyfeszültségű Laboratórium vezetője, adjunktus. Szakterülete: elektromágneses kompatibilitás, ipari elektrosztatika, elektromágneses terek, túlfeszültség és környezeti védelem, feszültség alatti munkavégzés. Kreativitását jellemzi: kutatás, laboratórium vezetés, oktatási tevékenység, tagság hazai és nemzetközi szervezetekben, konferenciák szervezése, nemzetközi díjak, elismerések; Nyelvismerete: angol, francia


 • Szőllősi-Nagy András építőmérnök DSc, egyetemi tanár TU Delft, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára. Szakterülete: hidrológiai rendszerek elméletének kidolgozása, a mederbeli lefolyás sztochasztikus-dinamikus modellezése, valós idejű előrejelzés és a rekurzív algoritmusokon alapuló folyamatirányítás. Kreativitását jellemzi: kutatói, oktatói tevékenység hazai és külföldi egyetemeken, ENSZ szakértő, 20 éven át a párizsi UNESCO Vízügyi Tudományok Osztályának igazgatója, szakmai folyóiratok alapítója, kormánytanácsadó, magas rangú állami kitüntetések birtokosa; Nyelvismerete: angol, francia


 • Vértesy Gábor fizikus DSc, az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Fotonika Osztály műszaki tanácsadója. Szakterülete: optikai tárolók mágneses vékonyrétegei, buboréktárolók mágneses gránátrétegének vizsgálata, valamint a rétegek implantálása, szerszámacélok élettartam növelése. Kreativitását jellemzi: kutatói tevékenység mellett oktatás, számos hazai és nemzetközi kutatási program résztvevője, ill. témavezetője. Külföldi tanulmányutak, aktív részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon; Nyelvismerete: angol, orosz

 


 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Böhm János Ferenc, a Magyar Mérnökakadémia tagja, életének 79. évében eltávozott közülünk. 
Emlékét szeretettel megőrizzük, nyugodjék békében.Gyászjelentés.


 

Magyar Mérnökakadémia ebben az évben az „INNOVÁCIÓ ÉS FENNTARTHATÓ FELSZÍNI KÖZLEKEDÉS 2015” - konferenciát 2015. október 15. - 16. között rendezi meg. A meghivó itt található.

 


 

Ezúton szeretnénk Önöket meghívni a Gábor Dénes Klub szeptemberi előadására, mely 2015. szeptember 24. csütörtökön, 18:00 órai kezdettel a Makadám Mérnök Klubban (1024. Budapest, Lövőház u. 37.) kerül megrendezésre. Meghívó.

 Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 86. évében elhunyt Bejczy Antal fizikus, az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA Jet Propulsion Laboratory magyar származású vezető kutatója, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja.
Emlékét megőrizzük.

Temetésére 2015. augusztus 27-én kerül sor, az itt található mellékletnek megfelelően.

 


 

Közgyűlés

A Magyar Mérnökakadémia 2015. május 19-én tartotta meg 9. Közgyűlését, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. A rendezvény Dr. Bendzsel Miklós államtitkár „Magyar esélyek és kihívások a jövő szabadalmi rendszereiben” című előadásával kezdődött.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnöki beszámolót, az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját. A 2014. évi mérlegbeszámoló és a 2015. évi költségvetés is egyhangúlag került jóváhagyásra. Ezután
került sor az előző Közgyűlés óta felvett MMA tagok bemutatására és okleveleik átadásra. A 9 újonnan felvett taggal a Magyar Mérnökakadémia létszáma 239-re nőtt. A rendezvény Dr.
Józsa János „Vízveszély-kezelés és megelőzés: a legújabb hazai vízgazdálkodás-tudományi eredmények ” című előadásával fejeződött be. Képeket innen lehet letölteni.

 


 


Az MMA 2015. április 14-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

 • Kiss Rita Mária építőmérnök DsC, egyetemi docens a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszéken. Kutatási területe: mechatronika, biomechatronika, biomechanika, biomechanika mozgáselemzés (alsó végtag, felső végtag, egyensúly vizsgálatok), kinematikai, kinetikai, EMG mérések. Kreativitását jellemzi: multidiszciplináris tudás, építőmérnöki és speciális orvosmérnöki határterületen végzett kutatómunka, doktori iskola tagja BME és SE, külföldi ösztöndíjak (USA, Japán), számos pályázat témavezetője. Nyelvismerete: angol, német, orosz

 • Váncza József villamosmérnök DsC, egyetemi docens a BME Gépészmérnöki Kar, Gyártástudomány és- Technológia Tanszéken, valamint az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Kutatólaboratórium vezetője. Szakterülete: gyártástudomány, termelés-informatika, mesterséges intelligencia gépészeti alkalmazásai; technológiai tervezés, termeléstervezés és ütemezés. Kreativitását jellemzi: kutatói, oktatói tevékenység magyar és angol nyelven, doktori iskolák tagja, szerkesztőbizottsági tagság, 180 publikáció, 1200 hivatkozás, 5 nemzetközi szabadalom. Nyelvismerete: angol, német
 • Varga István közlekedésmérnök PhD, egyetemi docens a BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken; a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja, valamint az MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólabor Biztonságkritikus Rendszerek Kutatócsoportjának vezetője. Kutatási területe: közúti járműforgalom irányítása mind az autópálya, mind a városi forgalom területén.. Szabályozási eljárások több csomópontból álló hálózatokban. Kreativitását jellemzi: új egyetemi oktatásfejlesztési munkában való részvétel, oktatási segédanyagok kidolgozása, elsősorban a közúti közlekedési automatika és a közúti irányító és kommunikációs rendszerek című tárgyakhoz. Egyetemi jegyzetek, kutatómunka irányítása, tagság nemzetközi szervezetekben. Nyelvismerete: angol, német

 

Az MMA 2015. március 26-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tag felvételét:

Rendes tagságra:

 • Prodán Miklós János gépészmérnök PhD, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék óraadó tanára. Szakterülete: nyomástartó csövek és tartályok mechanikai biztonsága, alumínium- és acélszerkezetek tervezése és gyártása. Kreativitását jellemzi: számos hazai és nemzetközi kongresszusok résztvevője, több szakpublikáció szerzője vagy társszerzője. Nyelvismerete: angol, német, francia, orosz


 

Kitüntetések 2015. március 15-e alkalmából:

A Magyar Mérnökakadémia tagjai közül Széchenyi Díjban részesültek: Apáthy István, Bársony István, Kollár László

Magas állami kitüntetésben részesültek: Benkó Sándor, Gróf Gyula, Inzelt Péter

Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk!

 


Az MMA 2015. január 29-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

 • Karger-Kocsis József   vegyészmérnök DSc, a BME Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára, az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport vezetője. Szakterülete: roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok, intelligens polimerek és kompozitok fejlesztése. Kreativitását jellemzi: hazai és nemzetközi konferenciákon meghívott, keynote és plenáris előadó; bíráló különböző szakfolyóiratok számára; 3 könyvszerkesztés, 38 könyvfejezet, 400 közlemény, 33 szabadalom; 2014-ben Gábor Dénes díjas; Nyelvismerete: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz

 • Mezey Zoltán Tamás gépészmérnök, közgazdász PhD, a Flaar Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Szakterülete: gépészeti tervezés, üvegszálas termékek gyártása, természetes szálerősítésű polimer kompozitok vizsgálata és fejlesztése. Kreativitását jellemzi: aktív részvétel tudományos diákköri munkákban, témanyertes dolgozatok készítése; ismétlődő tanulmányutak Németországban, Dél-Afrikai Unióban, Angliában; oktatási tevékenység; Nyelvismerete: angol, német
 • Cvetityanin Pintér Lívia gépészmérnök DSc, egyetemi tanár az Újvidéki Tudományegyetem Műszaki Tudományok Karán, doktori iskola vezetője. Szakterülete: nemlineáris rezgéskutatás, rotorok dinamikája, gépszerkesztés, gyártervezés (cserép, kerámia gyár). Kreativitását jellemzi: széleskörű tudományos és oktatói munka, nemzetközi szervezetekben tagság, kiterjedt publikációs tevékenység, nemzetközi folyóiratokban szerkesztőbizottsági tagság; Nyelvismerete: angol, szerb, orosz, horvát

 • Szávai Szabolcs gépészmérnök, közgazdász PhD, a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszéken részállású egyetemi adjunktus; osztályvezető a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Szerkezetintegritási Osztályán. Szakterülete: a szerkezetintegritás, az üzemelési biztonság és üzemi élettartam elemzéshez alkalmazott módszerek alkalmazása és fejlesztése. Kreativitását jellemzi: nemzetközi és hazai projektek irányítása, projekt-partnerek tevékenységének koordinálása, beszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítése; tudományos kutatás, egyetemi oktatás, külföldi ösztöndíjak (Japán 1,5 év), 150 publikáció;Nyelvismerete: angol
 • Tuschák Róbert gépészmérnök Dsc, akadémikus. Professzor emeritus a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken. Szakterülete: szinkron generátorok tervezése, vasúti gépek szabályozása, az első mozgó alkatrész nélküli erőművi feszültség gyorsszabályozó kidolgozása; 30 éves egyetemi oktatói múlt a szabályozástechnika területén. Kreativitását jellemzi: megalapozott gyakorlati mérnöki tudás birtokában iskolateremtő egyetemi oktatói tevékenység; magas állami kitüntetések birtokosa (Magyar Köztársaság Csillagrend – 1991), (Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje – 1992), Széchenyi Díj - 1995; Nyelvismerete: angol, német

 


 

SzJA 1% felajánlás

A Magyar Mérnökakadémia (adószáma: 19624600-2-43) ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2013. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az MMA részére ajánlották fel. A felajánlott 257.041 Ft összeget az Alapszabályban meghatározott célok érdekében a technológia-transzfert elősegítő információcserék költségeihez, felsőéves egyetemi hallgatók és doktoranduszok nemzetközi életbe való bekapcsolódásának elősegítésére, és a működési költségeihez használta fel az MMA és Alapítványa.

 


 

2014. november 26-án a Magyar Mérnökakadémia megtartotta VIII. Tisztújító Közgyűlését a Gellért Szálló Teaszalonjában.

A Közgyűlés kiemelt támogatója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. volt.

A Közgyűlésen felolvasásra került az atomerőmű tájékoztató anyaga:
"A Paksi Atomerőmű a hazai energiaipar kiemelkedő szereplője. Az országos villamosenergiatermelés több mint 40 %-át biztosítja, mindemellett pedig az energiaellátás legolcsóbban termelő egysége hazánkban. Tisztán, azdaságosan, környezetkímélő módon, de mindenekelőtt biztonságosan állít elő villamos energiát. Az Országos Atomenergia Hivatal 2012 végén kiadta az 1. blokk üzemidejének 20 évvel történő meghosszabbítására szóló engedélyt, 2013 végén pedig megkezdődött a II. blokk üzemidő-hosszabbításának engedélyezési eljárása is. A további két blokk üzemidő hosszabbítási engedélykérelme is folyamatban van, így terveink szerint 2037-ig termelhetünk villamos energiát az ország számára Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. gazdasági súlyának megfelelő mértékben szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül a sport, a kultúra, az oktatás, az egészségügy területén.”

A Közgyűlésen megválasztott tisztségviselők:

Elnök: Ginsztler János
   
Alelnök: Bendzsel Miklós
  Salgó András
   
Főtitkár: Takács János
   
Elnökségi tagok:

Adlovits Imréné
Gelencsér László
Gémes György
Králik István
Richter Nándor
Scharle Péter

   
Ellenőrző Bizottság: Bárczay András, elnök
Baranyi Zoltán
Döbröczöni Ádám
Hargitai Hajnalka
Novotny László
   
Fegyelmi és Etikai Bizottság: Gillemot Ferenc, elnök
Dibuz Sarolta
Jobbágy Ákos
Kimpián Aladár
Mészáros János
   
Jelölő Bizottság: Szokol György, elnök
Berta István
Bokor József
Borbás Lajos
Gáti József
Penninger Antal
Péter Tamás
Simig Péter
Tardy Pál
   
Kincstárnok: Kövesi János
   

Szóvivő:

Szentgyörgyi Zsuzsa

A Közgyűlésen készült képek itt megtekinthetők.

 


 

A Magyar Mérnökakadémia 2014. november 26-án tartja VIII. Tisztújító Közgyűlését.
A Közgyűlés kiemelt támogatója az MVM-Paksi Atomerőmű Zrt.
Tájékoztató anyag az atomerőműről

A Paksi Atomerőmű a hazai energiaipar kiemelkedő szereplője. Az országos villamosenergia-termelés több mint 40 %-át biztosítja, mindemellett pedig az energiaellátás legolcsóbban termelő egysége hazánkban. Tisztán, gazdaságosan, környezetkímélő módon, de mindenekelőtt biztonságosan állít elő villamos energiát. Az Országos Atomenergia Hivatal 2012 végén kiadta az 1. blokk üzemidejének 20 évvel történő meghosszabbítására szóló engedélyt, 2013 végén pedig megkezdődött a II. blokk üzemidő-hosszabbításának engedélyezési eljárása is. A további két blokk üzemidő hosszabbítási engedélykérelme is folyamatban van, így terveink szerint 2037-ig termelhetünk villamos energiát az ország számára Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. gazdasági súlyának megfelelő mértékben szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül a sport, a kultúra, az oktatás, az egészségügy területén. Ha többet szeretne tudni hazánk atomerőművéről, látogassa meg a www.atomeromu.hu weboldalt vagy Facebook-oldalunkat!

  

Fájó szívvel tudatjuk, hogy október 20-án Jászay Tamás eltávozott közülünk. Emlékét szeretettel megőrizzük, nyugodjék békében.
Gyászjelentés itt olvasható.

 


Búcsú Hadas Jánostól

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy mindnyájunk által szeretett és tisztelt Hadas János, M.E.Eng., M.ED., M.PH. F.: villamos-elektronikai, számítástechnikai mérnök, fejlesztő-szervező, elnöki tanácsadó, a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, a GTE aranyérmes tagja, 2014. november 01-én elhunyt. Emlékét szeretettel megőrizzük.

 


 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Paál Zoltán, a Magyar Mérnökakadémia tagja, az MTA  Energiatudományi Kutatóközpont emeritus professzora, az MTA Izotópkutató Intézet egykori igazgatója, a hazai és nemzetközi katalízis kutatás elismert szaktekintélye betegség következtében 2014. október 21-én, életének 79. évében hirtelen elhunyt.

Az MTA EK Paál Zoltánt saját halottjának tekinti.

 


 

Az MMA 2014. szeptember 25-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

 • Tóth Tamás kohómérnök, gazdasági mérnök PhD, a Dunaújvárosi Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára. Szakterülete: fémtan, anyagtan, anyagszerkezettan, anyagismeret, szerkezeti anyagok, hőkezelés, anyagvizsgálat. Kreativitását jellemzi: oktatás, fejlesztés, projektvezetés (150 projekt megvalósítását irányította). 6 könyve jelent meg, 138 publikáció fűződik a nevéhez. Magyar és angol nyelven oktat, Nyelvismerete: angol, német, orosz


 • Karászi Zoltán villamosmérnök, közgazdász. A TÜV Rheinland InterCert Kft. ügyvezető igazgatója. Szakterülete: energiaipari folyékony tömítések, bevonó anyagok, karbantartási segédanyagainak, valamint elektronikai ipari komponensek gyártása, kereskedelme, szervezet irányítás, menedzselés. Kreativitását jellemzi: ipar- szervezési, irányítási tapasztalat államigazgatási és vállalati szinten, szakmai és irányítási tevékenység energiapolitikai, mikroelektronikai, illetve energiaipari termékek globális szállításának kontrollálása, fejlesztése. Nyelvismerete: angol, német, orosz, francia 

2014. augusztus 25-27. között sikeresen lezajlott a VIII. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedési Konferencia.
A témakörben 40 érdekes előadás hangzott el. A konferenciának ismét az Óbudai Egyetem adott otthont.
Fővédnökséget vállalt és Díszvendégünk volt Javier González Pareja úr, General Manager Robert Bosch Hungary, Croatia, Slovenia,
aki előadást is tartott "Magyarországi új Robert Bosch fejlesztések és további kooperációk a járműipar és a felszíni közlekedés területén" címmel.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nél ebben az évben a legmagasabb szinten, nyilvánult meg igen komoly érdeklődés a Konferencia iránt és előadást tartott Orbán József úr, CNS igazgató, HungaroControl, "A kutatás-fejlesztés, a mérnökképzés és a HungaroControl szinergiái a múltban és a jövőben" -címmel. Bővebben.

 


 

Rubik Ernő örökös tiszteletbeli elnökünket a Magyar Szent István Renddel tüntette ki Áder János köztársasági elnök augusztus 20-án, az állami ünnepen a legfőbb közjogi méltóságok jelenlétében a Sándor-palotában. Ezt a legmagasabb állami kitüntetést olyan személyiségek kapják, akiknek nemzetközi elismertsége vitathatatlan, és szerte a világban öregbítik Magyarország hírnevét.

 


 

2014. augusztus 26-án, életének 77. évében váratlanul elhunyt Gordos Géza tagtársunk, aki a BME, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar és a mérnöktársadalom meghatározó egyénisége volt.

 


 

Rangos nemzetközi elismerésben részesült Gyulai József tagtársunk több évtizedes kutatói munkásságáért. Az ion-anyag kölcsönhatás nemzetközi konferenciasorozat (Recent Developments in the Study of Radiation Effects in Matter, REM) néhány évente tart rendezvényt a kutatási terület aktuális elméleti és gyakorlati problémáiról. A szervezőbizottság minden évben ezüst emlékéremmel ismeri el a szakterület egy-egy úttörő tudósának életművét is. Idén Gyulai József professzor vehette át az emlékérmet a rangos tudományos eseményen, amelyen tizenöt ország szaktekintélyei tartottak előadást.

Balog Zoltánaz emberi erőforrások miniszterétől az ünnepélyes átadáson augusztus 18-án a Pesti Vigadóban Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést vett át az MMA két tagja:

Dr. Benyó Zoltán, a műszaki tudomány doktora, a BME Villamosmérnök és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék professor emeritusa és

Kövesné Dr. Gilicze Éva, Széchenyi-díjas közlekedésmérnök, az MTA doktora, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék professor emeritája.

 


 

Búcsú Dr. Vásárhelyi Boldizsártól
Fájó szívvel tudatjuk, hogy július 30-án Vásárhelyi Boldizsár eltávozott közülünk. Emlékét szeretettel megőrizzük, nyugodjék békében.

 


 

Új tagok

Az MMA 2014. június 26-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tag felvételét:

Rendes tagságra:

 • Zettwitz Sándor (81) gépészmérnök, a 77 Elektronika Kft. igazgatója. Szakterülete: szigetelőanyagok fejlesztése, szerszámgépek, mérőműszerek, elektronikai eszközök, vércukormérők és vizeletanalizátorok gyártása, fejlesztése. Kreativitását jellemzi: fejlesztés, új kihívások keresése, változó feladatokhoz rugalmas alkalmazkodás, cégalapítás, cégfejlesztés itthon és külföldön.Nyelvismerete: angol, német, olaszCAETS közgyűlés és ICEST 2014 konferencia

A CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) 2014. évi közgyülésére június 4-én került sor. A közgyüléshez kapcsolódóan a CAE (Chinese Academy of Engineering) június 2-3-án nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciát rendezett ICEST 2014 (International Conference on Engineering Science and Technology) címmel. A Magyar Mérnökakadémiát Králik István és Szokol György képviselte ezeken az eseményeken. Utijelentés itt található. 

Új tagok

Az MMA 2014. április 23-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:


Rendes tagságra:

 • Hajas József  gépészmérnök PhD, a Kontakta Alkatrészgyár szentesi gyárának nyugalmazott vezérigazgató helyettese. Szakterülete szerszámkészítés, laboratóriumi eszközök tervezése, fejlesztése, üzemeltetése. Kreativitását jellemzi: oktatás, kutatás, fejlesztés, szakcikkek, egyetemi jegyzet, 12 szabadalom, 42 mintaoltalommal védett termék, kitüntetések, egyesületi tisztségek. Nyugdíjazása (1996.) óta szobrászat, kiállításokkal, közintézményekben elhelyezett szobrokkal. Nyelvismerete: angol, portugál

 

 • Szoldan Mark villamosmérnök PhD, tanácsadó vállalkozó, rendszeres kapcsolatban áll a Microsofttal (Málta). Szakterülete: számítástechnikai szakértés, IT stratégia/support, WEB rendszerek fejlesztése, hang felismerés, felhő rendszerek alkalmazása, CRM rendszerek fejlesztése. Kreativitását jellemzi: széleskörű oktatási tevékenység, számítástechnikai programok bevezetése, fejlesztése magyar és idegen nyelven, konferenciák szervezése, IT kapcsolatos konzultáció. Nyelvismerete: angol, német

   


 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy mindnyájunk által szeretett és tisztelt Michelberger Pál professzor, akadémikus, a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja és elnöke 2014. április 11-én elhunyt. Emlékét szeretettel megőrizzük.

Az elhuny emlékére celebrált gyászmisét tartanak 2014. április 25-én 16,00 órakor a Szent Imre Templomban (1114 Budapest, Villányi út 25., a Feneketlen Tónál). 

A temetésre szűk családi körben később kerül sor.

 


 

Kitüntetések:

A Magyar Mérnökakadémia tagjai közül Széchenyi Díjban részesültek: Balogh Balázs és Roósz András.

Magas állami kitüntetésben részesültek: Dévényi László, Gadó János, Penninger Antal, Takács János, Váradi Károly és Verő Balázs.

Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk!

 


Új tagok

Az MMA 2014. február 25-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:


Rendes tagságra:
 • Bede Zsuzsanna  közlekedésmérnök PhD, tanársegéd a BME Közlekedés- és Járműirányitási Tanszéken. Szakterülete a nagyméretű közlekedési hálózatok analízise, változtatható irányú forgalmi sávok rendszere, variábilis hálózatok modellezése. Kreativitását jellemzi: oktatás, kutatás, konferencia előadások belföldön és külföldön. Többhetes kutatások külföldön (Franciaország, Olaszország). Nyelvismerete: angol, francia


 • Zsoldos Ibolya matematikus, mérnök, villamos szakmérnök DSc, a Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszék tanszékvezető, egyetemi tanára. Szakterülete: anyagszerkezettan, szerkezeti anyagok, anyagismeret és technológia, nanoanyagok és nanotechnológiák. Számítógépes tervezés, gyártóeszköz tervezés (CAD/CAM). Kreativitását jellemzi: széleskörű oktatási tevékenység. Különböző, végzettségének megfelelő tárgyak oktatási idegen nyelven is, tudományos testületi tagság, 74 tudományos közlemény, 1 szabadalom; Nyelvismerete: német, angol

 


 

Búcsú Dr. Steven N. Anastasion úrtól

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2013. december 19-én elhunyt egyik kiváló
tiszteletbeli tagunk Dr. Steven N. Anastasion, akinek elévülhetetlen
érdemei vannak a Magyar Mérnökakadémia megalapításában. Emlékét megőrizzük.

 


 

Új tagok

Az MMA 2013. november 27-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:
Bíró László Péter (58) fizikus Dsc, az MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Nanoszerkezetek Osztályának vezetője. Kutatási területe a nanoszerkezetek és a nanoarchitektúrák. Nemzetközileg is elismert, jelentős eredményeket ért el a szén nanocsövek és az egyetlen atom vastagságú grafén kutatásban. Kreativitását jellemzi: oktatás, kutatás, számos nemzetközi szervezet tagja. Hosszabb idejű külföldi kutatások (Franciaország, Németország). 220 folyóiratcikk és 180 konferencia előadás szerzője/társszerzője. Nyelvismerete: angol, francia, román

Stefan Lengyel ipari formatervező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem óraadó professzor emeritusa. Szakterülete az ipari formatervezés széles spektruma. 2001-2007. között a MOME-n tanszékvezető. Kreativitását jellemzi: ipari formatervezés, híradástechnika, járműipar, egyetemi oktatói tevékenység. Ipari tervezési tanácsadás nemzetközi nagyvállalatok részére. Nyelvismerete: német, angol

Mester Gyula gépészmérnök PhD, a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Kutatási területei: rugalmas csuklójú ipari robotok, intelligens robotok, robotszerű helikopterek, mikro és nanorobotok, adaptív irányítások, fuzzy rendszerek, neurális hálózatok. Kreativitását jellemzi: oktatás, kutatás, széleskörű publikációs tevékenység (228 cikk), doktori iskolák működtetése, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer, nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagsága és bírálói feladatok ellátása. Nyelvismerete: angol, szerb, horvát 

SzJA 1% felajánlás

A Magyar Mérnökakadémia (adószáma: 19624600-2-43) ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az MMA részére ajánlották fel. A felajánlott 332.852 Ft összeget az Alapszabályban meghatározott célok érdekében a technológia-transzfert elősegítő információcserék költségeihez, felsőéves egyetemi hallgatók és doktoranduszok nemzetközi életbe való bekapcsolódásának elősegítésére, és a működési költségeihez használta fel az MMA és Alapítványa.

 


 

Kitüntetések:

Magas állami kitüntetésben részesültek a Magyar Mérnökakadémia tagjai közül Bokor József és Palkovics László professzorok. Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk!
A Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült Bokor József, a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék egyetemi tanára a rendszer- és irányításelmélet területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint oktató- és tudományszervező tevékenységéért. A díjat a felterjesztő Pálinkás József, az MTA elnöke adta át.

Palkovics László, a Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át „a járműiparban elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint példaértékű iskolateremtő tevékenységének elismeréseként.”

 


 

A jövő feltalálása

Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa metropolban megjelent cikkét itt olvashatják:
http://www.metropol.hu/itthon/cikk/1058353-a-jovo-feltalalasa

 


 

Új tagok

Az MMA 2013. április 24-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

Böhm János Ferenc mérnök, fizikus, gépek dinamikája és szilárdsága szakmérnök. Korábbi Művelődési Minisztérium Országos Felvételi Iroda nyugalmazott vezetője. Szakterülete: Meghajtó rendszerek rezgésvizsgálata, torziós rezgő rendszerek kiválasztása, optimalizálása és üzemeltetése. Digitális rezgőműszer állapotfüggő karbantartás, vízkormányozási kérdések (európai Tisza projekt).  Kreativitását jellemzi: oktatás, nemzeti és nemzetközi szervezetekben való részvétel, oktatásszervezés, egyetemi felvételi rendszerek kidolgozása, aktív társadalmi szakértői tevékenység vízkormányozási kérdésekben, 32 publikáció magyar és orosz nyelven, szakkönyvek fordítása.Nyelvismerete: orosz, angol

 Láng Péter vegyészmérnök DsC, a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék vezetője. Szakterülete: szakaszos és folyamatos ellenáramú szétválasztó folyamatok tervezése és modellezése. Új szakaszos speciális desztillációs módszerek szintézise, tervezése és optimális működtetése. Kreativitását jellemzi: széleskörű tapasztalat az oktatás területén a hazai és a külföldi egyetemeken vendégprofesszorként, hazai és nemzetközi szervezetekben tagság, konferenciák szervezése, oktatás angol nyelven is, 160 publikáció részben idegen nyelven, külföldi hivatkozások száma 297. Nyelvismerete: angol, francia, orosz, német

 


 

Búcsú Dr. Kulcsár és Dr. Ungvár professzor uraktól

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a közelmúltban két tagtársunk is eltávozott közülünk. Szeretettel gondolunk és emlékezünk Dr. Kulcsár Béla és Dr. Ungvár Gyula professzor urakra,nyugodjanak békében.

 


 

Új tagok

Az MMA 2013. február 13-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

Bárány Tamás gépészmérnök PhD, a BME Polimertechnika Tanszék helyettes vezetője, egyetemi docens. Szakterülete: polimer gépszerkezeti elemek fejlesztése, technológia-fejlesztés, polimerek hegesztése és hegeszthetősége, újrahasznosítás. Kreativitását jellemzi: oktatás, konferenciaszervezés, kutatási projektekben való részvétel, illetve azok vezetése, 65 publikáció magyar és angol nyelven.Nyelvismerete: angol, német

Kiss István villamosmérnök, mérnök-tanár PhD, a BME Villamos Energetika Tanszék vezetője, egyetemi docens. Szakterülete: nagyfeszültségű technika, szigetelésdiagnosztika, villám- és túlfeszültség védelem, levegőtisztaság védelem; a villamosság élettani hatásai, az erőterek biológiai hatásai, áramütés elleni védelem, ipari elektrosztatikus veszélyek elleni védelem. Kreativitását jellemzi: széleskörű tapasztalat a nagy és középfeszültségű rendszerek területein, oktatás, tagság hazai és nemzetközi szervezetekben, konferenciaszervezés, oktatás angol nyelven is, 79 publikáció magyar és angol nyelven. Nyelvismerete: angol, német

 


 

HAZÁM Díj

HAZÁM Díjat kapott Rubik Ernő örökös tiszteletbeli elnökünk. Ezt a díjat azok a magyar művészek és tudósok kapják, akik a magyar közgondolkodásban, az ország tudományos, illetve kultúrális és művészeti életében kiemelkedő tevékenységet folytattak és egész életművükkel Magyarországot szolgálták. Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk Rubik Ernőnek!

 


 

SzJA 1% felajánlás

A Magyar Mérnökakadémia (adószáma: 19624600-2-43) ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az MMA részére ajánlották fel. A felajánlott 334.576 Ft összeget az Alapszabályban meghatározott célok érdekében a technológia-transzfert elősegítő információcserék költségeihez, felsőéves egyetemi hallgatók és doktoranduszok nemzetközi életbe való bekapcsolódásának elősegítésére, és a működési költségeihez használta fel az MMA és Alapítványa.

 


 

Elhunyt Prohászka János

Életének 93. évében, 2012. október 22-én elhunyt Prohászka János akadémikus, az MMA tagja. A Széchenyi- és Rockwell-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár a fémes anyagok tulajdonsága és szerkezete közötti kapcsolat nemzetközileg elismert kutatója volt. Nevéhez fűződik egyebek mellett az acélok gyorshőkezelési technológiájának kidolgozása.
FÁJDALOMMAL BÚCSÚZUNK.

 


 

Új tagok

Az MMA 2012. szeptember 21-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

- Orbulov Imre gépészmérnök PhD, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéken adjunktus, dékánhelyettes. Szakterülete: anyagszerkezettan és anyagvizsgálat, hőkezelések, szerkezeti anyagok (főleg aluminium). Fémek és polimerek, kerámiák, kompozitok, anyaginformatika, alakítástechnika, öntészet, porkohászat. Projektirányítási tapasztalattal rendelkezik, kreativitását jellemzi: oktatás, konferenciaszervezés, nemzetközi és hazai konferenciákon részvétel és előadás tartása idegen nyelven. Nyelvismerete: angol, német

- Ungvár Gyula okl. hadmérnök, az MTA doktora. Nyugalmazott altábornagy, a honvédség egykori fegyverzeti csoportfőnöke. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem professzora és emeritus díszdoktora, a professzori tanács elnöke. Szakterülete a katonai logisztika, fegyverzet, valamint honvédség technikai eszközeinek korszerűsítése és fejlesztése, a fegyverek hatékonyságának és gazdaságosságának összefüggései. Kreativitását jellemzi: szervezési, irányítói tevékenység, oktatás, közel 100 szakmai cikk szerzője, egyetemi jegyzetek. A "Pro militibur artium" kitüntetés alapítója. Nyelvismerete: orosz

 


 

Kitüntetések

2012. augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából magas állami kitüntetésben részesült Dr. Michelberger Pál akadémikus, az MMA elnöke, valamint Náray-Szabó Gábor akadémikus, az MMA alapító tagja.
Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk.

 


 

Magyar Műszaki Értelmiségi Napja 2012 zárása

A VI. Magyar Műszaki Értelmiségi Napja Szervezőbizottsága 2012. július 2-án tartott kibővített ülésén a résztvevők a Dr. Rudas Imre, a Szervezőbizottság elnöke előterjesztésében megvitatták a 2012. évi programsorozat értékelését, a jövőjét. A résztvevők megállapították, hogy a rendezvény elérte célját, széles körben szervezett programjaival ráirányította a figyelmet a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban. A kibővített szervezőbizottsági ülés résztvevői kifejezték elismerésüket és köszönetüket a főszervező Óbudai Egyetem munkatársainak, különösen az elnöki feladatokat ellátó Rudas Imre rektornak.
A Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat a jövőben is fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy Magyarország csak akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és természettudományos képzés területén markáns fejlesztési programok indulnak, melynek következtében nő az e területen tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülése, javul a szakmai megítélése, presztizse.
A rendezvénysorozat résztvevői kinyilvánították azon szándékukat, hogy a jövőben a Magyar Műszaki Értelmiség Napja június 6-ához, Bánki Donát, az egyik legnagyobb mérnök géniusz születésnapjához kapcsolódjon. Ennek szellemében a Szervezőbizottság megállapodott abban, hogy jövőre a győri Széchenyi István Egyetem főszervezésében 2013. június 3. és 6. között rendezik meg a VII. Magyar Műszaki Értelmiségi Napja rendezvénysorozatot.


 

Új tagok felvétele:

Az MMA 2012. június 27-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

- Ailer Piroska gépészmérnök PhD, a Kecskeméti Főiskola Járműtechnológia Tanszék vezetője, főiskolai tanár. Szakterülete: repülőgép gázturbinás hajtóműben végbemenő termodinamikai folyamatok matematikai leírása, modellezése, a dinamikai rendszer analízise, stabilitás-vizsgálata és korszerű szabályozási rendszerek tervezése. Aktívan részt vesz kutatási és oktatási munkákban, konferenciák szervezésében, folyamatosan továbbképzi magát. 42 publikációja és egy szabadalma van. Nyelvismerete: angol, orosz

- Simonyi Sándor gépészmérnök PhD, a Trigon Electronica Kft. és az Universis Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a Miskolci Egyetem címzetes egyetemi docense. A Trigon alapvetően 3 kompetenciakörben végez fejlesztéseket: konvencionális mechanikus hajtáslánc automatizálása, alternatív hajtástechnológiák fejlesztése, gépjármű komponensek vizsgálati technológiáinak és tesztberendezéseinek fejlesztése. Kreativitását kutatás, fejlesztés egymástól eltérő területeken, oktatás, célgépfejlesztés, nemzetközi kapcsolatok építése, konferencia előadások, publikációk, 27 szabadalom jellemzik. Nyelvismerete: angol

Tiszteletbeli tagságra:

- Gary J. Balas villamosmérnök, a University of Minneapolis Department of Aerospace Engineering and Mechanics tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete: űrkutatási rendszerek vezérlése, hiba meghatározása és diagnózis, real-time szabályozás, biztonsági rendszerek vezérlése. Széleskörű nemzetközi elismertség szakmai területén. Vendégprofesszor amerikai és külföldi egyetemeken; 154 tudományos előadás, 75 folyóirat cikk, 6 könyvben társszerzőség jellemzi kreativitását. Nyelvismerete: angol

 


 

A VI. Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A rendezvény 2012. június 4-én, hétfőn 15.00 órakor veszi kezdetét az Óbudai Egyetem aulájában.

Részletes ismertető itt található.

 


 

Szentgyörgyi Zsuzsa cikke: Jövőkép a századunkra
A Népszava SZÉP SZÓ című mellékletében 2012. április 28-án, megjelent teljes cikk itt olvasható.

 


 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2012. március 27-én elhunyt Dr. RATKÓ ISTVÁN tagtársunk, a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja. Tevékenységével hozzájárult a Magyar Mérnökakadémia elmúlt 22 évbeli sikereihez.

 


 

Hírek

2012. március 21-én a Kecskeméti Kultúrális Központban került sor Szentgyörgyi Zsuzsa "Életutak" c. sorozata keretén belül Lepsényi Istvánról szóló "Kihívások és megvalósulások" c. sikeres könyvbemutatójára.
Lepsényi Istvánnak és Szentgyörgyi Zsuzsának ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk.

Terplán Zénó halálának 10. évfordulója alkalmából 2012. március 28-án kiállítás nyílik a Miskolci Egyetem Könyvtárában professzor úr hagyatékának felhasználásával. A kiállítás kapcsán többek között Ginsztler János az MMA ügyvezető elnöke, Takács János az MMA főtitkára, továbbá Döbröczöni Ádám az MMA Ellenőrző Bizottságának tagja emlékezik meg a világhírű magyar professzorról, az MMA alapító tagjáról.

 


 

Széchenyi Díj

Széchenyi Díjat kapott 2012. március 15. alkalmából Arató Péter professzor, az MMA alapító tagja.
Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk az MMA tagsága és munkatársai nevében.


Új tagok felvétele:
Az MMA 2012. január 31-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

- Gerse Lajos gépészmérnök, gazdasági mérnök, atomerőmű szakmérnök, az MVM Zrt-nél az Erőművi Fejlesztési Osztály vezetője. Szakterülete a magyar villamos energia rendszer forrás oldali fejlesztése. Számos erőmű fejlesztési projekt kidolgozásában és megvalósításában vett részt közreműködőként, irányítóként, majd vezetőként. Kiterjedt ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik az energetikai fejlesztések és beruházások műszaki, gazdasági és üzleti kérdései, továbbá az energetikai vállalatok vezetése és felügyelete területén. Nyelvismerete: angol

- Nagy Sándor vegyipari gépészmérnök, reaktor szakmérnök. Az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese. Szakterülete az erőművi irányítás, üzemeltetési gyakorlat, különös tekintettel az atomerőművekre, de egyéb, pl. füstgáz-kéntelenítő projekt megvalósítása a Vértesi Erőműben. Kreativitását jellemzi, hogy több nemzetközi szervezet tagja, illetve a Magyar Nukleáris Társaság alapító tagja. Nyelvismerete: angol, német, orosz

- Horváth Ákos mérnök, fizikus PhD, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban az Atomenergia Kutatóintézet igazgatója. Szakterülete: Radioaktív sugárzásnak kitett anyagok vizsgálata, erre alkalmas berendezések fejlesztése. Nukleáris iparban használt hőálló anyagok fejlesztése, atomreaktorok öregedése és a szerkezeti anyagok sugárkárosodása. Kreativitását jellemzi: különböző – korróziós anyagvizsgálati – kutatási programok irányítása, koordinálása. Nemzetközi kutatási programokban, tudományos szervezetekben részvétel, 70 publikáció folyóiratokban, konferencia kiadványokban. Nyelvismerete: angol, francia

 


 

Hírek

Az Amerikai Mérnökakadémia meghirdette 2012-2013-ra szóló kitüntetési javaslatait.

A C.S. Draper Díjra olyan mérnöki teljesítményekkel lehet pályázni, amelyek révén
kimutathatóan javult az élet minősége.

Az F.J. és D.H. Russ Díjra a biomérnöki területen elért kiemelkedő teljesítménnyel lehet
pályázni.

A B.M. Gondon Díjra azok pályázhatnak, akik jelentősen hozzájárultak a mérnökképzés
fejlesztéséhez, akik hatékonyan elősegítették, hogy mérnök-hallgatóikból hatékony mérnök-
vezetők legyenek.

Fentiekről Charles M. Vest, az Amerikai Mérnökakadémia elnöke küldött tájékoztatást, amely
1012. december 30-án érkezett. A javaslattételi határidő: 2012. április 2.
A jelölőlapok és további információk az MMA titkárságon (1111 Budapest, Goldmann Gy.
tér 3., fsz. 21.)

A 2012-ben Draper, illetve Gordon Díjjal díjazottak 2012. február 21-től tekinthetők meg a
NAE honlapján: http://www.nae.edu/awards

A felsorolt díjakkal díjanként 500.000 USD pénzjutalom is jár.

 


 

 

MMA VII. tisztújító Közgyűlése képek

A 2011. november 25-én az Óbudai Egyetemen került sor a Magyar Mérnökakadémia VII. tisztújító Közgyűlésére, a képek itt találhatók.


 

MMAPályázati felhívások 2012

A 2012-es pályázatok itt találhatók.

 


 

MMA VII. tisztújító Közgyűlése

2011. november 25-én az Óbudai Egyetemen került sor az 1990-ben megalakult Magyar Mérnökakadémia VII. tisztújító Közgyűlésére. A Magyar Mérnökakadémia a jövőben is aktívan kíván közreműködni - tagjaink interdiszciplináris hátterét kihasználva - az ország előtt álló szakmai közfeladatok megoldásában.

A tisztújítás eredményeként Michelberger Pál akadémikus lett az MMA elnöke, Ginsztler János akadémikus az MMA ügyvezető elnöki feladatait látja el a jövőben. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke és Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora látják majd el az alelnöki feladatokat, a szervezet főtitkára Takács János tanszékvezető egyetemi tanár (BME). Rubik Ernő a Magyar Mérnökakadémia örökös tiszteletbeli elnöke.

 


 

SzJA 1% felajánlás

A Magyar Mérnökakadémia (adószáma: 19624600-2-43) ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az MMA részére ajánlották fel. A felajánlott 534.460 Ft összeget az Alapszabályban meghatározott célok érdekében a technológia-transzfert elősegítő információcserék költségeihez, felsőéves egyetemi hallgatók és doktoranduszok nemzetközi életbe való bekapcsolódásának elősegítésére, és a működési költségeihez használta fel az MMA és Alapítványa.

 


 

Új tagok felvétele:
Az MMA 2011. szeptember 13-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tag felvételét:

Tiszteletbeli tagságra:
Oláh György vegyészmérnök, 1956-ban hagyta el az országot. Anglián keresztül Kanadába ment, majd 1964-ben családjával az USA-ba költözött. 1991-től napjainkig a Los Angelesi Loker Szénhidrogénkutató Intézet igazgatója. Az MTA 1990-ben tiszteletbeli tagjává választotta. Munkájáért a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazta. Nyelvismerete: angol, német, francia, latin


 

Kitüntetés:
Az MMA tagsága és munkatársai ezúton is gratulálnak Dr. Arató Péter akadémikusnak magas állami kitüntetése alkalmából.

A 2011. augusztus végén Budapesten rendezett 61. CIRP Közgyűlésen és konferencián az MMA elnöke köszöntötte a többszáz fő résztvevőt. A Közgyűlés Dr. Monostori László akadémikust megválasztotta a CIRP elnökének 2014-ben.

 

A Jobbágy Ákos professzor által szervezett "Biomechanical Engineering" témájú nemzetközi konferencia megnyitóján, a budapesti Kongresszusi Központban az MMA elnöke is köszöntötte a többszáz fő résztvevőt.


Dr. Mészáros György, a NIH elnöke nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott az MMA 2011. szeptember 13-i elnökségi ülésén.

 

Dr. Ginsztler János genfi útijelentése (Genf, 2011. szept. 6-10.).

 


 

A CAETS 2012. évi közgyűlésére és a kapcsolódó szimpóziumra 2012. augusztus 29-31. között kerül sor Zürichben. Hans Hänni, a Program Bizottság Elnöke 2011. november 25-ig kér javaslatokat moderátorokra és előadókra. A szimpózium témája: "Városfejlesztés és tömegközlekedés az egymásra utaltság jobb megértése érdekében" ("Urban Development and Public Transportation – Improved Understanding of the Interdependencies").

 

2011. szeptember 27-én Dr. Szokol György elnök vezetésével ülésezett az MMA Jelölő Bizottsága. Megtárgyalták a november 25-i MMA tisztújító közgyűlésén esedékes választás jelöltjeire beérkezett javaslatokat.


A közelmúltban jelent meg a Ráday Könyvesház gondozásában Ernyey Gyula professzor "Muchától Rubikig" c. 503 oldalas fantasztikus könyve, amely Magyarország és Kelet-Közép-Európa XX. századi design történetével foglalkozik. A könyv megvásárolható, illetve megrendelhető a Ráday Könyvesházban: 1092 Budapest, Ráday u. 27., telefon: 219-5255, 219-5256; www.radaykonyveshaz.hu


 

Új tagok felvétele

Az MMA 2011. június 7-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

Barsiné Pataki Etelka építőmérnök, urbanisztikai szakmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke. Szakterülete a közigazgatás, városépítés, urbanisztika, mérnöki tevékenység elismertetése. Duna stratégiáért felelős kormánybiztos. Kreativitását jellemzi: városfejlesztési tervezés, kutatás, publikációk, közigazgatási tervezés, államigazgatási, diplomáciai, nemzetközi tapasztalatok. A Mérnöki Kamara megalapításának kezdeményezője és alapító tagja. Nyelvismerete: német, angol

Ifj. Ginsztler János építőmérnök MBA, az ESAB Europe AG Export és rendeléskezelés vezetője. Szakterülete a rugalmas logisztikai módszerek bevezetése és alkalmazása globális szinten, lean módszerek alkalmazásával, gyártás és szállítás tervezés számítógépes támogatással, optimális költségráfordítással. Kreativitását jellemzi: fogékonyság új ismeretek, szakterületek iránt, széles spektrumú tevékenység. 2000. óta multinacionális nagyvállalat vezető munkatársa, rendszeresen tart előadásokat külföldön logisztikai szakterületen. Nyelvismerete: angol, német

Hargitai Hajnalka gépészmérnök PhD, a Széchenyi Egyetem Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék egyetemi docense. Szakterülete a nanoszerkezetű anyagok kutatása és fejlesztése mechanikai őrléssel, polimer kompozitok, anyagvizsgálat. Kreativitását jellemzi: kutatás, rendezvényszervezés, publikációk, előadások, minőségbiztosítás, anyagvizsgálati laboratórium vezetése. Nyelvismerete: angol, német

Pályi István közlekedésmérnök, műemlékvédelmi, városépítési szakmérnök PhD, a Pályi és Társai Építészstúdió igazgatója. Szakterülete a műemlékvédelmi rekonstrukció, épülettervezés. Beruházások forrás felhasználásának optimalizálása, gazdaságos kivitelezés. Kreativitását jellemzi: sokoldalú tevékenység, közlekedés, infrastruktúra fejlesztés, rekonstrukciók optimalizálása, régészeti feltárás, szociológiai kutatás. Nyelvismerete: német, angol

 


 

Kitüntetések:

Barátossy Jenőt Nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjével tűntették ki. Kitüntetéséhez az MMA tagsága és munkatársai nevében sok szeretettel gratulálunk és további sikert kívánunk.

 

2011. március 15-e alkalmából Széchenyi Díjjal tüntették ki Stépán Gábor akadémikust, a Magyar Mérnökakadémia tagját. Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk az MMA és az MMAA nevében is.
Dévényi László és Ginsztler János

 


 

Új tagok felvétele

Az MMA 2011. február 8-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

Katona Béla gépészmérnök, közgazdász, a Parlament nyugalmazott elnöke. Szakterülete: hegesztéstechnológia, minőségbiztosítás, közgazdasági ismeretek. Fenntartható Fejlődés Tanácsának irányítása, részvétel műszaki, gazdasági és mezőgazdasági témájú törvények előkészítésében. Kreativitását korszerű hegesztéstechnika bevezetése vegyipari berendezések gyártásában, minőségellenőrzési rendszer bevezetése, műszaki irányítás, vezetés, meghívó előadóként egyetemi oktatás jellemzik; aktívan részt vett a GTE helyi tevékenységében. Nyelvismerete: angol, német, orosz

Tiszteletbeli tagságra:

Bogárdi István, kultúr/vízépítőmérnök, közgazdász. A Nebraskai Egyetem Kultúrmérnöki Tanszékének professzora. Szakterülete: a hidrológiai elemek tér- és időbeli szerkezetének vizsgálata, az éghajlati változékonyság, alkalmazott rendszer analízis a mezőgazdaságban és a vízkészlet-gazdálkodásban. Kreativitását jellemzik: vendégprofesszor több amerikai és európai egyetemen, számos nemzetközi tudományos szervezet tagja, több évtizedes, folyamatos kapcsolat az ELTE-vel, BME-vel, Corvinus Egyetemmel; 350 tudományos cikk, könyv és konferencia előadás. Nyelvismerete: magyar, angol, német, francia, orosz

Továbbá:

Lepsényi István, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója, a Magyar Mérnökakadémia tagja lett az

ÉV MENEDZSERE.

Kitüntetéséhez az MMA tagjai és munkatársai nevében gratulálunk és további sikereket kívánunk!

 


 

Dr. Bendzsel Miklós kinevezése

2010. december 15-én Dr. Bendzsel Miklóst, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a korábbi Magyar Szabadalmi Hivatal) elnökét a Szabadalmi Hivatalok Európai Szövetsége általános elnökhelyettesének választották meg. Gratulálunk és további
sikereket kívánunk az MMA tagsága és munkatársai nevében.

 


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2010. dec. 7-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra:

- Harsányi Gábor, villamosmérnök DSc. A BME Elektronikai Technológia Tsz. tanszékvezető-helyettese. Szakterülete: elektromos áramkörök, érzékelők, beavatkozók, kijelzők, mikroelektronikai technológiák, valamint orvosbiológia területi alkalmazások vizsgálata, laboratóriumi kísérletek. Kreativitását egyetemi oktatás, új egyetemi tantárgyak kidolgozása, részvétel nemzetközi szervezetekben, folyóiratok szerkesztőbizottságában jellemzik; 175 publikációja jelent meg. Nyelvismerete: angol

- Illés Béla, gépészmérnök DSc. A Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéken egyetemi tanár. Szakterülete: számítógéprendszerek, numerikus módszerek logisztikai folyamatok és hálózatok tervezése, működtetése, karbantartás logisztikája. Kreativitását jellemzik: egyetemi oktatás, kutatásszervezés, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, részvétel nemzetközi szervezetekben, folyóiratok szerkesztőbizottságaiban és hazai társadalmi szervezetekben, pl. GTE alelnök). Nyelvismerete: német, angol, orosz

- Klados Gusztáv, építőmérnök, szervező szakmérnök. A Metróber Projekt Igazgatóság vezetője. Szakterülete: metróépítés, a budapesti 4-es metró építésének igazgatója. Nemzetközileg is elismert szakember, több külföldi metróépítés projekt vezetője volt. Tagja mind a Magyar, mind a Brit Alagútépítő Egyesületnek. Nyelvismerete: angol

- Krómer István, villamosmérnök DSc. A Villamosenergiaipari Kutató Intézet igazgatója. Szakterülete: villamos energia átvitelére és elosztására alkalmas technológiák fejlesztése, új elveken működő diagnosztikai módszerek kidolgozása, villamos távvezetékek környezeti problémái. Kreativitását jellemzik: műszaki kutatás és fejlesztés szervezése és irányítása elméleti kérdéseinek vizsgálata, részvétel hazai és nemzetközi kutatási programokban, kitüntetések, díjak, szakmai elismerések. Nyelvismerete: angol, francia, orosz

- Kulcsár Béla, gépészmérnök DSc. A BME Építő és Anyagmozgató Gépek Tsz. egyetemi tanára, a Közlekedési Kar dékánja. Szakterülete: anyagmozgató gépek dinamikai vizsgálati módszerei, teheremelési spektrumainak képzése és méretezése; intelligens anyagmozgató és logisztikai rendszerek. Kreativitását jellemzik: egyetemi oktatás, szakmai közéleti tevékenység, konferenciák szervezése. Két egyetemi tankönyve és jegyzete, számos cikke és tudományos előadása (47 idegen nyelven) jelent meg. Nyelvismerete: német, orosz

Tiszteletbeli tagságra:

- Bitay Enikő (58), kohómérnök PhD. A marosvásárhelyi Sapientia EMTE egyetemi docense. Szakterületei: anyagtudomány és technológia, alkalmazott informatika, számítógépes modellezés. Kutatási témái: lézeres felületkezelések tanulmányozása, modellezése; technikatörténeti örökségek felmérése. Kreativitását jellemzik: kutatás, oktatás, nemzetközi és hazai aktivitás, széleskörű érdeklődés. Létrehozta a BME első könyvtári adatbázisát. Számos kitüntetése van, köztük a Gábor Dénes díj. Nyelvismerete: angol, német, román

- Csernai László Pál, fizikus DSc. A Bergeni Egyetem (Norvégia) Nukleáris Tudományok Tsz. vezetője. Szakterülete: atomenergia hasznosításának elméleti kérdései, kutatások, kísérletek. Kreativitását jellemzik: oktatói tevékenység amerikai, német és norvég egyetemeken. Folyamatos szoros kapcsolat a KFKI-val, rendszeresen fogad magyar hallgatókat norvégiai tanszékén. A Norvég Tudományos Akadémia és az MTA tagja, az Európai Aadémia Fizikai és Mérnöki Szekciójának vezetője. Nyelvismerete: angol, norvég, német

 


 

Kitüntetések

Magas állami kitüntetést vehettek át a Magyar Mérnökakadémia tagjai közül Pakucs János, Fodor István és Keviczky László. Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!

A Magyar Tudományos Akadémia "Simonyi Károly" Díjjal tüntette ki tagtársunkat, Bokor József akadémikust, kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként.
Szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk!

 


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2010. szept. 2-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:
Rendes tagságra:

- Németh Szabolcs, kohómérnök PhD. A DBR Metro Projekt Ig. kontrolling és ütemtervezés vezetője. Szakterülete a folyamatos kockázatelemzői és költség kontroll tevékenység, környezetvédelmi beruházások szervezése, energetikai vizsgálatok. Kreativitását sokoldalú tevékenység, kutatás, mérés Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Japánban jellemzik; 12 publikációja jelent meg magyar és angol nyelven.Nyelvismerete: angol, német

- Pammer Zoltán, gépészmérnök DSc. A PaB Kft. műszaki vezetője. Szakterülete: anyagtudomány, numerikus vizsgálati módszerek alkalmazása pl. nukleáris berendezéseknél. Kreativitását jellemzik: kutatás, fejlesztés, új, róla elnevezett módszer a tranziens hővezetési jelenségek követése véges elem módszerrel; kidolgozott módszereinek alkalmazása világszerte (Európa, Japán, USA).Nyelvismerete: angol

Tiszteletbeli tagságra:

- Benedek András, vegyészmérnök. A San Diego Óceánkutató Intézetben tudományos kutató; UTS Biogaz München tulajdonosa. Szakterülete: víz- és szennyvíz kutatás, tisztítás, membrántechnológia alkalmazása, környezetvédelem, megújuló energiák, globális felmelegedés kutatása. Kreativitását jellemzik: oktatás, találmányok, vállalatalapítás, fejlesztés; innovatív személyiség Lee Kuan Yew díj, "vizes" Nobel díj.Nyelvismerete: angol

- Kolozsváry Zoltán, gépészmérnök DSc. Az SC Plasmaterm SA ügyvezető igazgatója, a Sapientie Egyetem egyetemi tanára. Szakterülete: a hőkezelés és felülettudomány, nitridálás kérdései. Egyik legfontosabb szabadalma a gázlégkörben végzett ferrites karbonitridálási eljárásra vonatkozik. Kreativitását jellemzik: kutatás, fejlesztés, laboratórium alapítás, oktatás, nemzetközi szervezetekben való aktív részvétel; 160 szakcikk, 14 szabadalom, számos kitüntetés hazájában és nemzetközi szinten.Nyelvismerete: angol, német, román, francia, olasz

 


 

A már feltalált spanyolviasz

Kun István cikkei, benne foglalt gondolatai mindig figyelemreméltóak, ráadásul ízes, szép, fordulatos nyelven előadva. A legutóbbi opusára (A magyar spanyolviasz, 2010. augusztus 25.) is illik mindez. És szinte semmiben sem értek egyet vele.
Családunk egyik kedvence a dán vajas sütemény. Szép kerek bádogdobozban, tetején ötletes színes képekkel kapható. Számomra ez az okos piacképességnek egyik paradigmája. Mert ugye a vaj, a tojás, a liszt, a cukor önmagában nem túl kurrensen eladható termék, néha akár vajhegyek is felhalmozódhatnak. Node. Ha süteményt készítünk belőle, akkor ugye már eladható termékké válik. És még élvezhet részesedést a doboz által a fémipar, a papíripar a kis sütemény alátétekkel, a nyomdaipar a képpel, sőt még az energetika is a sütéssel. Persze el is kell adni, de hát mire való az értékesítési szövetkezés.
Ezért nem értek egyet azzal, hogy vidéken, különösen a kis településeken nem lehet és nem is kell ipar. Már hogyne kellene! Talpasokkal, különösen feketén foglalkoztatott idénymunkásokkal valóban nem megoldhatók a szegény térségek munkaerő gondjai. De az ipar alkalmas rá. Persze nem nagyiparra gondolok. Rengeteg olyan lehetőség létezik, amivel munka adható nem túl (nem túl? inkább alig-alig) tanult embereknek. Kisebb részegységek gyártása, egyszerű csavarhúzó üzemek, de még inkább a helyben megtermelt növényi és állati termékek feldolgozása. Ne tessék rögvest feljajdulni, jaj! de nincs piac! Piac magától nem képződik, mert bizony elmúltak a daliás idők, amikor a szoc. tábor, de főleg a Szovjetunió mindent felszívott, a pancsolt homoki boroktól kezdve a másodosztályú almáig.
No persze, a piac felkutatásához, megdolgozásához és főleg a fenntartásához olyan buzgó, szó szerint elhivatott és folyamatosan tájékozódó emberek kellenek, akik tudnak kereskedni és szeretnek is kereskedni. Nem hivatalnokok és nem is örökké panasz-zokogó filoszok.
A mezőgazdaság, és főként az élelmiszeripar esetében fontos kritérium a szövetkezés. A dán gazda se egyenként megy ki a piacra a termékeivel, hanem szövetkezve. Sőt, még az egyébként igencsak egyénies francia bortermelő is. Nálunk a rendszerváltás után sikerült lejáratni, tönkretenni a szövetkezés fogalmát, kéz a kézben a vízlépcsők megbélyegzésével. De talán húsz év múltán már feledhetők ezek a szamárságok. elsősorban nem is termelő, hanem beszerző és főleg értékesítő szövetkezések kellenek.
A most felmelegítésre váró Széchenyi tervvel kapcsolatban megkérdik a hatalmasságok, milyen ágazatokat kellene preferálni. A csuda se tudja felsorolni, mert ami ma húzóágazatnak látszik, meglehet, holnapra teher, pusztulásra ítélt, mint éppen jelenleg a wellness-ipar. És ugyanakkor lehetnek olyan termékek, rendszerek, szolgáltazások, amik ma még éppen csak csíráznak, de holnap már egész erdővé nőnek (mint amilyen például az internet vagy a szórakoztató elektronika példája). Hanem a vállalkozások támogatását, jelesül a kis- és közepesekét tényleg meg kellene végre valósítani. Mert szép jelszavakban eddig sem volt hiány, de mi lett belőle. És akkor lehet(ne) munkaalkalmat teremteni a Kun István által is említett vonal fölötti, valóban tengődő térségek embereinek. Aminek további feltétele, hogy az ott tengődő embereket viszont érdekeltté kell tenni. Én bizony messzemenően nem vagyok híve munkaképes korosztályúak segélyezésének, helyette inkább a munkahelyteremtőket kell ösztönözni, mert a befolyó adók, járulékok, amit a dolgozók fizetnek egyensúlyba hozzák a támogatásokra kifizetett pénzeket.
Mindehhez elsődleges a tanítás és képzés előmozdítása. "A munkaerőpiac mára azért vált kevéssé hatékonnyá?"

 

Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa 

Kitüntetés

A Gépipari Tudományos Egyesület 2010. májusában Dr. Döbröczöni Ádám okl. gépészmérnököt, egyetemi tanárt kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként TERPLÁN ZÉNÓ kitüntetésben részesítette.
A kitüntetettnek ezúton is gratulálunk!

 


 

Kitüntetés

A Gépipari Tudományos Egyesület 2010. májusában Dr. Szokol György okl. gépészmérnököt, okl., hegesztő szakmérnököt kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként ZORKÓCZY BÉLA EMLÉKÉREM kitüntetésben részesítette.
A kitüntetettnek ezúton is gratulálunk!

 


 

Újonnan felvett tagok:

 

Az MMA 2010. május 26-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tag felvételét:
Tóth István gépészmérnök, energia auditor. A mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zrt. Beruházási és karbantartási vezetője. Szakterülete a gyártástervezés, karbantartás, beruházás, energiagazdálkodás. Kreativitását gyártásfejlesztési feladatok, szerszámgépgyártás, üzembe helyezés, energia felhasználás racionalizálása, energia felhasználás auditálása jellemik. Nyelvismerete: német

 


 

Tisztul az ég az izlandi EYJAFJÖLL vulkán felett

Talán soha nem volt ennyire aktuális azoknak a megoldásoknak, módszereknek a keresése, amellyel a mérnökök és természettudósok hozzá tudnak járulni a fenntartható fejlődéshez.

2010. május 13-án és 14-én - mindkét nap 10.00 órai kezdettel - a Magyar Tudományos Akadémián, valamint a Parlamentben kerül megrendezésre Sólyom László köztársasági elnök fővédnökségével

"A műszaki-természettudományos értelmiség szerepe a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében" témájú szakmai konferencia, a IV. Magyar Műszaki Értelmiségi Napok keretében.

A konferencia - amelyet többek között a MOL, a Paksi Atomerőmű Zrt., az MVM Zrt, az E.ON és a Králik Ösztöndíj Alapítvány egyaránt támogat - olyan témákkal foglalkozik, amelyek a gazdaság nagy részét lefedik. Kiváló - nemzetközileg ismert és elismert szakemberek, köztük - várhatóan - a Mérnök Világszövetség spanyol elnöknője osztja meg ismereteit és a témakörrel kapcsolatos véleményét a résztvevőkkel.

A vulkáni hamufelhő enyhülni látszik, de nem zárható ki, hogy később újra erősödik a hatása.
A több, mint 30 előadás közül - ízelítőül - néhány téma, a teljesség igénye nélkül kiemelhető. Berta István professzor az elektromágneses környezetvédelemről, Biacs Péter Ákos professzor az élelmiszerbiztonságról tart előadást. Pálinkás József akadémikus - az MTA elnöke - a természettudományos és műszaki kultúra társadalmi szerepéről tart előadást, Kroó Norbert akadémikus - az MTA alelnöke - előadásának címe: Fenntartható fejlődés - tudomány - mérnökség. Németh Tamás akadémikus, az MTA főtitkára a víz szerepét tárgyalja "Víz - múlt, jelen, jövő" címmel.

Az idei, IV. Műszaki Értelmiségi Napok Szervező Bizottságában - a sorozat kezdeményezője, Benkó Sándor villamosmérnökön kívül - az alábbi szervezetek képviseltetik magukat:

Az idei rendezvény főszervezője a Magyar Mérnökakadémia (MMA), a további résztvevő szervezetek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ), Magyar Mérnöki Kamara (MMK), Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a Magyar Rektori Konferencia (MRK).

Az izlandi vulkánkitörés hatásaival most valamennyien szembesülhettünk. Nyilvánvalóvá vált, hogy a műszaki-természettudományos értelmiség - együttműködve az egészségügyi, gazdasági, oktatási szakemberekkel - mindent meg kell hogy tegyen annak érdekében, hogy tudásával és jövőbeli tevékenységével a fenntartható fejlődést szolgálja. Ehhez azonban - a természettudományos tárgyak tervezett összevonása helyett - amint azt a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Mérnökakadémia korábban egyértelműen kinyilvánította, ezen tárgyak, köztük a technológiai tárgyak megerősítésére van szükség. Ekkor lesz ugyanis remény arra, hogy tiszta legyen felettünk az égbolt.

Ginsztler János
akadémikus
a Magyar Mérnökakadémia elnöke


 

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010
2010.május 13-án és 14-én kerül sor a IV. Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvényre. A rendezvény első napján, május 13-án csütörtökön 10-17.30-ig a Magyar Tudományos Akadémián hangzanak el előadások a magyar műszaki értelmiség szerepéről a fenntartható fejlődés biztosításában. Május 14-én pénteken a rendezvény a Parlament Felsőházi termében folytatódik. További részletes információk - Támogatók

 


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2010. március 23-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Rendes tagságra

Ifj. Biacs Péter vegyészmérnök, élelmiszer és biológus mérnök PhD, a SPAR Magyarország Kft. Minőség- és környezetirányítási vezetője. Szakterülete: minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, beszállítói és belső auditálás. Kreativitását jellemzi: különböző szervezeteknél a minőségbiztosítás és ellenőrzés, a termékvizsgálatok, elsősorban az élelmiszer-biztonsági rendszerekkel kapcsolatosan, irányító részvétel környezetvédelmi projektekben Nyelvismerete: angol, német

Kaptay György kohómérnök DSc, a Bay-NANO (Miskolc) tudományos igazgatóhelyettese. Szakterülete: nanotechnológia * karbon nanocsövek és nanoporok elektrokémiai szintézise. Termofizikai tulajdonságok modellezése. Aluminium elektrolízis, fémöntészet, fémhabgyártás. Kreativitását jellemzi: oktatás, szerteágazó aktív részvétel nemzetközi programokban, 267 tudományos publikáció, innovatív kutatói, vezetői tevékenység, 3 szabadalom. Nyelvismerete: angol, orosz

Sevcsik Mónika okl. kohómérnök, közgazdász PhD. A TÜKI Zrt. vezérigazgatója, a ME Műszaki Anyagtudományi Kar, Energia- és Minőségügyi Intézet, Energiahasznosítási kihelyezett Intézeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Szakterülete: tüzeléstan, kohászati kemencék és ipari tüzelési rendszerek, energia-racionalizálás, a légkör környezetvédelme. Kreativitását jellemzi: sokoldalú képzettség, oktatás, szakmai vezetés, számos tudományos és szakmai szervezetekben tagság, 48 belföldön és külföldön megjelenő cikk, 38 szakmai előadás konferenciákon. Nyelvismerete: német, orosz

Szabó Péter János villamosmérnök PhD. A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék elektronmikroszkóp laboratóriumának vezetője. Szakterülete: plazmaszórással bevont acélok felületén visszamaradt feszültségek, továbbá ausztenites acélokban kisciklusú feszültségek hatására ébredő belső feszültségek vizsgálata röntgen-diffrakcióval. Kreativitását egyetemi oktatás magyar és angol nyelven, irányítás, 43 publikáció, 3 könyv, 45 előadás nemzetközi konferenciákon jellemzik. Nyelvismerete: angol, német

Újhelyi Géza gépész és villamosmérnök PhD. Energetikai szakértő, a Dunamenti Erőmű Rt. (Százhalombatta) nyugalmazott vezérigazgatója. Szakterülete: erőmű üzemeltetés, annak optimalizálása gazdasági és műszaki szempontok figyelembe vételével, építés, karbantartás. Kreativitását jellemzi: aktív részvétel tudományos társadalmi szervezetekben, szakmai cikkek, könyv, szakmai lap szerkesztőbizottsági tagság. Nyelvismerete: orosz, német

Várkonyi Péter László építészmérnök PhD. A BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék egyetemi adjunktusa. Jelenleg a California Institute of Technology egyik ösztöndíjasa. Kreativitását oktatás, külföldi ösztöndíjak elnyerése, 12 publikáció, a "Gömböc" test társfeltalálója, Príma Junior díj jellemzik. Nyelvismerete: angol, német

Tiszteletbeli tagságra

Jozef Kelemen matematikus DsC. Sziléziai Egyetem, Opava; VSM Gazdasági Főiskola, Bratislava tanára. A Gratex International Corp. szakértője. Szakterülete: a mesterséges intelligencia, a szakértő rendszerek elmélete és alkalmazása. Kreativitását jellemzi: oktatás, képzés, szlovák, cseh, amerikai és magyar egyetemeken, széles körű kapcsolatok, publikációk jellemzik. A Magyar Fuzzy társaság tiszteletbeli tagja. Nyelvismerete: szlovák, cseh, orosz, angol, magyar

 


 

2010. március 15-én hat tagtársunk kitüntetést vehetett át a Parlamentben
A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából Széchenyi díjat adományozott a Magyar Mérnökakadémia 3 tagjának:

DR. GINSZTLER JÁNOS az MMA elnöke, kalorikus gépészmérnök, hegesztő szakmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyetemi tanára, az MTA-BME Fémtechnológiai Kutatócsoport vezetője az anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a magas hőmérsékleten üzemelő szerkezeti anyagok élettartam-növelése és on-line jellegű diagnosztikai módszerek fejlesztése terén végzett kutatómunkájáért, iskolateremtő oktatói és sokrétű szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként vehette át a Széchenyi díjat.

DR. FRIEDLER FERENC tagtársunk, informatikus, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánja, egyetemi tanár a műszaki informatika és az operációkutatás műszaki alkalmazásának számos területén végzett nemzetközileg is elismert kutatásaiért, oktató-nevelő munkássága elismeréseként vehette át a Széchenyi díjat.

DR. NÉMETH TAMÁS tagtársunk, agrokémikus, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára a talaj termékenységének fenntartásához és a szántóföldi növények termésbiztonságához nélkülözhetetlen környezetkímélő szaktanácsadási rendszer kidolgozásában és a precíziós növénytermesztési rendszer hazai megalapozásában játszott szerepéért vehette át a Széchenyi díjat.

DR. GORDOS GÉZA tagtársunk, Széchenyi Díjas villamosmérnök, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék egyetemi tanára, a MTESZ elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

DR. SOMLYÓDY LÁSZLÓ tagtársunk, Széchenyi Díjas mérnök, az MTA rendes tagja, a BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

DR. FAIGL FERENC tagtársunk, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékán- helyettese, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanára kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.


A kitüntetetteknek további eredményes munkát kívánva gratulálunk!

 


 

A Magyar Akkreditációs Bizottság összetétele

A Magyar Mérnökakadémia kifejezte aggályát az újonnan megalapított Magyar Akkreditációs Bizottság összetételét illetően. Megállapította, hogy a műszaki (mérnöki) szakterület erősen alulreprezentált. Az MMA kérte a Magyar Rektori Konferencia elnökét és a MAB elnökét, hogy lehetőségeiknek megfelelően tegyék meg a szükséges lépéseket a helyzet korrekciója érdekében.

 


 

 

20 éves a Magyar Mérnökakadémia

2010.január 29.-én jubileumi ebéd keretében ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a Magyar Mérnökakadémia a Gellért Szálló Duna-termében.
A résztvevőket Rubik Ernő, az MMA örökös tiszteletbeli elnöke, az MMA alapító tagja valamint Németh Tamás, akadémikus az MTA főtitkára,  továbbá Ginsztler János akadémikus, az MMA alapító tagja és elnöke köszöntötték.
A 205 tagú MMA tagságból jelen lévő 127 tag egy perces néma felállással emlékezett meg a 20 év során elhunyt tagjainkról, továbbá az MMA tevékenységét  meghatározó mértékben támogató -2009-ben elhunyt- Siegfried Möslein úrról, a Bajor Parlament  alelnökéről.
Ezt követően Rubik Ernő 1-1 virágcsokrot adott át az MMA Titkárság 3 hölgy tagjának, Sárköziné Zágoni Zsuzsának, Drabbant Ildikónak és Borsné Madarász Mártának, megköszönve lelkiismeretes, az MMA zavartalan működése érdekében kifejtett tevékenységüket. Sárköziné és Drabbant Ildikó megalakulása óta tagjai az MMA titkárságának.
Szokol György, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette  a 2008.évi Közgyűlés óta felvett új tagokat, akik megkapták a tagságukat igazoló oklevelet, valamint a Rubik Ernő által tervezett és Csallány Sándor professzor úr által az USA-ban legyártatott díszes MMA jelvényt.
A továbbiakban sor került a 2009.évi TEKHNÉ érem kitüntetés átadására  Karsai István részére.  A laudációt Takács János főtitkár ismertette.
Ezt követően Ginsztler János tájékoztatta a résztvevőket a külföldi mérnökakadémiák üdvözleteiről, ahol is kiemelte, hogy cseh, lengyel, horvát és dél koreai mérnökakadémiák létrejöttét jelentősen segítette az MMA. Ugyanakkor megemlékezett arról is, hogy az MMA megalakulását döntő mértékben segítette az amerikai, az angol és a svéd mérnökakadémia. Az amerikai Steven Anastasionnak, a svéd Hans Forsbergnek és az angol Sir Denis Rooknak ugyancsak jelentős szerepe volt abban, hogy az MMA-t a CAETS (Mérnökakadémiák Világszövetsége) tagjának választották megalakulása után 5 évvel, már 1995-ben.
A közelmúltban az MMA-t is meglátogató, 50 tagú magas rangú katonai delegáció egyik tagjának felesége megajándékozta az MMA-t egy a nemrég elhunyt édesapjáról, Sir Denis Rooke-ról készített művészi grafikával.
Ezt  követően az elnök tájékoztatást adott az idei „Magyar Műszaki Értelmiség Napja” (2010. május 13-14) rendezvény szervezésének állásáról. Az idei rendezvény szervezését az MMA koordinálja. A rendezvény fő témája: hogyan tudnak a műszaki és természettudományos szakemberek hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez. A rövid tájékoztatást követően az elnök jó étvágyat kívánt valamennyi megjelent résztvevőnek.
Az eseményről készült képek itt tekinthetők meg.

 


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2010. január 19-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Bojár Gábor fizikus, a Graphisoft Rt. Igazgatótanács elnöke. Szakterülete: háromdimenziós tervezői rendszer kidolgozása, bevezetése a világpiacra és a termék elterjesztése. Kreativitását szoftverfejlesztés, cégalapítás és irányítás, nemzetközi és szakmai szervezetekben való tevékenység jellemzik. Nevéhez fűződik az Aquincumi Technológiai Intézet megalapítása. Nyelvismerete: angol, olasz, német, orosz

 

Hajtó János vegyészmérnök DSc, a Bay Zoltán Kutatóintézet főigazgatója. Szakterülete: amorf félvezetők fejlesztése, tulajdonságainak vizsgálata, nagysebességű nem törlődő memóriák Freelight színes képernyő kijelzőkhöz. Kreativitását jellemzik: oktatás, szerteágazó kutatás félvezetők területén, aktív részvétel nemzetközi programokban, 100 tudományos publikáció, innovatív kutató, vezetői tevékenység, 22 szabadalom.
Nyelvismerete: angol

 

Szabó Gábor gépészmérnök, gazdasági mérnök, kertésztudományi doktori fokozat DSc. A Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke. Szakterülete: mikrohullámú hőközlés elmélete és gyakorlata. Hő-, anyag- és impulzus transzport folyamatok vizsgálata élelmiszeripari műveletekben, eljárásokban. Hűtve és fagyasztva gyártás, tárolás. Energiamenedzsment. Kreativitását jellemzi: sokoldalú képzettség, oktatás, számos tisztség tudományos szervezetekben, szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában, 210 publikáció, 4 könyv, 7 jegyzet, 3 szabadalom.
Nyelvismerete: angol, orosz

 

Véha Antal gépészmérnök PhD. A Szegedi Tudományegyetemen tanszékvezető, dékán. Szakterülete: gabonaalapú élelmiszerek gyártmány-fejlesztése. Mezőgazdasági termények aprítása, anyagfizikai jellemzők vizsgálata. Élelmiszerek feldolgozásának minőségbiztosítási rendszereinek kidolgozása, bevezetése, auditálása. Kreativitását egyetemi oktatás, irányítás, széleskörű szakmai tevékenység hazai és nemzetközi területen, 328 cikk és szakmai előadás, 4 könyv, 6 jegyzet, díjak, kitüntetések jellemzik.
Nyelvismerete: angol, német

 


 

SzJA 1% felajánlás

 

A Magyar Mérnökakadémia (adószáma: 19624600-2-43) ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az MMA részére ajánlották fel. A felajánlott 512.897 Ft összeget az Alapszabályban meghatározott célok érdekében a technológia-transzfert elősegítő információcserék költségeihez, felsőéves egyetemi hallgatók és doktoranduszok nemzetközi életbe való bekapcsolódásának elősegítésére, és a működési költségeihez használta fel az MMA és Alapítványa.

 


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2009.november 17-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

 

Rendes tagságra

Mészáros István villamosmérnök, vegyész szakmérnök, MBA PhD. A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéken docens, a mágneses labor vezetője. Szakterülete az elektromágneses, roncsolásmentes anyagvizsgálat. Kreativitását széleskörű, szerteágazó kutatás a mágneses anyagvizsgálat területén, oktatás, aktív részvétel nemzetközi szakmai programokban, 101 db tudományos publikáció jellemzik.

Nyelvismerete: angol, német

 

Szalay Zsolt villamosmérnök, közgazdász PhD. A BME Közlekedésmérnöki Kar, Gépjárművek Tanszéken egyetemi adjunktus. Szakterülete: járművek elektronikus vezérlő rendszereinek és mérőrendszereinek, járműipari kommunikációs rendszereinek vizsgálata. Kreativitását egyetemi oktatás, gazdasági és műszaki tudás ötvözése, 48 publikáció, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben aktív tevékenység jellemzik.

Nyelvismerete: angol, francia, német

 

Szászi István közlekedésmérnök, mérnök tanár MBA, PhD. A BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék címzetes egyetemi docense. Szakterülete: járművek fékrendszereinek biztonságtechnikai fejlesztése. Kreativitását sokoldalú képzettség, oktatás, továbbá nemzetközi programokban való részvétel, 39 publikáció jellemzik.

Nyelvismerete: angol, német

Tiszteletbeli tagságra

Diósady Levente vegyészmérnök PhD. A Torontói Egyetem Vegyipari gépészet és Alkalmazott vegyipari technológiai tanszékén tudományos tanácsadó. Szakterülete: élelmiszer vegyipari technológia és gyártásfejlesztés, szennyvízkezelés, élelmiszerek mikroelemes kezelése. Kreativitását egyetemi oktatás, laboratóriumi fejlesztés, irányítás, széleskörű szakmai tevékenység kanadai és nemzetközi szervezetekben, széleskörű hazai szakmai kapcsolatok, 200 cikk és szakmai előadás, 17 szabadalom jellemzik.

Nyelvismerete: angol

 

Pascik Imre vegyészmérnök PhD. A Bioconsulting és Levapor GmbH Leverkusen tulajdonosa és vezetője. Korábban a Bayer A.g. biotechnológiai laboratóriumának vezetője. Szakterülete: környezetvédelmi biotechnológia, perzisztens és toxikus anyagok biokémiai lebontása, ipari szennyeződések lebontásának alapjai szennyvízben és levegőben. Kreativitását új eljárások kidolgozása, a „Bayer-biotornyok” kifejlesztése és bevezetése, széleskörű hazai szakmai kapcsolatok, 22 publikáció, 20 szabadalom jellemzik.

Nyelvismerete: német, angol, horvát, szerb, olasz

 


 

Angol katonai delegáció fogadása

Magas rangú – 45 tagú – angol katonai delegáció tett látogatást 2009. szeptember 25-én a Budapesti Műszaki Egyetemen és ismerkedett meg a BME, valamint a Magyar Mérnökakadémia tevékenységével.
A delegációt Graham Skinner légi-marsall helyettes és Chris Price, az Angol Mérnökakadéma tagja vezette. Péceli Gábor rektor úr és Ginsztler János, az MMA elnöke üdvözlő szavait követően rövid előadások hangzottak el a brit-magyar tudományos-műszaki kapcsolatok múltjáról és jelenéről. Az MMA tagjai közül Stépán Gábor és Czoboly Ernő számoltak be néhány nemzetközileg is figyelemreméltó eredményről.
Az angol delegáció tagja volt Diana Blair-Fish, a tavaly elhuny Sir Denis Rooke lánya, aki édesapjáról készített grafikát (portréképet) ajándékozott a Magyar Mérnökakadémiának. Sir Denis Rooke erőteljesen támogatta 20 évvel ezelőtt a Magyar Mérnökakadémia megalakítását és hasznos tanácsaival folyamatosan segítette az MMA működését.

 


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2009. június 29-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Levendovszky János, villamosmérnök DSc; a BME Híradástechnikai Tanszék vezetője, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékán- helyettese. Szakterülete: elméleti jellegű kutatások a neurális hálózatok és adaptív algoritmusok, csomagkapcsolt hálózatok forgalmi menedzsmentje, valamint kommunikációs protokollok optimalizálása, algebrai kódelmélet, és a kommunikációs hálózatok statisztikai megbízhatóság-analízisének területén. Kreativitását oktatás, széleskörű, szerteágazó kutatás a vezeték nélküli hálózatok területein, aktív részvétel nemzetközi kutatási programokban, részvétel szakmai szervezetek munkájában, tudományos cikkek, publikációk jellemzik.
Nyelvismerete: angol, német, orosz

Németh Tamás, agrármérnök, az MTA tagja. Az MTA főtitkára, a Pannon ATE kihelyezett Növénytáplálási Tanszék vezetője. Szakterülete a talajtan, növényvédelem, hazai talajok szervesanyag tartalma és nitrogénforgalma. Kreativitását kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatok tudományos intézetekkel, egyetemekkel, külföldi tanulmányutak, részvétel hazai és nemzetközi szervezetekben, díjak, kitüntetések, oktatás, 495 publikáció jellemzik.
Nyelvismerete: angol, orosz

 


 

Magyar Műszaki Értelmiség Napja

Az MMA Elnöksége jóváhagyta azt a korábbi javaslatot, hogy a 2010. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja jövő év májusban kerüljön megrendezésre. A konferencia szerzőbizottság munkáját Dr. Takács János professzor, az MMA főtitkára koordinálja.

 


 

Évkönyve

Várható, hogy néhány héten belül megjelenik az MMA 2009/2010-es Évkönyve. 

Hírek

- Május 6-án Leslie Kun professzor (USA), az MMA tiszteleti tagja megbeszélést folytatott Budapesten az MMA elnökével arról, hogyan tudnák az MMA amerikai tiszteleti tagjai elősegíteni a tehetséges magyar mérnökhallgatók külföldi - szakmai - kapcsolatteremtési lehetőségeit.

- A 2009. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvényei ebben az évben május 14-én az MTA-n, május 15-én a Parlamentben kerültek megrendezésre. Az előadások témakörei áttekintették a Magyarország energiaellátásával kapcsolatos problémákat és rámutattak a lehetséges kitörési pontokra. Az idei rendezvénysorozat főszervezői feladatait az MMK látta el, az előadók között az MMA számos tagja szerepelt sikerrel.

- 2009. május 15-én a Parlamentben Bánki Donát Jubileumi Díj kitüntetést kapott Palkovics László professzor és Bokor József professzor az MMA tagjai.
Mindkettőjüknek szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk!

- A Magyar Mérnöki Kamara 2009. május 16-i Közgyűlésén Vásárhelyi Boldizsár tagtársunkat az MMK tiszteleti tagjává választották. A Közgyűlésen Bánhidi László és Scharle Péter tagtársunkat az MMK elnökségi tagjává választották meg. Az MMK Felügyelő Bizottság tagjának választották meg Dévényi László tagtársunkat. Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk és további sikereket kívánunk!

- Május 25-én Sándor Csallány professzor (USA), az MMA tiszteleti tagja megbeszélést folytatott Budapesten az MMA elnökével arról, milyen lehetőségek vannak az idén elmaradt „Geotermikus energia” témájú nemzetközi konferencia jövőbeni megszervezésére.

- A Magyar Szabványügyi Testült ez év május 26-án tartotta Tisztújító Közgyűlését, ahol az MMA elnökét, Ginsztler János professzort egyhangúlag újjáválasztották az MSZT elnökének. 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2009. április 21-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:
Gróf Gyula gépészmérnök PhD, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék tanszékvezető tanára, docens. Szakterülete az energetikai rendszerek elemzése, modellezése. Kreativitását széleskörű, szerteágazó kutatás az energetika legkülönbözőbb területein, oktatás, több szabadalom, 60 tudományos cikk és konferencia kiadványa, valamint aktív részvétel hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában jellemzik. Nyelvismerete: angol, orosz

Inzelt Péter vegyészmérnök MBA, okl. könyvvizsgáló, kandidátus. Az MTA SZTAKI igazgatója. Szakterülete a vegyipari, olajipari, atomerőműi létesítmények számítógépes rendszereinek kialakítása, beindítása, üzemeltetési tanácsadás, vállalatirányítás, könyvvizsgálat. Kreativitását nagy ipari objektumok számítógépes irányítási, termelésszervezési és elszámolási rendszerének kialakítása, projektvezetés, vállalatirányítás, egyetemi oktatás jellemzik. Nyelvismerete: angol, orosz

Vad János gépészmérnök PhD. A BME Áramlástan Tanszék tanszékvezető tanára, docens. Szakterülete: folyadékok mechanikája, áramlásmérések, áramlástechnikai forgógépek tervezése, mérése, optimalizálása, lézeres optikai áramlásmérés. Kreativitását széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése, közös kutatási programok szervezése osztrák, német, olasz, amerikai egyetemekkel, aktív részvétel a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, ipari kutatások, mérések, oktatás jellemzik. Nyelvismerete: angol, német

 


 

Díjak és kitüntetések

2009. március 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében "Magyar Örökség" Díjakat adtak át.
Ebben a kitüntetésben részesült Rubik Ernő professzor, a Magyar Mérnökakadémia örökös tiszteletbeli elnöke, valamint posztomusz "Magyar Örökség" díjat ítéltek oda idős Rubik Ernőnek, a Magyar Mérnökakadémia egyik alapító tagjának.

Rudas Imre, az MMA alelnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át a Parlamentben 2009. március 15-én.

 

Az MMA tagsága és munkatársai nevében sok szeretettel gratulálunk!

 


 

Együttműködési megállapodás

A 2005. februárjában aláírt Együttműködési megállapodásban foglaltak szellemének folytatásaként új Együttműködési megállapodást írt alá Dr. Csopaki Gyula, az NKTH elnöke és Dr. Ginsztler János, az MMA elnöke 2009. március 20-án.
A megállapodásban foglaltak szerint az együttműködő felek - többek között - erőfeszítéseket tesznek a tudományok, kiemelten a műszaki tudományok, illetve a technika és technológiák fejlődésének a komptenciájuknak megfelelő együttes előmozdítására.

A megállapodás 1 évig érvényes. Az NKTH és az MMA képviselői 2010. január 31-ig értékelik a megállapodásban foglaltak teljesítését és állást foglalnak az együttműködés folytatását és formáját, valamint tartalmát illetően.

 


 

MTA Doktora tudományos cím

Dr. Bukovics István ny.tű.mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár úrnak az MTA Doktori Tanácsa 2009. március 1-i hatállyal az MTA Doktora tudományos címet adományozta. Professzor úrnak további sikereket kívánva ezúton is gratulálunk.


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2009. február 11-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Katona Tamás János mérnök-fizikus, a Paksi Atomerőmű Rt. Tanácsadója, a Pécsi Tudományegyetem tudományos főmunkatársa. Szakterülete az atomerőművek üzemeltetése, biztonsága, különös tekintettel a földrengés biztonságra. Kreativitását kutatás, fejlesztés, szervezet-irányítás, oktatás, több mint 100 publikáció, részvétel hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában jellemzik. Nyelvismerete: angol, német, orosz

Wojnárovics László vegyészmérnök, magkémiai szakmérnök DSc. Az MTA Izotópkutató Intézet igazgatója. Szakterülete a radiokémia, a nukleáris eszközök és méréstechnika nemzetközileg elismert szakértője. Kreativitását oktatás, műszaki rendezvényszervezés, szervezet-irányítás, doktorandusz képzésben való részvétel, konzulens, bíráló bizottság tagja jellemzik. Nyelvismerete: angol

Monostori László villamosmérnök, fejlesztő-kutató szakmérnök DSc. Az MTA SZTAKI Kutatáshely vezető-helyettese. Szakterülete: komplexitás, változások és zavaros kezelése gyártási struktúrákban; gyártási folyamatok és folyamatláncok modellezése és optimalizálása. Kreativitását oktatás, 340 publikáció, 10 nemzetközi szaklap szerkesztőbizottságának tagja, részvétel és tagság hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, doktorandusz képzés támogatása jellemzik. Nyelvismerete: német, angol, orosz

 


 

Tervezett állásfoglalások

A Magyar Mérnökakadémia 2009-ben az alábbi témakörökben tervezi –szakmai  érvekkel megalapozott – állásfoglalás összeállítását:

 • A természettudományi tárgyak középiskolai oktatásának meghatározó szerepe (Debrecen, 2009. február)
 • Energiapolitika, megújuló energiaforrások („ A Műszaki Értelmiség Napja”, 2009. május 14. MTA és május 15. Parlament; közös szervezés a Magyar Mérnöki Kamarával)
 • Geotermikus energia, (BMF 2009. május 17-20. A konferencia a tervek szerint későbbi időpontban kerül megrendezésre. ) (Közös szervezés az amerikai National Academy of Engineering-el)
 • Innovatív felszíni közlekedés fejlesztése, BMF, 2009. szeptember 2-4.
 • „70 éves a BME Mérnöktovábbképző Intézete” 2009. szeptember 17.-i ünnepséghez kapcsolódó nemzetközi szeminárium a mérnöktovábbképzés aktuális feladatairól (Közös szervezés a BME MTI-vel és a WFEO Oktatási Állandó Bizottságával)

 


 

EIT szeminárium

A budapesti titkársággal rendelkező Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2009. január 23-án Budapesten tartotta az „Információs és Kommunikációs Technológiák” témakörű szemináriumát 160 fő részvételével. A K+F tevékenység mellett az innováció fontosságát hangsúlyozták a szeminárium résztvevői és ösztönözték az információ-technológiák fejlesztésében érdekelt cégek, vállalkozások, kutatóhelyek együttműködésének erősítését. Az Európai Mérnökakadémiák Szövetsége (Euro-CASE) részéről a szervezet főtitkára, a francia Bruno JARRY vett részt a szemináriumon.
Az EIT elérhetősége: www.eit.europa.eu


 

Konszenzusos szimpózium a természettudományos közoktatásról

A 2009. február 7-én tartott a Debreceni Egyetem Napja nevet viselő országos rendezvénysorozat keretében, a Magyar Rektori Konferenciával és a Magyar Mérnökakadémiával közösen került megrendezésre a „Konszenzusos szimpózium a természettudományos közoktatásról”. A munkaértekezleten tárgyalt témakörben az MMA Elnöksége – a tagság lényegében egyhangú véleményére támaszkodva – szükségesnek tartja a közoktatás természettudományos tárgyainak megerősítését, a fizika, kémia és a biológia tárgyak oktatásának a diákokkal történő megszerettetését. Ezen tárgyak oktatásának megerősítése nem zárja ki egy integráló jellegű (pl. környezettan című) tantárgynak a középfokú (vagy akár alapfokú) képzésbe történő beiktatását. A szimpózium a Debreceni Egyetem központi campusán, a Kémia épület K/1-es számú előadójában került megrendezésre.

 


 

Szent-Györgyi Albert Díj

Szent-Györgyi Albert Díjat kapott Józsa János egyetemi tanár. Az MMA Elnöksége, tagsága és munkatársai nevében kívánunk további sikereket Józsa professzor úrnak.

 


 

Gábor Dénes Díj 2008

Gratulálunk új Gábor Dénes Díjazottainknak és további sikereket kívánunk. 2008. decemberében a Magyar Mérnökakadémia tagjai közül az alábbi kollégák részesültek Gábor Dénes Díjban. A díjakat a Parlamentben, ünnepélyes körülmények között vehették át:

APÁTHY ISTVÁN, okl. villamosmérnök, euromérnök (FEANI)
Szakterülete elektronikai mérőműszerek fejlesztése űreszközök fedélzetére. Az első magyar űrelektronikai berendezés egyik fejlesztője, az első kelet-európai mikroprocesszoros űreszköz főkonstruktőre.

DR. BÁRSONY ISTVÁN, okl. villamosmérnök, az MTA doktora
Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet igazgatója. Az MTA Mikro/Nanotechnológiai Nemzeti Technológiai Platform vezetője, Szilícium eszköz, napelem, mikro- és nanotechnológiai területen 100 feletti nemzetközi közleménye és 12 szabadalma van.

DR. FRIEDLER FERENC, okl. matematikus, a kémiai tudományok kandidátusa
A Pannon Egyetem egyetemi tanára, alapítása óta dékánja a Műszaki Informatikai Karnak (2003). Kutatási területe a műszaki rendszerek információs folyamatainak matematikai modellezése és optimalizálása.

VÁMOS ZOLTÁN, okl. villamosmérnök
A GE Lighting Fényforrás Fejlesztés Szervezet globális igazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, a Nemzeti és Kutatási Technológiai Innovációs Tanács tagja.

NYÍRI LAJOS, okl. villamosmérnök "In memoriam Gábor Dénes" elismerésben részesült
Tudománypolitikai tevékenységében meghatározó szerepet játszik a K+F+I tevékenysé
g nemzetközi tapasztalatokon nyugvó hazai megismertetése és segítése. A Zinnia Kft. igazgatója.

 


 

Kitüntetettek

A Simonyi Károly-díj szakkuratóriuma Simonyi Károly mérnöki díjat adományozott Arató Péternek, az MTA rendes tagjának.
Az MTA és az MSzH által alapított díj közös díjbizottsága Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban részesítette Reményi Károlyt, az MTA rendes tagját.
A Magyar Mérnökakadémia tagsága és munkatársai ezúton gratulálnak a kitüntetetteknek.


 

Meghivó

Tisztelettel értesítjük, hogy a Magyar Mérnökakadémia „Innováció és fenntartható felszíni közlekedés 2009”
-címmel, konferenciát rendez 2009. szeptember 2-4 között a BMF-en, amelyre meghívjuk Önt és Munkatársait

MEGHIVÓ

 


 

2008. november 21-én sikeresen lezajlott a Mérnökakadémia VI. Tisztújító Közgyűlése.

A Közgyűlésen megválasztott tisztségviselők:

Elnökség

Tiszteletbeli elnök: Rubik Ernő (nem választott tisztség)

Elnök: Ginsztler János

Alelnök: Kenderessy Miklós, Rudas Imre

Főtitkár: Takács János

További elnökségi tagok: Adlovits Imréné, Czoboly Ernő, Lenkei Péter, Petró József, Richter Nándor, Scharle Péter, Szokol György

 

Választott tisztségviselők 

Ellenőrző Bizottság elnöke: Bárczay András

Tagok: Döbröczöni Ádám, Novotny László

Póttagok: Baranyi Zoltán, Gémes György

 

Etikai Bizottság elnöke: Barátossy Jenő

Tagok: Gillemot Ferenc, Mészáros János

Póttagok: Kimpián Aladár, Gereben Zoltán

 

Jelölő Bizottság elnöke: Szokol György

Tagok: Bán Gábor, Berta István, Borbás Lajos, Bokor József, Gelencsér László,

  Penninger Antal, Ratkó István, Simig Péter, Tardy Pál

 

Kincstárnok: Kövesi János

 

Szóvivő: Szentgyörgyi Zsuzsa

 Az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vehetnek részt a fenti választott tisztségviselők.

 * * *

A délutáni program keretében két nagysikerű előadás hangzott el:

 • Dr. Bárczay András: "Mérnök a biztosításban"
 • Dr. Berta István: "Nehogy felrobbanjon!
  (A villamos eredetű tüzek és robbanások kockázata)"

* * *

A 2008. évi TEKHNÉ-Érem kitüntetettje: Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa 

A kitüntetést "A tudományos eredmények gazdasági hasznosítása, a műszaki kultúra fejlesztése és széleskörű elterjesztése érdekében végzett meghatározó és elismert munkájáért" ítélte oda a Magyar Mérnökakadémia Elnöksége.

 


 

Az MMA állásfoglalásai a természettudományos tárgyakkal kapcsolatban

2008. októberében és novemberében kölcsönös levélváltás zajlott le a Magyar Mérnökakadémia és az Oktatási Minisztérium illetékes vezetői között. Ezekben az MMA - tagjainak véleményét tolmácsolva - kifejezte azt a határozott álláspontját, miszerint a fizika, kémia és a biológia tárgyak esetleges összevonása egy közös tantárgyba nem szolgálja a magyar gazdaság érdekeit. Ugyancsak a tagok határozott véleményét tolmácsolva tájékoztattuk Pálinkás József akadémikust, az MTA Elnökét arról, hogy a kötelező érettségi tárgyak között szükségesnek tartjuk, hogy legalább egy természettudományos tárgy szerepeljen. Ezt a véleményt képviseli egyébként a Magyar Tudományos Akadémia is.

 


 

Elhunyt Meskó Attila akadémikus

Meskó Attila Állami Díjas geofizikus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia előző főtitkára, a Magyar Mérnökakadémia tagja 2008. október 11-re virradóra elhunyt. Emlékét megőrizzük.

 


 

Hírek:

A Magyar Mérnökakadémia tagsága szeretettel és tisztelettel gratulál Dr. László László tagtársunknak abból az alkalomból, hogy egyeteme 2008. szeptemberében Gyémánt Diplomát adományozott részére.

Dr. László László okleveles agrármérnök, mezőgazdasági szakmérnök. Diplomáját a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetemen szerezte 1948-ban. Szakmai tevékenysége mindvégig szorosan kapcsolódott az agráriumhoz. 1948-1963. közötti időszakban több intézménynél mérnöktanárként működött. 1963-tól nyugdíjazásáig 1984-ig a Mosonmagyaróvári Egyetem Géptani Tanszékén tudományos munkatárs.
Főbb kutatási területei: öntözéses növénytermesztés gépei és berendezései; tömegtakarmányok termesztése és feldolgozása; szársértési vizsgálatok a zöldlucerna betakarítása során. Szakmai és oktatási munkáját számos oklevéllel és kitüntetéssel ismerték el. Szakmai tevékenysége mellett több mint 30 évig mezőgazdasági igazságügyi szakértő; most is folyamatosan végez tudósítói munkát különböző szaklapok részére. A Magyar Mérnökakadémia tagja 1994 óta.

 


 

Hírek:

A VDI elnöke, az MMA tiszteletbeli tagja, a német Bruno O. Braun úr sikeres előadást tartott 2008. szept. 2-án az MMA közremüködésével a BMF-en szervezett Mini Szimpóziumon.

A 2008. szept. 9-i elnökségi ülésen tájékoztatás hangzott el az MMA által - az NKTH támogatásával - szervezett "Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés 2008" címü sikeresen, nagy érdeklődés mellett, a BMF-en több, mint 100 résztvevővel megrendezett konferenciáról. Az elhangzott előadások letölthetők (www.kitt.bmf.hu/mmaws). Az Elnökség tagjai köszönetet mondtak Dr. Péter Tamás tagtársunknak, a rendezvény fő koordinátorának.

A francia Gissinger professzor az MMA tiszteletbeli tagja 2008. szept. 9-én nagy érdeklödéssel kísért elöadást tartott a Magyar Tudományos Akadémián, a Bokor József tagtársunk 60. születésnapja alkalmából rendezett tudományos ülésszakon. Az MMA tagsága és munkatársai nevében ezúton is gratulálunk Bokor akadémikus úrnak, további sikereket és jó egészséget kívánunk.

 

Az APEH értesítése alapján a 2007. évi SZJA 1 %-ból a várható összeg: 587 600 Ft. Köszönjük a felajánlóknak.

 


 

Újonnan felvett tagok:

Az MMA 2008.szeptember 9-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

- Madaras Gábor építőmérnök, vasbetonszerkezeti szakmérnök PhD. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ügyvezető igazgatója. Szakterülete a vasbetonszerkezetek elméleti és konstrukciós kérdéseinek kutatása, vasbetonszerkezetek és a feszített vasbetonszerkezetek vizsgálata, vasbetonlemezek átszúródása, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás. Kreativitását kutatás, fejlesztés, szervezet-irányítás, oktatás, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, publikációk, részvétel hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában jellemzik. Nyelvismerete: angol, német

- Czitán Gábor üzemmérnök, hegesztő szakmérnök, közgazdász PhD. A TÜV Rheinland Magyarország igazgatója. Szakterülete: nyomástartó berendezések, szerelés, ellenőrzés, minőségbiztosítási rendszerek és azok felügyelete. Kreativitását oktatás, műszaki rendezvényszervezés, irányítás, cégvezetés és megjelent szakkönyvek jellemzik. Nyelvismerete: német

 


 

Kitüntetések

A BME gépészmérnöki Kar Tanácsa "Pattantyús" Díjat adományozott Stépán Gábor, "Gillemot" Díjat Ginsztler János professzoroknak a gépészmérnökképzés terén kifejtett tevékenységük elismeréseként. Ezúton gratulálunk a kitüntetettnek.

 


 

 

Új Mérnökakadémia tagok

Az MMA 2008.május 15-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

Új Tagok:

Friedler Ferenc matematikus, MTA doktor. A Pannon Egyetem tanára, dékán. Szakterülete a matematikai modellezés és optimalizálás mérnöki alkalmazásai, műszaki informatika, minőségbiztosítás a gyógyszeriparban. Kreativitását cikkek, előadások hazai és nemzetközi konferenciákon, oktatás, tudományszervezés, tudásközpont létrehozása, valamint szakmai szervezetekben betöltött tisztségei, közéleti tevékenység jellemzik. Nyelvismerete: angol, német

Zrínyi Miklós vegyészmérnök, az MTA levelező tagja. A BME Vegyészmérnöki Karán egyetemi tanár, a BME tudományosrektorhelyettese. Szakterülete: intelligens anyagok előállítása és tulajdonságainak vizsgálata, polimergélek mechanikai, termodinamikai és orvosbiológiai tulajdonságainak tanulmányozása. Munkássága során 150 tudományos közlemény, 4 könyv, 8 könyvfejezet jelent meg. Oktatói és kutatói tevékenységet folytat, illetve több szakmai szervezetben tisztségviselő. Számos hazai és nemzetközi díjban, kitüntetésben részesült. Nyelvismerete: angol, német

 


 

Együttműködési megállapodás aláírása

Május 9.-én a Magyar Szabadalmi Hivatalban ünnepélyes keretek között került sor a Cseh Mérnökakadémia és a Magyar Mérnökakadémia közötti Együttműködési Megállapodás aláírására. A megállapodást a két akadémia elnökei, Petr Zuna professzor és Ginsztler János professzor látták el kézjegyükkel. Képek

 


 

Új Mérnökakadémia tagok

 

Az MMA 2008.március 26-i ülésén a Jelölő Bizottság javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag megszavazta az alábbi új tagok felvételét:

 

Új Tagok: 

Ligetvári Ferenc  kertészmérnök, vízgazdálkodási szakmérnök, MTA doktor. A Gödöllői Szent István Egyetem tanára Szakterülete a mezőgazdasági termelésfejlesztés, talajhasznosítás, vízgazdálkodás, mikroöntözés. Kreativitását cikkek, előadások, valamint szakmai szervezetekben betöltött tisztségei jellemzik. Nyelvismerete: orosz, angol

    

Vámos Tibor villamosmérnök, akadémikus, az MTA SZTAKI Tudományos Tanácsának elnöke. Szakterülete: erőmű irányítás, szabályozás,számítástechnikai, mesterséges intelligencia. Munkássága során 160 tudományos és 170 egyéb publikáció jelent meg. Oktatói tevékenységet folytat, illetve több szakmai szervezetben tisztségviselő. Nyelvismerete: angol, német, orosz

 

Szabadits Péter  orvos, orvosbiológiai mérnök. A BME ATT munkatársa, illetve helyettes háziorvosként is tevékenykedik.  Szakterülete az egészségügyi kutatás, gyakorlat, érprotézisek alkalmazása. Kreativitását orvosi tevékenység, érprotézisek készítése, vizsgálat, PhD tanulmány megkezdése a BME-n, illetve publikációk jellemezik. Nyelvismerete: angol

 

 Dobránszky János  gépészmérnök, hegesztő szakmérnök PhD. A DyTh Műszaki Tanácsadó Bt. ügyvezetője. Szakterülete: anyagtulajdonságok vizsgálata és befolyásolása, koszorúérsztentek fejlesztése, polikristályos fémek, mikrohegesztések.  A BME ATT-n oktatói tevékenységet is folytat, 77 publikációja jelent meg, kreativitását jellemzi még 53 szakmai előadás, kutatási tevékenység, szerkesztőbizottsági tagságok.  Nyelvismerete: orosz, francia

 

Szirányi Tamás villamosmérnök, MTA doktor. Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója, a Veszprémi Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Szakterületei közül: intelligens képi szenzorok, video mozgás és esemény analízise, alakfelismerés és textúra szegmentálás, speciális képfeldolgozó rendszerek tervezése. Tevékenységét kutatás, termékfejlesztés, újítások, szabadalmak, 120 publikáció nemzetközi szaklapokban jellemzik. A hazai és külföldi oktatásban is részt vesz. Nyelvismerete: angol, német

 

 Új Tiszteletbeli tagok:

Kálmán Rudolf  matematikus, az MTA SZTAKI rendszeres vendégmunkatársa. Nevéhez fűződik a Kálmán szűrő kidolgozása, fejlesztése - hurkolt, nagy, összekapcsolt rendszerek matematikai szűrése, az oda nem illő zajok, zavarok eltávolítása. Munkásságát Draper-díjjal ismerték el, az Amerikai Mérnökakadémia tagja. Nyelvismerete: angol

       

Gerard L. Gissinger fizikus, az University of Haute Alsace Mulhause professzora, a Jean Henri Lambert „PhD School” igazgatója. Szakterülete: instabil, vagy pseudostabil gyors, komplex rendszerek modellezése, ezek gyakorlati alkalmazása, pl. gépkocsi iparban. Oktatói és kutatói munkát egyaránt végez, kretivitását szabadalmak jellemzik. Több nemzetközi díjban és kitüntetésben részesült. Nyelvismerete: angol, francia

 


 

 

Barátossy Jenő kitüntetése

A 177 évvel ezelőtt alapított Kecskeméti Református Jogakadémia jogutódaként, az 1998-ban újjászervezett Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tanácsa ARANY GYŰRŰ-vel tüntette ki Barátossy Jenőt eredményes és áldozatos munkájával szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a Kar hírnevének öregbítéséért az újjáalapítás 10 éves jubileuma alkalmából. Ezúton gratulálunk a kitüntetettnek.

 


 

2008. március 15-én öt tagtársunk is kitüntetést vehetett át a Parlamentben


A Magyar Köztársaság elnöke a magyar szabadságharc 160. évfordulója alkalmából Kossuth- és Széchenyi-díjakat, továbbá a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetéseit nyújtotta át az Országházban.
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adományozta:
Pavlics Ferenc gépészmérnöknek, a Holdjáró (Lunar Roving Vehicle) létrehozásának kezdeményezéséért, megalkotásáért, mérnöki életművéért, valamint a magyar-amerikai ipari, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett munkásságáért.
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta:
Bársony Istvánnak, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet igazgatójának
a hazai mikroelektronika, a szenzorika, illetve a mikro- és nanotechnológia kutatásfejlesztésében,
a tudományos eredmények gyakorlati megvalósításában, azoknak az innovációs láncban való végigvitelében elért kiemelkedő teljesítményéért
Lengyel Gyulának, az MVM Zrt. nyugalmazott elnök-vezérigazgatójának, a magyar villamosenergia iparban végzett több évtizedes kiemelkedően eredményes tevékenységéért.
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta:
Dr. Jobbágy Ákosnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatási Igazgatósága igazgatójának, egyetemi tanárnak kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenysége, a kreditrendszerű képzés
egységes egyetemi eljárásainak kialakítása, valamint a kétciklusú képzésnek a műszaki képzés területén történő bevezetése érdekében végzett oktatásszervezési munkája elismeréseként.
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta:
Dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Intézet igazgatója, tanszékvezető egyetemi docens. A magyarországi energiapolitika terén végzett kiemelkedő munkája alapján; a nukleáris energia felhasználása kapcsán jelentkező biztonsági problémák feldolgozása, azok minimalizálása érdekében kifejtett sokoldalú tevékenységének elismerésére.

Jedlik Ányos Díjat vett át a Magyar Szabadalmi Hivatalban tagtársunk,
Dr. Meskó Attila
Állami Díjas geofizikus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a hazai iparjogvédelmi tudatosság fejlesztését, a szellemi tulajdonvédelmi kultúra terjesztésének ügyét az Akadémia vezetésében töltött közel évtizedes munkássága során mindvégig kitüntetetten szem előtt tartó, mintaértékű tevékenységéért.
A kitüntetetteknek további eredményes munkát kívánva gratulálunk.


 

Csatlakozás a VAHAVA Hálózathoz

A Magyar Mérnökakadémia bejelentette csatlakozási szándékát a VAHAVA Hálózathoz, amely az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatások témaköreiben kölcsönös tájékoztatási, együttműködési és koordinációs tevékenységet elősegítő kutató hálózat. További információk itt.

 


 

 

Archívum 2008-ig ( régebbi híreink)