Mérnöki Ajánlások

 

 

Állásfoglalás

A Debreceni Egyetem, a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Mérnökakadémia 2009. február 7-én Konszenzus szimpózium a természettudományos közoktatásról című rendezvényt szervezett a Debreceni Egyetemen. A szimpózium résztvevői megállapították, hogy a természettudományos oktatás és nevelés hatékonysága sokat romlott az elmúlt negyed században. A szimpózium résztvevői a következő állásfoglalást fogalmazzák meg a problémák orvoslására:

  • Erősíteni kell a természettudományos képzés gondolkodást fejlesztő, motiváló hatását mind az alap- mind pedig a középfokú közoktatásban. Ehhez meg kell teremteni a tanári és tanulói kísérletezés személyi, infrastrukturális, anyagi és tantervi feltételeit.
  • Meg kell szüntetni az általános tantervekben a humán és természettudományos tárgyak óraszámaiban tapasztalható aránytalanságokat, hatékonyabbá kell tenni a természettudományos alapműveltséget fejlesztő ismeretek átadását.
  • Javasoljuk középfokú képzésben humán- és reáltagozatos osztályok szervezését és mindkét területen a képzési céloknak megfelelő minisztériumi természettudományos kerettantervek kidolgozását A tanterveknek rögzítenie kell azt a minimális humán és reál ismeretanyagot, amit a tanulóknak egy alapvető műveltségi szint eléréséhez el kell sajátítaniuk.
  • Javítani kell a természettudományos tanári pálya társadalmi megítélését, alkalmas ösztönzőkkel növelni kell a tanári hivatást választó hallgatók számát.
  • A közoktatás minőségbiztosításának fontos eszközeként javasoljuk egy hatékonyan működő szakfelügyelői és szaktanácsadói rendszer visszaállítását.
  • Meg kell újítani a természettudományos tanárok továbbképzési rendszerét.
  • Javasoljuk az érettségi rendszerben tapasztalható aránytalanságok felszámolását. Ennek érdekében a tanulónak választása alapján kötelező érettségit kelljen tennie a következő tárgyak egyikéből: biológia, fizika, kémia.
  • A természettudományos közoktatás javítására vonatkozó részletes javaslatok kidolgozására és az átalakulási folyamat szervezésére a közoktatás, a felsőoktatás és a gazdasági élet szakembereiből álló bizottságot kell létrehozni.

Debrecen, 2009. február 7.

 

 

backlap elejére homehomenyitólap backvissza forwardelőre
Explorer 5+, Netscape 6+, vagy Mozilla 1.2.1+ böngésző javasolt. E-mailMMA E-mail   GLobeGlobeMaster