Pályázati felhívások

P Á L Y Á Z A T
felsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók
külföldi nemzetközi konferenciákon-tanulmányúton, diplomamunka
előkészítésen, félév áthallgatáson való részvételének támogatására
.

A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA) pályázatot hirdet kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú, műszaki és iparművész hallgatók részére 2020. évi támogatások elnyerésére. A művészeti jellegű pályázatok bírálatánál előnyt élveznek a műszaki tartalommal harmonizáló pályaművek.
A pályázat célja: azon felsőéves (legalább 4 szemesztert eredményesen befejezett) egyetemi, főiskolai hallgatók bekapcsolódásának elősegítése a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, külföldi oktatási intézmények munkájába, akik kiemelkedő szakmai aktivitásukkal, alkotó közreműködésük igazolásával kiérdemelték, hogy az MMAA-RNA támogassa nemzetközi tapasztalatszerzésüket.
Pályázni lehet tanulmányi ösztöndíj résztámogatás; utazási költség, szállás költség, konferencia részvételi díj hozzájárulás címén, amennyiben a megpályázott esemény a pályázati időszakon belül kezdődik meg. A pályázati időszakok a naptári negyedévvel azonosak.
A pályázat külföldi részképzés esetében maximum 1 szemesztert vehet figyelembe.
Eszköz/anyagvásárlásra támogatás nem adható!
Ugyanazon személy évente csak egyszer részesíthető támogatásban.
A pályázó hallgatók iránt támasztott követelmények:

  • a pályázat beadását megelőző két félévben felvett összes szakmai tárgy számtani átlaga legalább 4,51, amit leckekönyvi fénymásolattal (tanulmányi hivatali irattal) igazolni kell. A szakmai tárgyakat és az érdemjegyeikből képzett átlagszámítást a kérés indoklását tartalmazó levélhez mellékelni kell. Feltétel a megelőző két félévben minimum 50 kreditpont teljesítése.
  • legalább középfokú "C" minősítésű állami nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű külföldön elismert nyelvvizsga bizonyítvány) abból a nyelvből, amelyet a tanulmányúton használni tud, illetve amely nyelv a konferencia hivatalos nyelve.
  • kiemelkedő aktivitás igazolása a TDK, demonstrátori munka, vagy egyéb szakmai tevékenység terén (tanszékvezetői, konzulensi vagy témavezetői igazolás).
  • konferencia esetében a szervező által írásban elfogadott és visszaigazolt szóbeli, vagy poszter előadással való részvétel (megjegyzés: ugyanarra az eseményre azonos intézményből csak egy fő, több szerzős előadás esetében a prezentációt végző pályázata támogatható).

Előnyben részesülnek a FEANI által akkreditált intézmények-, az ERASMUS/CUMULUS/SOCRATES, stb. programban résztvevő intézmények hallgatói; továbbá azok a pályázók, akik ipari felhasználó által adott résztámogatást élveznek pályázatukhoz.
Pályázat benyújtása :

  • pályázni kizárólag a pályázati űrlapon és a téma részletes ismertetését tartalmazó dokumentumok és igazolások egy példányban az MMAA-RNA Titkárság postacímére (1507 Bp., Pf. 149.) postai úton történt beküldésével lehet.
  • pályázati űrlapok az MMAA-RNA Titkárságán (1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., BME D ép. 1. em. 108.), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetében (Bp. XII., Zugligeti út 9-25.), a FEANI által akkreditált felsőoktatási intézmények Tanulmányi Osztályain szerezhetőek be, letölthetők az MMA honlapjáról: www.mernokakademia.hu
  • a pályázathoz a pályázók 2.000 Ft eljárási díjat tartoznak befizetni az MMAA-RNA MKB-nál vezetett 10300002-20212148-00003285 sz. számlájára banki átutalással.
  • minden pályázathoz 2 db, a pályázó nevére megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot kell csatolni.
  • a támogatások kifizetése kizárólag banki átutalással és utólag történik.

Határidők:


Beadási határidő

Kuratóriumi döntés

Pályázott cél időpontja

2020-02-10

2020. márciusban

2020. II. negyedév

2020-05-11

2020. júniusban

2020. III. negyedév

2020-08-10

2020. szeptemberben

2020. IV. negyedév

2020-11-08

2020. decemberben

2021.  I. negyedév

 

A Kuratórium egy adott időszakra, a táblázatban megadott időponttól eltérő időben beadott pályázatokkal nem foglalkozik.
Hiányosan kitöltött, felszerelt, aláírás nélküli vagy határidő után feladott pályázatokat a Kuratórium nem fogadja, a beküldött pályázati anyagokat nem küldi vissza, az eljárási díjat nem fizeti vissza.

Személyes adatokat a Kuratórium bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
A nyertes pályázók nevét és a támogatott célt az MMA honlapján közzétesszük (www.mernokakademia.hu).


Budapest, 2019. december                                                                                              
        az MMAA-RNA Kuratóriuma

PÁLYÁZATI ŰRLAP