Magyar Mérnökakadémia TEKHNÉ kitüntetés adományozásának szabályzata és a kitüntetettek listája

Magyar Mérnökakadémia Díj

A Magyar Mérnökakadémia, mint a technológiák fejlesztéséért, a mérnöki tudományoknak és a mérnökségnek a gazdasági fejlődésre gyakorolt pozitív hatásai felhasználása érdekében munkálkodó társadalmi szervezet, a fenti célok megvalósítását segítő mérnökök munkájának nyilvános megismertetésére, a kreatív tevékenységek elismerésére 1998-ban “Magyar Mérnökakadémia Díj” alapítását határozta el.

A Díj a Magyar Mérnökakadémia célkitűzéseivel összhangban lévő mérnöki kreatív tevékenységért, hazai tudományos eredmények kidolgozásáért, jelentős technológiai fejlesztésekért és azok sikeres ipari alkalmazásának elismeréseként adományozható.

Évente egy személy részesíthető a Díjban.

A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1 millió forint pénzjutalmat kap.

Az oklevél alapnyomatán a Lánchíd és a Magyar Tudományos Akadémia képe látható (14. ábra), jelképezvén a mérnökség és a tudomány közötti kapcsolatot, a mérnöki alkotások híd szerepét a tudományos kutatás és a mindennapi gyakorlati felhasználás között.

A Díjra – amelynek kiadására első alkalommal az MMA 1999. november 26-27.-én megrendezett III. Közgyűlésén került sor – mintegy 20 jelölés érkezett.

Az Elnökség döntése értelmében a Mérnökakadémia Díj 1999. évi kitüntetettje Dr. Domanovszky Sándor hegesztő szakmérnök, Európai hegesztő mérnök, a Ganz Acélszerkezetgyártó Rt minőségi és hegesztési igazgatója lett.

Domanovszky Sándor munkássága kezdettől fogva szorosan összefonódik a hegesztett szerkezetek gyártásával és szerelésével.

A védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés ipari bevezetésének egyik magyarországi úttörője. Nevéhez fűződik a vasúti kocsi forgóvázak védőgázas hegesztésének, valamint a nyomástartó gáztároló gömbtartályok és a különböző hídszerkezetek fedettívű hegesztési technológiájának kidolgozása és bevezetése. A hegesztés bevezetése a hídépítésben különösen kiemelkedő, szintáttörést jelentő feladat volt. A világ a 30-as években szembesült a hegesztéssel járó ridegtörési jelenséggel; ennek következtében a mintegy 20%-os anyagmegtakarítást lehetővé tevő új technológia forradalmasította a mérnöki munkát, a koncepció kialakításától kezdve a tervezésen keresztül a kivitelezés minden fázisában.

Erre a feladatra – közel 40 évvel ezelőtt és az országban elsőként – felelős megbízást és korlátlan hatáskört kapott Domanovszky Sándor.

A feladatott sikeresen megoldotta, amit a vezetésével megvalósított számos Duna-, Tisza- és egyéb hidak, más hegesztett acélszerkezetek Magyarországon és külföldön fémjeleztek.

A Díj odaítélésében jelentős érvként szerepeltek azok az eredmények, amelyek - más magasépítési acélszerkezetek, anyagmozgató berendezések mellett - nemzetközi elismertséget szereztek neki és rajta keresztül a magyar mérnökségnek.

Az oklevél ünnepélyes átadásáról készült a 15. ábrán bemutatott fénykép.

Úgy gondoljuk, hogy az erkölcsi elismerés mellett a jelentős összegű díj ösztönző hatással lehet a mérnöki hivatás iránt elkötelezett mérnökök számára.

 

Az MMA Díj kitüntetettjei:
MMA Díj 1999.

Domanovszky Sándor
Ganz Acélszerkezetgyártó Rt. minőségi és hegesztési igazgató

MMA Díj 2000. Csapody Miklós
GE Lighting Tungsram Rt. alelnök
MMA Díj 2004. Dr. Nándori Ernő egyetemi docens
Csizmadia Béla egyetemi tanár