.
Magyar Mérnökakadémia

TEKHNÉ

kitüntetés adományozásának szabályzata

A Magyar Mérnökakadémia a magyarországi műszaki tudományos élet területén hosszú éveken át végzett meghatározó és elismert szervezési, kutatási tevékenységért; a műszaki kultúra fejlesztéséért és széleskörű elterjesztése érdekében végzett eredményes munkáért; a fiatal műszaki értelmiség oktatása, nevelése terén elért példamutató iskolateremő munkásságért; a tudományos eredményeknek a gazdasági életben való alkalmazásának folyamatos elősegítéséért; a minőségfejlesztés terén kifejtett, új eljárások, módszerek ipari bevezetésének kezdeményezése és alkalmazásuk széleskörű elterjesztése érdekében végzett munkásságért TEKHNÉ kitüntetés alapítását határozta el.

A kitüntetés a fentiekben megfogalmazott területek valamelyikén felmutatott kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

Évente egy személy részesíthető kitüntetésben.

A kitüntetett díszoklevelet és érmet kap, amelybe a Magyar Mérnökakadémia, továbbá a kitüntetett neve és az adományozás éve van belegravírozva.

A kitüntetett személyre indoklással ellátott írásos előterjesztést az MMA tagjai tehetnek.

A kitüntetés odaítéléséről az MMA Elnöksége (titkos szavazással) dönt.

A kitüntetést ünnepi ülés keretében az MMA Elnöke adja át.

 

A TEKHNÉ-ÉREM kitüntetettjei:
2001 Terplán Zénó
okl. gépészmérnök,
Széchenyi Díjas akadémikus,
nyugalmazott egyetemi tanár
2002 Lukács József
okl. villamosmérnök, 
Kossuth Díjas akadémikus,
egyetemi tanár
2003 Pungor Ernő
akadémikus
Állami Díjas kémikus
2006

Barátossy Jenő
okl. gépészmérnök, alapító tag

2008 Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
2009 Dr. Karsai István
2010

Dr. Czoboly Ernő
okl. gépészmérnök

2011 Dr. Kenderessy Miklós
okl. villamosmérnök
2015

Becker István
okl. gépészmérnök, az anyagvizsgálat szakértője