Pályázati felhívások

K R Á L I K   E M L É K A L A P Í T V Á N Y   Ö S Z T Ö N D Í J  P Á L Y Á Z A T
posztgraduális továbbképzésben résztvevők, végzett fiatal diplomások
külföldi, rövid tartamú munkavégzésben való részvételének támogatására.

A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA) az Alapító Okiratában foglalt célkitűzéssel összhangban pályázatot hirdet Králik Ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: azon fiatal diplomások bekapcsolódásának elősegítése a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, akik kiemelkedő szakmai aktivitásukkal, alkotó közreműködésük igazolásával kiérdemelték, hogy az MMAA-RNA támogassa nemzetközi tapasztalatszerzésüket.
Pályázhatnaka Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 2015. óta végzett fiatal diplomások.
Pályázni lehet külföldi tapasztalatszerző munkavégzés fizetés kiegészítésére, utazási költség-, szállásdíj hozzájárulás címén, havi 30-50 ezer Ft-nak megfelelő összegért, fél évig terjedő időszakra.
Előfeltétel: A Pályázó folytasson levelezést szakmai fejlődése szempontjából szóba jövő külföldi cégekkel és érje el, hogy ezen cégek, illetve közülük legalább egy munkalehetőséget biztosítson számára maximum 1 év időtartamra.
A levelezés térjen ki a munkakör(ök) részletes leírására, a javadalmazás módjára és nagyságára és a kint tartózkodás ideje alatt a lakhatási lehetőségekre is.
A támogatás kifizetése banki átutalással negyedéves időközönként utólag történik.
Pályázat benyújtása: kizárólag űrlapon, postai úton, az MMAA-RNA Titkárság postacímére (1507 Bp. Pf. 149.).

Pályázati űrlapok az MMAA-RNA Titkárságán(1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., BME D ép. 1. em. 108.), szerezhetőek be, vagy letölthetőek az MMA honlapjáról: www.mernokakademia.hu.

A pályázathoz mellékelni kell 3.000 Ft eljárási díjnak az MMAA-RNA MKB-nál vezetett 10300002-20212148-00003285 sz. számlájára történt befizetését igazoló banki átutalás másolatát.

Határidők:


Beadási határidő

Kuratóriumi döntés

Pályázott időszak

2020-02-10

2020. márciusban

2020. II. negyedév

2020-05-11

2020. júniusban

2020. III. negyedév

2020-08-10

2020. szeptemberben

2020. IV. negyedév

2020-11-09

 

2020. decemberben

2021.  I. negyedév

A Kuratórium nem foglalkozik a táblázatban megadott időponttól eltérő időben beadott pályázatokkal.
Visszamenőleges támogatás adására általában nincs mód.
Az eredményről valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Hiányosan felszerelt, aláírás nélküli vagy a beadási határidő után feladott pályázatokkal a Kuratórium nem foglalkozik és a beküldött pályázati anyagokat nem küldi vissza.
A személyes adatokat a Kuratórium bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

A nyertes pályázók nevét és a támogatott célt az MMA honlapján közzétesszük (www.mernokakademia.hu).

Budapest, 2019. december

az MMAA-RNA Kuratóriuma

 


PÁLYÁZATI ŰRLAP