Pályázati felhívások

 

P Á L Y Á Z A T
posztgraduális továbbképzésben résztvevők, végzett fiatal diplomások
külföldi tanulmányúton-konferencián való részvételének támogatására.

A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány (MMAA-RNA) az Alapító Okiratában foglalt célkitűzéssel összhangban pályázatot hirdet a 2020. évi támogatások elnyerésére. A művészeti jellegű pályázatok bírálatánál előnyt élveznek a műszaki tartalommal harmonizáló pályaművek.
A pályázat célja: azon fiatal diplomások bekapcsolódásának elősegítése a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, akik kiemelkedő szakmai aktivitásukkal, alkotó közreműködésük igazolásával kiérdemelték, hogy az MMAA-RNA támogassa nemzetközi tapasztalatszerzésüket.
Pályázhatnak a műszaki és iparművészeti egyetemeken, vagy főiskolákon végzett, magyar állampolgárságú, 35 évnél nem idősebb fiatal diplomások.
Előnyben részesülnek a FEANI által akkreditált intézmények doktoranduszai/fiatal kutatói, továbbá azok, akik ipari felhasználó által adott résztámogatást élveznek pályázatukhoz.
Pályázni lehet utazási költség-, konferencia részvételi díj-, szállásdíj hozzájárulás, rövid időtartamú (maximum 1 szemeszter) külföldi tanulmányi ösztöndíj résztámogatás címén, amennyiben a megpályázott esemény a pályázati időszakon belül kezdődik meg. A pályázati időszakok a naptári negyedévvel azonosak.
Eszköz/anyagvásárlásra támogatás nem adható!
Konferencia esetén csak elfogadott szóbeli vagy poszter előadással lehet pályázni, figyelembe véve, hogy egyazon helyről ugyanarra az eseményre csak egy fő, több szerző esetében a prezentációt végző személy pályázata vehető figyelembe. Ugyanazon személy évente csak egyszer részesíthető támogatásban.

Pályázat benyújtása :

  • pályázni kizárólag a pályázati űrlapon és a téma részletes ismertetését tartalmazó dokumentumok és igazolások egy példányban az MMAA-RNA Titkárság postacímére (1507 Bp., Pf. 149.) postai úton történt beküldésével lehet.
  • pályázati űrlapok az MMAA-RNA Titkárságán (1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., BME D ép. 1. em. 108.), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetében (Bp. XII., Zugligeti út 9-25.), a FEANI által akkreditált felsőoktatási intézmények Tanulmányi Osztályain szerezhetőek be, illetve letölthetők az MMA honlapjáról: www.mernokakademia.hu
  • a pályázathoz a pályázók 3.000 Ft eljárási díjat tartoznak befizetni az MMAA-RNA MKB-nál vezetett 10300002-20212148-00003285 sz. számlájára banki átutalással.
  • minden pályázathoz 2 db, a pályázó nevére megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot kell csatolni.
  • a támogatások kifizetése kizárólag banki átutalással és utólag történik.

Határidők:


Beadási határidő

Kuratóriumi döntés

Pályázott időszak

2020-02-10

2020. márciusban

2020. II. negyedév

2020-05-11

2020. júniusban

2020. III. negyedév

2020-08-10

2020. szeptemberben

2020 IV. negyedév

2020-11-09

2020. decemberben

2021.  I. negyedév

A Kuratórium egy adott időszakra, a táblázatban megadott időponttól eltérő időben beadott pályázatokkal nem   foglalkozik.
Hiányosan kitöltött, felszerelt, aláírás nélküli  vagy határidő után feladott pályázatokat a Kuratórium nem fogad;  a beküldött pályázati anyagokat nem küldi vissza és az eljárási díjat nem fizeti vissza.
A személyes adatokat a Kuratórium bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
A nyertes pályázók nevét és a támogatott célt az MMA honlapján közzétesszük (www.mernokakademia.hu).

 

Budapest, 2019. december

az MMAA-RNA Kuratóriuma

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP